Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Slot Zuylen, hoofdgebouw in Oud Zuilen

Kasteel Buitenplaats

Tournooiveld 1
3611AS Oud Zuilen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1510-1522, 1752 verbouwd
Architect: mogelijk Rombout II Keldermans


Beschrijving van Slot Zuylen, hoofdgebouw

Omschrijving HOOFDGEBOUW (Slot Zuylen). Het in oorsprong middeleeuwse omgrachte kasteel is in het eerste kwart van de 16de eeuw opnieuw opgetrokken en tussen 1751-1752 naar ontwerp van Jacob Marot, met behoud van het kasteelachtige karakter, vergroot met een vleugel aan de zuidwestzijde waardoor de U-vormige plattegrond is ontstaan rondom het rechthoekige voorplein; in de gevels bevindt zich nog een aantal schietgaten met de oorspronkelijke dwarsbalken voor haakbussen. De huidige voorgevel (zuidoost) in classicistische stijl is bij de verbouwing van 1751-1752 gerealiseerd, evenals de plaatsing van schuifvensters en het aanbrengen van omgaande gootlijsten. Het in baksteen opgetrokken pand bestaat uit twee bouwlagen en een souterrain onder een met leien gedekt omlopend schilddak. De hoeken zijn voorzien van achtzijdige torentjes, waarvan drie bekroond door een spits en één, op de westhoek, bekroond door een klokvormig dak met pinakel. In de torentjes smalle vensteropeningen. Alle gevels kennen een vrij regelmatige invulling van meerruitsvensters, meerruits- of getraliede souterrainvensters en dakkapellen onder een zadeldakje. De symmetrisch ingedeelde, vijfassige voorgevel heeft in de risalerende middenas een toegangsdeur gevat in een eenvoudige natuurstenen omlijsting waarin het jaartal '1752'. De twee vooruitspringende zijvleugels hebben aan de voorpleinzijde één vensteras en ook de voorzijde van de zijvleugels bevat één vensteras afgesloten door een meerruits dakkapel. De zevenassige achtergevel (noordwest) heeft aan de linkerzijde een rechthoekige uitbouw van vier traveeën breed met middenrisaliet onder een met leien gedekt schilddakje eindigend in een gemetselde schoorsteen. Aan de zuidwestgevel grenst een terrasvormige bakstenen uitbouw waarlangs een eenvoudige ijzeren balustrade en een trapje naar het water. In het INTERIEUR is de 16de-eeuwse ruimte-indeling gaaf bewaard gebleven. De aankleding dateert uit verschillende eeuwen, zo is ondermeer van belang de 18de-eeuwse keukeninrichting met 17de-eeuwse broodkast; de 18de-eeuwse zijden wandbespanning in de blauwe kamer (ca.1950 aangebracht afkomstig van de zolder van Zuylen); de 'teecamer' met 17de-eeuwse plafondschildering van cupido's gesigneerd met 'J. Muller 1669'; de zaal met wandtapijten (ca.1670) van Maximiliaan van Gught uit Delft en de 18de-eeuwse afwerking van schouwen, lambriseringen plafonds in Lodewijk XV-stijl naar ontwerp van Jacob Marot; het zogenaamde 'geschilderd camertje' met plafondschilderingen (voorstellingen van verhaal van Faidon) uit de tweede helft 17de eeuw; eetkamer met reeks voorouderlijke portretten vanaf ca.1670, die zijn geïntegreerd in de betimmeringen. Waardering HOOFDGEBOUW (Slot Zuylen) is van algemeen belang: - als representatief voorbeeld van een in oorsprong middeleeuws kasteel dat in de 16de eeuw opnieuw is opgetrokken en in het midden van de 18de eeuw is verfraaid door Jacob Marot, doch zijn karakter als ridderhofstad behouden heeft; - vanwege de gaaf bewaarde 16de-eeuwse ruimte-indeling van het interieur en de 18de-eeuwse ingangspartij van Jacob Marot; - vanwege de gaaf bewaarde aankleding van het interieur met elementen uit verschillende tijdsperioden; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519611
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Slot Zuylen
Het slot met de omgrachting, op de voorgrond de slangenmuur
Het slot met de omgrachting, op de voorgrond de slangenmuur
Locatie Oud-Zuilen
Algemeen
Eigenaar Stichting Slot Zuylen
Huidige functie o.a. museum, woningen
Gebouwd in 1510 - 1522, nadien nog toevoegingen en aanpassingen
Gebouwd door hoofd- en poortgebouw mogelijk een ontwerp van Rombout II Keldermans; park deels naar ontwerp van J.D. Zocher jr. (1841)
Herbouwd in 1752 verbouwd door Jacob Marot
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  519610
Bijzonderheden ridderhofstad
Website www.slotzuylen.nl
Slot Zuylen, tussen 1700 en 1751
Slot Zuylen, tussen 1700 en 1751
Belle van Zuylen geschilderd door Guillaume de Spinny (1759) Slot Zuylen

Slot Zuylen is een kasteel in het dorp Oud-Zuilen nabij de stad Utrecht. Het ligt vanuit Utrecht gezien aan het begin van de Vechtstreek. De geschiedenis van het slot begint reeds in de 13e eeuw.

Geschiedenis

In de 13e eeuw werd door de Heer van Suilen en Anholt een donjon gebouwd. Van deze woontoren is niet veel bekend.

In de 14e eeuw werd de donjon uitgebreid met een zaalhuis. Het geslacht van Zuylen verdeelde zich in diverse takken: het geslacht Van Zuylen bleef tot aan de 14e eeuw heerser van het kasteel. In 1422 erfde Frank van Borssele het kasteel doordat hij aangetrouwd was. Het kasteel werd in datzelfde jaar met de grond gelijk gemaakt tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten door de Utrechtse Hoeken.

Pas in 1510 werd begonnen met de herbouw van Slot Zuylen door de edelman Willem van Rennenberg. Kort na de ingebruikname werd het als ridderhofstad erkend. Zijn nazaten waaronder George van Lalaing, en de familie Van Egmond hadden het in eigendom tot het in 1611 werd verkocht aan de Amsterdamse koopman Jasper Quinget. Zijn stadgenoot Adam van Lockhorst werd zes jaar later de volgende eigenaar. Rond 1620 was admiraal Steven van der Hagen bewoner van het slot.[1] Uiteindelijk kwam het slot in bezit van de familie Van Tuyll van Serooskerken.

De slangenmuur van 120 meter werd in 1742 gebouwd. In 1751-1752 is het slot voor het laatst ingrijpend verbouwd. Het slot kreeg een U-vorm: de weermuur werd gesloopt en de bijbehorende gracht gedempt, waardoor de binnenplaats een voorplein werd. Om een symmetrisch geheel te bereiken werd er een linkervleugel bijgebouwd. Er werd een extra buitenmuur gebouwd zodat er bij de nieuwe toegangsdeur een voorportaal ontstond met nieuwe trappen, zodat de kamers apart bereikbaar konden worden.[2] Sindsdien zijn er aan het hoofdgebouw geen grote veranderingen meer aangebracht.
Van 1803-1808 werd Slot Zuylen om economische redenen door Willem René van Tuyll van Serooskerken verhuurd.[3]
Begin jaren 50 van de 20e eeuw bracht Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken het slot met de tuinen onder in een stichting. Meerdere restauraties vonden er daarna plaats aan Slot Zuylen. Vandaag de dag heeft het onder meer de functie van museum.

Een van de bekendste bewoners van het slot was schrijfster Belle van Zuylen (1740-1805).

Slot Zuylen en omgeving

Het slot ligt in een parkje van 1,5 hectare met een 120 meter lange slangenmuur. Bij het kasteel behoren verder nog grachten met de volgende aparte rijksmonumenten: kademuren, een duiker, brug, poortgebouw, hoektoren, koetshuis, tuinmanswoning, slotboerderij, houtopslag- en wagenschuur, speelhuisje, ijzeren hekwerk en een moestuin.

Tussen het slot en de Vecht staat een kerk die na een brand is herbouwd in 1848. Het kerkje is een rijksmonument en eerder stond hier een kapel. Onder de kerkvloer bevindt zich een grafsteen van Willem van Rennenberg. Op ongeveer een halve kilometer afstand van het slot is de begraafplaats Oud-Zuilen gelegen die onder meer fungeert als begraafplaats voor de familie Van Tuyll van Serooskerken.

Tabel van rijksmonumenten

Onderstaande een tabel met rijksmonumenten van Slot Zuylen.

Nummer Object
519611 Hoofdgebouw
519612 Historische tuin- en parkaanleg inclusief slangenmuur
519615 18de-eeuwse bakstenen boogbrug
519616 17de-eeuwse gemetselde kademuur
519617 16de-eeuws bakstenen poortgebouw
519618 17de-eeuwse bakstenen hoektoren
519619 18de-eeuws koetshuis
519620 Tuinmanswoning gebouwd tussen 1650 en 1750
519621 Speelhuisje in chaletstijl, 1910-1920
519622 Moestuin met 18de-eeuwse bakstenen tuinmuur
519623 Houtopslagschuur
519624 Boerderij met toegangshek
519625 Wagenschuur uit 1863
519627 Laat-19de-eeuws ijzeren toegangshek
519628 19de-eeuwse gemetselde duiker

Trivia

Zie ook


Monumenten in de buurt van Slot Zuylen, hoofdgebouw in Oud Zuilen

Slot Zuylen, historische tuin- en parkaanleg

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Het karakter van de tuinaanleg van de buitenplaats..

Slot Zuylen, brug

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving BRUG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Tussen de voorburcht en het voorplein ligt een 18de-eeuwse bakstenen boogbr..

Slot Zuylen, kademuur

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving KADEMUUR VOORPLEIN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Aan de zijde van de voorburcht een 17de-eeuwse gemetselde kad..

Slot Zuylen, poortgebouw

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving POORTGEBOUW behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. De toegang van de voorburcht wordt gevormd door een 16de-eeuws baksten..

Slot Zuylen, hoektoren

Tournooiveld 1
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving HOEKTOREN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Als pendant van de poorttoren staat een bakstenen hoektoren uit de 17de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)