Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vaalsbroek: Parkaanleg in Vaals

Tuin Park Landgoed

Vaalsbroek 5
6291NH Vaals
Limburg

Bouwjaar: derde kwart 18e eeuw
Architect: Joseph Moretti


Beschrijving van Vaalsbroek: Parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, XVIII-c; aanleg in gemengde stijl: rond het nog uit de barok stammende element van de lange hoofdas is een parkaanleg in de vroege landschapsstijl gecomponeerd met een intensief net van slingerpaden; het park ligt achter (zuidwest) en -in zuidelijke richting - schuin achter het kasteel; aan de voorzijde van het kasteel ligt -in de hoofdas- alleen de oprijlaan, die voorzien is van nieuwe laanbomen en bestrating; vanuit het kasteel gezien loopt het park, enigszins in een dal liggend, op in zuidwestelijke richting; in dit dal lopen enkele min of meer evenwijdige smalle beekjes, die de ronde vijvers voeden; De hoofdas bestaat uit een vrij brede laan, die pas op enige afstand van het kasteel begint; van de originele beplanting van dubbele rijen tamme kastanjes zijn nog enkele zeer monumentale exemplaren over! Direct achter het kasteel ligt in de as een grote ronde vijver in een grasveld, waarin het kasteel zich spiegelt; ter weerszijden staan -langs het rondgaande pad - twee identieke 18e eeuwse sokkels (zie onder 7); verdergaand langs de as (en aldus langzaam naar boven lopend) komen we rechts een kleine cascade van drie boven elkaar geplaatste bakken tegen (zie onder 7); de tegenhanger, die ter linker zijde verwacht zou worden, ontbreekt; verder naar boven liggen -symmetrisch ter weerszijden van de as - nog twee ronde vijvers; de as heeft geen duidelijk eindpunt; de parkdelen ter weerszijden van de as bestaan voornamelijk uit glooiende gazons met slingerpaden en nauwelijks zichtbare waterstroompjes, waartussen solitairen, boom- en heestergroepen, waaronder rhododendrons; in de zuidoostelijke parkstrook ligt het restant van een kleine oude boomgaard; ten oosten van het kasteel liggen, juist buiten de eigenlijke parkaanleg, twee rechthoekige molenvijvers, waarvan één zeer grote; deze is omgeven door lage dijkjes, op de zuidelijke waarvan een oude eikenlaan staat; de nieuw ingeplante boomgaard en de weidepercelen ten zuiden en oosten van het kasteel, waarin het mausoleum staat (zie onder 3), zijn als landschappelijk-visuele buffers in het beschermde complex opgenomen. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de bijzondere en oorspronkelijke parkaanleg in de gemengde stijl - vanwege het feit dat de aanleg in hoofdvorm zeer goed bewaard gebleven is - vanwege de hoge landschappelijk-visuele kwaliteit, die voornamelijk voortkomt uit de geaccidenteerdheid van het terrein (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519855
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vaalsbroek: Parkaanleg in Vaals

Vaalsbroek: Mausoleum

Vaalsbroek 5
Vaals
Omschrijving onderdeel 3: MAUSOLEUM van de familie Von Clermont, XVIII-c; in een weiland ten zuiden van het kasteel, door een smal pad met..

Vaalsbroek: Tuinornamenten

Vaalsbroek 5
Vaals
Omschrijving onderdeel 7: TUINORNAMENTEN, te weten: a. stel voetstukken ter weerszijden van de ronde vijver achter het kasteel: forse vi..

Vaalsbroek: 3 hekken

Vaalsbroek 5
Vaals
Omschrijving onderdeel 6: HEKKEN; er zijn 3 hekken, alle XVIII-c: a. inrijhek aan het begin van de oprijlaan: twee witgeverfde geblokte ..

Vaalsbroek

Vaalsbroek 5
Vaals
Omschrijving onderdeel 1: KASTEEL, in 1761 door Joseph Moretti gebouwd voor Leonard Lamberts van Cortenbach; streng symmetrisch witgeschil..

Vaalsbroek: Vakwerkschuur

Vaalsbroek 5
Vaals
Omschrijving onderdeel 5: VAKWERKSCHUUR, XVIII; direct ten westen van het kasteel aan de Epenerbaan; witgepleisterd vakwerkgebouw van é..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vaalsbroek: Parkaanleg in Vaals

Foto's (5)