Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Op de begraafplaats gelegen familiegraf van de familie smits in Oosterhout

Graf Begraafplaats

Veerseweg 50
4901ZE Oosterhout
Noord Brabant

Bouwjaar: 1872


Beschrijving van Op de begraafplaats gelegen familiegraf van de familie smits

Inleiding. Op de begraafplaats gelegen FAMILIEGRAF van de familie Smits uit 1872. Stilistisch vertoont het invloeden van het Neo-Classicisme. De familie Smits was een bekende bierbrouwersfamilie, onder andere grondlegger van de voormalige ambachtelijke brouwerij 'De Gekroonde Bel' aan de Heuvelstraat en de modernere opvolger met dezelfde naam aan de Bredaseweg. Omschrijving. Het deels gefrijnde hardstenen familiegraf bestaat uit een aantal piramidaal aaneengeschakelde graven en beslaat een kruisvorm met verlengde noord-zuidas. Op het snijpunt van de kruisarmen ligt het hoogste blokvormige graf met naar vier zijden gerichte topgevelachtige frontons geornamenteerd met eierlijsten. Akroterie├źn op de hoeken. Kruising noklijnen bekroond met een vierzijdig kruis met Christusmonogram en eeuwigheidssymbolen. In de gevelvelden de ingebeitelde namen van de overledenen en bronzen medaillons met afbeeldingen (Christusmonogram, Alfa en Omega, schaap, leeuw en adelaar) die symbolisch verwijzen naar de eeuwigheid, naar Christus als de hoeder der mensheid, naar de Opstanding en naar de Verrijzenis. Aan het hoge middenblok grenzen aan alle vier de zijden lagere graven. De dekplaten van de graven aan de west- en oostzijde zijn als lessenaardak aangebracht, de graven aan de noord- en zuidzijde hebben een zadeldak met noklijst en gedecoreerde lijsten aan de voet van de schilden. Zijwanden hiervan met bovenlangs lopend tandlijstje en aan de uiteinden gecanneleerde pseudo-pilasters. Kopwanden met epitaven 'IN TE DOMINE SPERAVI' en 'NON CONFUNDAR IN AETERNUM' en de namen der overledenen. Aan de graven aan de noord- en zuidzijde grenzen nog lagere, slechts gering boven het maaiveld uitstekende tomben waarin de meest recentelijk overleden personen van de familie Smits zijn bijgezet. Waardering. Het graf van de familie Smits is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling in de katholieke grafcultuur na het midden van de negentiende eeuw. Daarnaast als uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van Oosterhout in relatie tot de regionaal bekende brouwersfamilie Smits. Verder vanwege het belang voor de typologische ontwikkeling van grafmonumenten van de sociale bovenklasse. Het object bezit architectuur- en kunsthistorische waarde wegens de esthetische kwaliteit van de architectonische vierzijdige opzet, de detaillering en verzorgde ornamentiek in met name de medaillons. Het object is van belang wegens de gaafheid en zeer zeldzaam op grond van de uniciteit van de verschijningsvorm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520019
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Op de begraafplaats gelegen familiegraf van de familie smits in Oosterhout

Complex Veerseweg

Veerseweg 50
Oosterhout
Inleiding. Op de begraafplaats gelegen monument uit 1941 voor drie gesneuvelde Oosterhoutse soldaten. Het dient als GRAFMONUMENT voor de in..

Looierswoning

Veerseweg 52
Oosterhout
Inleiding. De LOOIERSWONING, gebouwd in 1904 voor looier H.A. van Rijckevorsel, vertoont elementen van de late Neo-Renaissance. Het woonhui..

Leerlooierijcomplex

Veerseweg 52
Oosterhout
Inleiding. Rond 1880 gebouwde LEERLOOIERIJ met achtergelegen kuipenterrein en waterpomp, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl voo..

Leerlooierijcomplex: leerlooijerijwoning + twee leerlooijerijen

Veerseweg 52
Oosterhout
Inleiding. LEERLOOIERIJ met naastgelegen kuipenterrein, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl. Mogelijk reeds omstreeks 1850 opgez..

Klooster Catharinedal, voorheen kasteel De Blauwe Camer

Kloosterdreef 1
Oosterhout
NORBERTINESSENKLOOSTER Catharinedal, voorheen huis "De Blauwe kamer", bestaande uit een omgracht huis uit de eerste helft van de 16e eeuw, t..

Kaart & Routeplanner

Route naar Op de begraafplaats gelegen familiegraf van de familie smits in Oosterhout