Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Janskerk in Moergestel

Kerkelijk Gebouw

Kerkstraat 13
5066AS Moergestel (gemeente Oisterwijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1500 (toren) 1931 (kerk)


Beschrijving van Sint Janskerk

Inleiding. Aan de rond 1500 tot stand gekomen laatgotische toren van de in 1931 gesloopte dorpskerk van Sint Jan de Doper is naar tekeningen van H.W. Valk een eenbeukige kruiskerk aangebouwd, in een mengeling van Streekeigen Ambachtelijk-traditionele vormen en Neogotiek. Omschrijving. Eenbeukige kruiskerk met smaller en lager koor en nevenruimten, opgetrokken uit imitatie handvorm kloostermoppen met spaarzaam gebruik van Römer tufsteen, met leien zadeldaken. Het schip telt zes vakken, het koor heeft een vak en een viertiende sluiting. Het schip heeft links en rechts van de toren in het eerste vak laag doorgetrokken kapellen met lessenaarsdaken. Deze kapellen worden aan de oostzijde afgesloten door getrapte schildmuren, die de overgang vormen naar de schipwanden. Deze hebben in de volgende drie vakken smalle spitsboogramen met vorktracering in aan de Kempense laatgotiek ontleende topgeveltjes met steekkappen, geflankeerd door forse getrapte steunberen met ezelsruggen. De twee vakken nabij de transeptarmen gaan schuil achter nevenruimten met aan het schip aangekapte lessenaarsdaken en gevels met vlechtingen. Het smallere en lagere koor is aan de noord- en zuidzijde ingesloten door de transeptarmen en de sacristie. De transeptarmen hebben topgevels met vlechtingen en spitsboogramen met vierdelige vorktraceringen. Op de scheiding tussen koor en schip een bakstenen klokkengevel. De koorsluiting heeft versneden steunberen en hoge spitsboogramen met vorktraceringen. De sacristie aan de noordzijde heeft een zadeldak en topgevels met vlechtingen en is door een plat afgedekte ruimte met het koor verbonden. In de oostgevel vijf gekoppelde tudorboogramen. Het inwendige is uitgevoerd in schoon metselwerk. Het schip heeft rechte zijmuren, vanwaaruit hoge paraboolbogen in baksteen opgaan, die meloenvormige gewelven dragen waarin met hoge steekkappen de spitsboogramen zijn uitgesneden. De gewelfvelden tonen afwisseling van liggende en op hun kant gemetselde moppen. Aan de westzijde zijn de forse steunberen van de toren in de kerkruimte zichtbaar. De vijfde travee van het schip gaat door middel van een spitsboog over in de nevenruimten ten westen van het transept, de zesde travee sluit door schuingeplaatste muren met een spitsboog aan op de triomfboog, die boven een brede spitsboog twee smalle blindnissen heeft. Het koor heeft in de eerste vierkante met een koepelgewelf overkluisde travee brede spitsbogen, die openen naar de transeptarmen. De koorsluiting heeft een graatgewelf. De transeptarmen zijn overwelfd met graatgewelven en hebben aan de oostzijde een altaarnis met spitstongewelf. Het inwendige is typerend voor de wijze waarop Valk de expressionistische baksteenvormen uit zijn eerste periode mengt met traditionele neomiddeleeuwse baksteenvormen. Door de ingenieuze, vloeiende gewelfvormen rondom transept en koor realiseert hij zijn ideaal van de Christocentrische kruiskerk met ongebroken zicht op het altaar, ook voor de gelovigen in de kruisarmen. Waardering. De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de geestelijke ontwikkeling van het katholicisme in het Interbellum en de typologische ontwikkeling van de Christocentrische volkskerk. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege het belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek met name het bijzondere materiaalgebruik van de gewelven en markeert in het werk van de architect de overgang van expressionistische naar traditionele, middeleeuwse vormen, aansluitend aan de laatgotische toren. Het gebouw heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het dorp. Het is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519970
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Janskerk in Moergestel

St. Jan Onthoofding

Kerkstraat 13
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Van de Kerktoren van de R.K. Kerk van St. Jan de Doper (welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst. Inmiddels per 23-04-2002 ingeschreven o..

Huis met dwars zadeldak op hoge voor- en lager achtergevel tussen zijtopgevels

Sint Jansplein 7
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Huis met dwars zadeldak op hoge voor- en lager achtergevel tussen zijtopgevels. In de rechter zijgeveltop duivengaten en jaarankers 1665; de..

Dwarshuis onder pannen zadeldak tussen puntgevels met rollagen

Sint Jansplein 3A
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Dwarshuis onder pannen zadeldak tussen puntgevels met rollagen, midden 19e eeuw. Deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel, eenvoudig giet..

Pastorie van de R.K. Kerk van St. Jan Onthoofding

Postelstraat 15
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Pastorie van de R.K. Kerk van St. Jan Onthoofding. Gepleisterde villa uit het derde kwart van de 19e eeuw, bestaande uit parterre en een ver..

Grafmonument

Bosstraat
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Inleiding. Op de R.K. begraafplaats nabij de pastorie bevindt zich een Neogotisch GRAFMONUMENT van Frans van Gils (1810-1882). Het monument..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)