Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dongecentrale in Geertruidenberg

Nijverheid Industrie

Centraleweg 16
4931NB Geertruidenberg
Noord Brabant


Beschrijving van Dongecentrale

Inleiding Het KETELHUIS en het MACHINEGEBOUW van de Dongecentrale bevinden zich aan de westelijke zijde van het terrein. De in 1931 opgetrokken gebouwen waren vastgebouwd aan het in de jaren negentig gesloopte ketelhuis en het machinegebouw van de eerste Dongecentrale, in bedrijf gesteld in 1919. Het ontwerp voor de gebouwen werd geleverd door prof. ir. G.J. van Swaaij. De gebouwen vertonen stijlelementen van het functionalisme. Tegen de oostelijke gevel van het machinehuis een schakelhuis uit de na-oorlogse periode, die buiten de bescherming valt. Omschrijving Het gebouw heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag. Zowel het ketelhuis als het machinegebouw hebben een flauw hellend zadeldak, rustend op stalen vakwerkspanten. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen tussen een stalen vakwerkskelet. De noordelijke en zuidelijke zijgevel van het ketelhuis worden door verticale stalen elementen in zeven traveeën verdeeld. In het midden van de traveeën verticale bandvensters met stalen kozijnen en roedenverdeling. Boven in de zijgevels een breed bandvenster, dat doorloopt over de noordwestelijke hoek. Tegen de noordgevel aan de westzijde een recentere uitbouw onder plat. Onder het dakoverstek in de noordelijke gevel de tekst "Dongecentrale". De oostelijke kopgevel in het midden een grote rechtgesloten poort. Rechts hiervan een kleinere ingang met vleugeldeur en drieruits bovenlicht. Linksboven een raster. De noordelijke zijgevel van de machinehal is voorzien van een vliesgevel. De westelijke kopgevel van de machinehal gaat grotendeels schuil achter het later aangebouwde schakelhuis. Het hierboven uitstekende geveldeel is bekleed met golfplaten. Geheel rechts een nog resterend gedeelte van het trappenhuis tussen Dongecentrale I en II. Hierin vensters met kleine stalen roedenverdeling in muurnissen. Op de zuidelijke kopgevel nog sporen -vloeren, binnenmuren, doorgangen en resten van betegeling- van de aansluitende machinehal van de eerste Dongecentrale. Hierboven een horizontaal bandvenster met stalen roeden. Inwendig heeft het centralegebouw een omkleed staalskelet. De muren zijn aan de binnenzijde deels gepleisterd, deels schoon metselwerk met geglazuurde bakstenen. In het ketelhuis een loopkraan met vakwerkliggers (Stork-Hijsch 3000 kg., bouwjaar 1930). Tegen de oostgevel, tegen het schakelhuis een gang met tegellambrisering en trap met gietijzeren sierbalustrade. Tevens een turbo-generator van Boveri Brown. In het ketelhuis een galerij op massieve stalen liggers. Hier bevond zich de aandrijfmotor voor de conveyor. Waardering De machinehal en het ketelhuis van de Dongecentrale zijn van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het vormt een goede illustratie van de geschiedenis van de electriciteitsvoorziening in Noord-Brabant. Het complex is voorts van belang als voorbeeld van een typologische ontwikkeling: de machinehal en het ketelhuis zijn illustratief voor de productietechniek binnen een electriciteitscentrale. Het object bezit architectuurhistorische waarde vanwege de functionalistische bouwstijl. Het object bezit ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Het object is van belang vanwege de gaafheid. Tot slot is het object van belang vanwege typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520038
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dongecentrale in Geertruidenberg

Dongecentrale

Centraleweg 16
Geertruidenberg
Inleiding Het FILTERGEBOUW, behorend bij het complex van de Dongecentrale, is gelegen op de noordoever van de Donge, ten zuidoosten van het..

Dongecentrale: Transformatorstation

Centraleweg 34
Geertruidenberg
Inleiding Het openlucht TRANSFORMATORSTATION is gelegen aan de uiterste oostzijde van het complexterrein, ten zuiden van de Centraleweg. He..

Villa Pinksterbloem

Oude Stadsweg 1
Geertruidenberg
Inleiding De VILLA "Pinksterbloem" is gelegen op een tot plantsoen gewijzigde omwalling, gesitueerd op de westelijke hoek van de Centralewe..

Twee hardstenen pijlersbij het kerkhof van de Nederlands Hervormde gemeente

Bij Kerkstraat 11
Geertruidenberg
Ingang van het kerkhof der Ned.Herv. gemeente: twee hardstenen pijlers uit omstreeks 1775 (vermoedelijk door Guilliam Carrier), waartussen e..

Overblijfselen van versterkingen, wallen, buitenwerken en grachten, langs de noord- en de westzijde van de stad, met nog twee bastions, een met kat (b ..

Overblijfselen versterkingen door de gehele stad.
Geertruidenberg
Overblijfselen van de in 1833-1837 aangelegde versterkingen, wallen, buitenwerken en grachten, langs de noord- en de westzijde van de stad, ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dongecentrale in Geertruidenberg

Foto's (1)