Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dongecentrale in Geertruidenberg

Nijverheid Industrie

Centraleweg 16
4931NB Geertruidenberg
Noord Brabant


Beschrijving van Dongecentrale

Inleiding Het FILTERGEBOUW, behorend bij het complex van de Dongecentrale, is gelegen op de noordoever van de Donge, ten zuidoosten van het centralegebouw. In het gebouw is de mechanische filteraanleg van de electriciteitcentrale ondergebracht, noodzakelijk voor de filtering van de grote hoeveelheden koelwater -onttrokken aan de rivier- die in de Dongecentrale werden gebruikt. Het gebouw, dat stijlelementen van het functionalisme vertoont, werd opgetrokken in 1929, naar ontwerp van prof.ir. G.J. van Swaaij. Omschrijving Het gebouw heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een flauw hellend, overstekend zadeldak. Het filtergebouw is gebouwd op een gewapend betonnen onderbouw, rustend op een houten paalfundering. Hierin bevinden zich de inlaatkelders, de filterkelders, een reinwaterkelder en buizenkelders. Tegen de westgevel een kleine uitbouw onder plat, waarin de ingang van het filtergebouw. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, met een rollaag boven de plint en de vensters. In de lange (noordelijke en zuidelijke) zijgevels hoge, per twee gekoppelde vensters, waarin een kleine stalen roedenverdeling. In de westelijke kopgevel, boven de uitbouw een zestal rechtgesloten vensters met kleine roedenverdeling. De oostelijke kopgevel heeft een zestal rechtgesloten vensters met kleine roedenverdeling. In het midden een achteringang. Inwendig heeft het filtergebouw een staalskelet met vuurwerende omkleding. Het dak rust op vakwerkspanten. In het filtergebouw is nog een vijftal oorspronkelijke pompen aanwezig. Waardering Het filtergebouw, behorend bij het complex van de Dongecentrale, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het vormt een goede illustratie van de geschiedenis van de electriciteitsvoorziening in Noord-Brabant. Het complex is voorts van belang als voorbeeld van een typologische ontwikkeling: het filtergebouw is illustratief voor het produktieproces binnen een electriciteitscentrale. Het object bezit architectuurhistorische waarde vanwege de functionalistische stijl. Het object bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Het filtergebouw, met daarin een vijftal originele pompen, is van belang vanwege de gaafheid. Het object is tot slot van belang vanwege typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520039
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dongecentrale in Geertruidenberg

Dongecentrale

Centraleweg 16
Geertruidenberg
Inleiding Het KETELHUIS en het MACHINEGEBOUW van de Dongecentrale bevinden zich aan de westelijke zijde van het terrein. De in 1931 opgetro..

Dongecentrale: Transformatorstation

Centraleweg 34
Geertruidenberg
Inleiding Het openlucht TRANSFORMATORSTATION is gelegen aan de uiterste oostzijde van het complexterrein, ten zuiden van de Centraleweg. He..

Villa Pinksterbloem

Oude Stadsweg 1
Geertruidenberg
Inleiding De VILLA "Pinksterbloem" is gelegen op een tot plantsoen gewijzigde omwalling, gesitueerd op de westelijke hoek van de Centralewe..

Twee hardstenen pijlersbij het kerkhof van de Nederlands Hervormde gemeente

Bij Kerkstraat 11
Geertruidenberg
Ingang van het kerkhof der Ned.Herv. gemeente: twee hardstenen pijlers uit omstreeks 1775 (vermoedelijk door Guilliam Carrier), waartussen e..

Overblijfselen van versterkingen, wallen, buitenwerken en grachten, langs de noord- en de westzijde van de stad, met nog twee bastions, een met kat (b ..

Overblijfselen versterkingen door de gehele stad.
Geertruidenberg
Overblijfselen van de in 1833-1837 aangelegde versterkingen, wallen, buitenwerken en grachten, langs de noord- en de westzijde van de stad, ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dongecentrale in Geertruidenberg

Foto's (14)

Alle 14 foto's weergeven