Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Muziekkoepel met siertuin in Oosterhout

Gebouw


4849ZG Oosterhout
Noord Brabant

Bouwjaar: 1895


Beschrijving van Muziekkoepel met siertuin

Inleiding. In de kom van Oosterhout gelegen MUZIEKKOEPEL met SIERTUIN, gebouwd in 1895 in Neo-Renaissance stijl in opdracht van de sociëteit 'De Eendragt'. De bouwkosten werden destijds geraamd op vierhonderd gulden. Het object is gelegen in een deel van de voormalige en thans heringerichte tuin van het pand aan de Sint Janstraat 9, het voormalige sociëteitsgebouw dat in 1934 werd gewijzigd en buiten de rijksbescherming valt. In de siertuin vier uit de bouwtijd stammende esdoorns en een rode beuk. De sociëteit had in de negentiende eeuw vaak officieren te gast. In 1854 wilde het tweede Regiment Dragonders iets terug doen voor deze gastvrijheid door middel van een weldadigheidsconcert in de sociëteit. Dit viel zo in de smaak dat men besloot regelmatig uitvoeringen te laten plaatshebben in de tuin van de sociëteit. In 1872 werd besloten tot de bouw van een 'verplaatsbaren muzijktempel' die in 1895 werd vervangen door voorliggend object. De muziekschelp is in 1982 gerestaureerd door het architectenbureau van E. Oomes en wordt nog steeds als concertpodium gebruikt. Omschrijving. De op een lichte verhoging gelegen muziekschelp beslaat een trapeziumvormige plattegrond en bestaat aan de binnenkant uit een gerekte, segmentkoepelvormige schelp en een gecementeerde vloer met aan de buitenzijde een driezijdig gesloten houten kast van gerabbatte plankdelen op een bakstenen sokkel. Symmetrisch vooraanzicht met hoekpilasters op zwart geschilderde basementen, voorzien van sierlijk gesneden halfkapitelen die een platte kroonlijst ondersteunen met decoratief afgeronde einden. De schelplijn verloopt als een gedrukte korfboog. Centraal een decoratief gesneden houten sluitstuk waarin smeedijzeren haak met daarboven een bekronende, symbolische houten harp. Decoratief schilderwerk in wit, bruin en geel, met name in de zwikken en pilasters. In de pilasters restanten van gasleidingen met kraantje. Waardering. De muziekschelp is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden. Het is van belang als bijzondere uitdrukking van het Brabantse verenigingsleven en de Brabantse muziekcultuur aan het einde van de negentiende eeuw. Daarnaast is het van belang voor de typologische ontwikkeling van muziekschelpen. Het object heeft architectuurhistorische waarden. Het is van belang vanwege de toegepaste stijl, de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, de verzorgde ornamentiek en de verfijnde decoraties. Het object heeft ensemblewaarden vanwege de functionele historisch-ruimtelijke samenhang met de omliggende tuin en het aangrenzende voormalige sociëteitsgebouw. Het object is van belang vanwege de gaafheid en vanwege de grote zeldzaamheid voor Brabant in architectuurhistorisch, typologisch en functioneel opzicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520034
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:22:01.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Muziekkoepel met siertuin in Oosterhout

Herenhuis met witgepleisterde lijstgevel, zes- en vierdelige schuiframen, stoeppalen en kettingen

Markt 21
Oosterhout
HERENHUIS met witgepleisterde lijstgevel, zes- en vierdelige schuiframen, stoeppalen en kettingen. Eerste helft 19e eeuw.

Huis met gepleisterde trapgevel

Markt 20
Oosterhout
Huis met gepleisterde trapgevel uit 1669, blijkens lelieankers Ingang in Empire trant omlijst.

Huis met trapgevel

Arendstraat 32
Oosterhout
Huis met trapgevel uit het eind van de 17e eeuw.

Vredeskerk

Rulstraat 6
Oosterhout
N.H. Kerk. Gebouw uit 1810 in de vorm van een Grieks kruis, met gekoepeld klokketorentje. Eiken kansel met op de kuip reliefs van de Salvato..

Herenhuis met gebosseerd gepleisterde gevels

Arendstraat 27
Oosterhout
Herenhuis met gebosseerd gepleisterde gevels; ingang met kroonlijst op voluutvormige consoles. Eerste helft 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Muziekkoepel met siertuin in Oosterhout