Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Parkaanleg van buitenplaats Sparrendaal in Driebergen Rijsenburg

Tuin Park Landgoed

Hoofdstraat 87
3971KE Driebergen Rijsenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Utrecht


Beschrijving van Parkaanleg van buitenplaats Sparrendaal

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Sparrendaal. Deels in structuur, deels in detail bewaarde grootschalige, historische parkaanleg in formele stijl, in verschillende fasen aangelegd vanaf het laatste kwart van de 17de eeuw. De formele aanleg in zijn huidige aanzien is vermoedelijk kort na de bouw van het huidige huis (1754) tot stand gekomen, daarbij gebruik makend van de reeds bestaande lanenstructuur die behoorde bij een oudere hofstede (Laanwijck), welke iets zuidelijker gelegen was. De uitgebreide lanenstructuur is kenmerkend voor de aanleg. Met name een zichtas aan de achterzijde (hoofdas) en een met linden beplante dwarsas ter hoogte van het voorplein, zijn belangrijke gezichtsbepalende elementen binnen deze structuur. Centraal binnen de aanleg ligt het formele voorplein. Hoofdgebouw en bouwhuizen zijn gegroepeerd rond een cirkelvormige oprit met klinkerbestrating en een gazon in het midden. Tussen bijgebouwen en hoofdgebouw wordt het voorplein door een kwartcirkelvormige beplanting met linden begrensd. Zichtlanen loodrecht op de voor- en achterzijde van het hoofdgebouw ontstonden door situering van het gebouw op een bestaand pad. Deze hoofdas is als zichtas aan de achterzijde nog deels aanwezig. Zij wordt aan weerszijden afgesloten door zones met houtbeplanting van eik en beuk en enkele rijen beuken, deze laatsten vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw. Aan de zuidoostzijde van de hoofdas bevindt zich een oorspronkelijk geheel, thans deels door waterlopen omsloten, rechthoekige, voormalige nutstuin met slingermuur, aan de zuidoostzijde afgesloten door muurdelen van latere datum. Oorspronkelijk werd dit af te sluiten deel aan de zuidoostzijde begrensd door een sloot, thans niet meer aanwezig. Aan de noordwestzijde wordt het terrein begrensd door een houtwal met beuk. Tussen houtwal en bebouwing bevindt zich 19de eeuws loofbos (beuk, eik, treurbeuk en opschot). Waardering: De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Sparrendaal is van algemeen belang: - Vanwege de deels in structuur, deels in detail, gaaf bewaard gebleven, formele lanenstructuur; - Vanwege het deels in structuur, deels in detail, gaaf bewaard gebleven waterlopenstelsel; - Vanwege de noordwestelijke begrenzing met een houtwal van beuken; - Vanwege de gaaf bewaard gebleven slingermuur; - Vanwege het gaaf bewaard gebleven voorplein; - Vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519725
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Parkaanleg van buitenplaats Sparrendaal in Driebergen Rijsenburg

Bouwhuizen van buitenplaats Sparrendaal

Hoofdstraat 87
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving onderdeel 3: BOUWHUIZEN behorende tot de buitenplaats Sparrendaal. Ter weerszijden van het voorplein twee uit rode baksteen op..

Entreehek van buitenplaats Sparrendaal

Hoofdstraat 87
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving onderdeel 4: ENTREEHEK behorende tot de buitenplaats Sparrendaal. De toegang tot het voorplein wordt gemarkeerd door twee baks..

Brug van buitenplaats Sparrendaal

Hoofdstraat 87
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving onderdeel 5: BRUG behorende tot de buitenplaats Sparrendaal. De omgrachte nutstuin is bereikbaar via een rode bakstenen rondb..

Slingermuur van buitenplaats Sparrendaal

Hoofdstraat 87
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving onderdeel 6: SLINGERMUUR behorende tot de buitenplaats Sparrendaal. In de oorspronkelijk geheel, thans deels door waterlopen ..

Sparrendaal

Hoofdstraat 89
Driebergen Rijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Sparrendaal). Exterieur Het huis Sparrendaal werd gebouwd in 1754 op een terrein [s1]waarop in ied..

Kaart & Routeplanner

Route naar Parkaanleg van buitenplaats Sparrendaal in Driebergen Rijsenburg

Foto's (1)