Meer dan 63.000 rijksmonumenten


's-Heerenvijvers in Oirschot

Kerkelijk Gebouw

's-Heerenvijvers 1
5688GZ Oirschot
Noord Brabant


Beschrijving van 's-Heerenvijvers

Inleiding Aan de zuidzijde van het park bij het buitenverblijf staat, in een bosperceel, een kleine, leegstaande KAPEL. Deze werd in 1938 ingewijd. Het ontwerp is van de hand van de Oirschotse architect Becks. Omschrijving De handvorm bakstenen kapel heeft één bouwlaag, een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. In de zijgevels elk twee segmentboogvensters en een rechtgesloten licht. Via het door een segmentboog overtoogde portaal met een halfronde, betegelde stoep is het interieur te bereiken. Hier is een eenvoudige tegelvloer en, onder een gebombeerd tongewelf, tegen de westelijke wand een altaar met met tufstenen mensa en een kalkstenen, in hoog reliëf uitgevoerde, gesigneerde voorstelling van Christus in de werkplaats, afgebeeld met Maria met spintol en de H. Jozef ("Gebrs. v. Eck Beeldhs. Eindhoven / anno 1938"). Op de triomfboog het Christusmonogram. De glas-in-lood ramen zijn verdwenen. Tegen de oostelijke topgevel is een aangehangen klokkestoeltje. De klok ontbreekt. Waardering De kapel is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en sociaal-economische ontwikkeling, met name de vernieuwing en functieverandering van buitenplaatsen in het buitengebied in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en tuinhistorische waarden vanwege de wijze waarop het is ingekaderd in het oudere landgoed. Het heeft ensemblewaarden wegens de samenhang met de inrichting van de landschappelijke tuin. Het is uitwendig gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519853
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 's-Heerenvijvers in Oirschot

's-Heerenvijvers

's-Heerenvijvers 1
Oirschot
Inleiding De grens van het landgoed 's-Heerenvijvers wordt aan de zuidelijke en oostelijke zijde gemarkeerd door verschillende GRENSPALEN. ..

Hemelrijken

Hemelrijken 1
Oirschot
Inleiding Op het landgoed staat aan de oostelijke zijde, op ruime afstand van het buitenverblijf, de BOERDERIJ met SCHUUR 'Hemelrijken', da..

Woonhuis

's-Heerenvijvers 1
Oirschot
Inleiding Op een omgracht terrein aan de noordwestelijke zijde van het landgoed ligt een klein WEEKENDHUIS uit 1936-'37 in traditionalistis..

Woonhuis

's-Heerenvijvers 1
Oirschot
Inleiding Op een omgracht terrein aan de noordwestelijke zijde van het landgoed ligt ten noordwesten van het weekendhuis een klein PERSONEE..

's-Heerenvijvers

's-Heerenvijvers 3
Oirschot
Inleiding Aan de noordoostelijke zijde van het landgoed staat, naast een open weidegebied, de voormalige KOEIENSTAL met BAKHUIS uit 1936-'3..

Kaart & Routeplanner

Route naar 's-Heerenvijvers in Oirschot