Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Honk in Leeuwarden

Woonhuis

Mr. P.J. Troelstraweg 20
8917CL Leeuwarden
Friesland


Beschrijving van Honk

Inleiding VILLA gelegen op de hoek van de mr P.J. Troelstraweg en de Lijsterstraat, gebouwd in 1923 in Expressionistische stijl door de bouwkundige E.A.M. Wölcken als eigen woning. Het pand heeft enkele ondergeschikte wijzigingen ondergaan. De tuin wordt omgeven door een gemetselde MUUR met een houten HEK tussen twee penanten. Omschrijving EXTERIEUR: VILLA op kruisvormige plattegrond, opgebouwd uit grauwbruine baksteen. De bovengedeelten van de gevels zijn met hout beschoten. De paraboolvormige kappen zijn belegd met gesmoorde, geglazuurde Hollandse pannen. De plattegrond bestaat uit twee elkaar kruisende beuken. De beuk in de lengterichting heeft een paraboolvormige kap, die aanzet ter hoogte van de tweede bouwlaag, terwijl de eveneens paraboolvormige kap van de dwarsbeuk aanzet ter hoogte van de derde bouwlaag. De kappen kruisen elkaar op gelijke hoogte. De voorgevel is voorzien van een rechthoekige erker over twee verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich te weerszijden van de erker twee vensters, die om de hoek herhaald worden, zodat vrijwel de gehele hoek is opengebroken. De rechter zijgevel heeft een uitgebouwde schoorsteenpartij, die de paraboolkap doorbreekt en hoog boven de daklijst is voortgezet. In de rechterdwarsbeuk bevindt zich de ingang onder een met pannen belegde luifel. De deur bevat enige ornamentiek in de stijl van de Amsterdamse School. De smeedijzeren trekbel heeft een handvat in de vorm van een druiventros. Boven de deur bevinden zich de vensters, die het trappenhuis verlichten. De rechterzijgevel van deze beuk is geheel blind. De linker zijgevel bevat eveneens een rechthoekige erker over twee bouwlagen. De achtergevel is een vereenvoudigde herhaling van de andere gevels. Hier is de kap aan de linkerzijde verder naar beneden doorgetrokken en enigszins opgebogen. INTERIEUR: Van het goeddeels ongewijzigde interieur zijn te noemen de deuren met smalle glas-in-loodramen, die in de woonvertrekken opgenomen zijn in symmetrische kastenwanden, de balkenplafonds en de bordestrap over de gehele hoogte, die op de eerste steek een kastenwand heeft en gepaneelde lambriseringen. Trappalen en -hekken hebben een sobere geometrische detaillering. De slaapkamers hebben alle een kastenwand met eenvoudige ornamentiek. Waardering VILLA met bijbehorende lage tuinmuur en hek van algemeen architectuurhistorisch en cultuurhistorisch belang: - vanwege de architectuur in Expressionistische stijl met karakteristieke elementen, zoals de kruisende paraboolvormige kappen, gedeeltelijk beschoten gevels en geleding van de bouwvolumina; - als belangrijk werk in het oeuvre van de architect E.A.M. Wölcken; - vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als interieur; - vanwege de ligging op de hoek van de mr P.J. Troelstraweg en de Lijsterstraat, vrijstaand temidden van villa's uit ongeveer dezelfde bouwtijd, waar het opvalt door de bijzondere kapvorm en plattegrond. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519889
Laatste wijziging: 2014-08-01 21:03:16.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Honk in Leeuwarden

Maria Louiseschool

Transvaalstraat 75
Leeuwarden
nleiding Protestants-christelijke zesklassige LAGERE SCHOOL MET GYMNASTIEK- EN HANDENARBEIDLOKAAL, gebouwd door L. Reinalda in 1931 in Amste..

Rij van elf woonhuizen in Overgangsstijl

Steijnstraat 36
Leeuwarden
Inleiding Rij van elf WOONHUIZEN gebouwd rond 1905 in de Overgangsstijl door een onbekende architect, gelegen aan de concave zijde van de S..

Pelikaankerk

Pelikaanstraat 10
Leeuwarden
Inleiding Op het einde van de jaren '20 ontstond door de aanleg van de westelijke buitenwijken de behoefte aan een vierde GEREFORMEERDE KER..

Villa in Overgangsstijl

Noordersingel 96
Leeuwarden
Inleiding VILLA, gebouwd door Hendrik Kramer in 1910-1911 voor de koopman N. Siebesma in de Overgangsstijl. Waarschijnlijk een eerste verbo..

Dubbele villa in Interbellumstijl

Pelikaanstraat 17
Leeuwarden
DUBBELE VILLA, Pelikaanstraat 17 en 23 (aaneensluitend; de nrs. 19 en 21 bestaan niet), met de nummers 25 en 27 en 29 en 31 deel uitmakend v..

Kaart & Routeplanner

Route naar Honk in Leeuwarden