Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Keuterijtje Voorm. keuterijtje op het niet afgegraven deel van de terp in Jannum

Boerderij

Tsjerkestrjitte 6
9107GH Jannum (gemeente Ferwerderadiel)
Friesland

Bouwjaar: wellicht 17e eeuw vroege 19e eeuw (verb.) 1700 wellicht 17e eeuw vroege 19e eeuw (verb.)


Beschrijving van Keuterijtje Voorm. keuterijtje op het niet afgegraven deel van de terp

Inleiding Voormalig keuterijtje, gelegen op het niet afgegraven gedeelte van de terp van Jannum, even ten westen van de Romaanse kerk. In aanleg wellicht nog 17de-eeuws gebouw dat in de vroege 19de eeuw is verbouwd. De voorgevel is vernieuwd in jongere rode baksteen; de achtergevel is recent (1999) met hout beschoten. Het interieur kent nog een aantal waardevolle onderdelen. Bouwgeschiedenis, interieuronderdelen en ligging vormen dan ook de belangrijkste redenen voor de bescherming. Omschrijving Verdiepingloos gebouw op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit baksteen uit verschillende perioden en gedekt door een met rode Hollandse pannen belegd zadeldak tussen topgevels; afluivingen aan oost- en westzijde. Met uitzondering van een 19de-eeuws zesruitsraam zijn indeling en detaillering van de gevels weinig oorspronkelijk. INTERIEUR Inwendig is het gebouw verdeeld in een voor- en een achterhuis, van elkaar gescheiden door een gang. Onder meer de volgende onderdelen zijn van belang: in de voorkamer een vloer van brede delen en een balkenplafond; tegen de noordwand een vroeg-19de-eeuwse houten schouw met bewerkte boezem; in de nis witte tegels; aan bovenzijde eenvoudig profiel; in de achterkamer een eveneens vroeg-19de-eeuwse houten schouw, verwant aan die in de voorkamer; tegen de oostwand een houten bedsteden/kastenwand (waaronder keldertje) met opgeklampte deuren en eenvoudig profiel. Waardering Keuterijtje van algemeen belang - wegens de ouderdom - wegens de bouw- en gebruiksgeschiedenis - wegens de aanwezigheid van waardevolle interieuronderdelen - wegens de bijzondere ligging op de terp van Jannum en binnen het beschermde gezicht - wegens de visuele relatie met de overige waardevolle terpbebouwing (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519591
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Keuterijtje Voorm. keuterijtje op het niet afgegraven deel van de terp in Jannum

In het midden onderkelderde woning met zesruitsvensters en omlopende houten goot onder zadeldak tussen topgevels waarvan een met schoorsteen met bord

Tsjerkestrjitte 8
Jannum (Gemeente Ferwerderadiel)
Bebouwing op de terp. Woning onder zadeldak tussen topgevels waarvan een door schoorsteen met bord bekroond. Zesruitsvensters. Omlopende ..

Kerk van Janum

Tsjerkestrjitte 4
Jannum (Gemeente Ferwerderadiel)
Herv. Kerk. In de jaren 1944-'47 gerestaureerd eenbeukig romano-gotisch kerkje, thans in gebruik als uithof van het Fries Museum. Klokkest..

Dubbele landarbeiderswoning op het niet afgegraven deel van de terp

Tsjerkestrjitte 10
Jannum (Gemeente Ferwerderadiel)
Inleiding Dubbele (land)arbeiderswoning, gelegen op het niet afgegraven gedeelte van de terp van Jannum, even ten westen van de Romaanse ke..

Grote boerderij met voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord

Tsjerkestrjitte 1
Jannum (Gemeente Ferwerderadiel)
Grote boerderij met 19e eeuws gaaf voorhuis tussen topgevels waarop schoorstenen met bord.

Hervormde kerk, preekstoel

Flieterpsterdyk 16
Reitsum (Gemeente Ferwerderadiel)
De Hervormde kerk, 19e eeuws, vanwege een mooie 17e eeuwse preekstoel met trap, achterschot en klankbord. Eenklaviers orgel uit 1885 gemaakt..

Kaart & Routeplanner