Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Rivieren: parkaanleg in Klimmen

Tuin Park Landgoed

Retersbekerweg 88
6343PL Klimmen (gemeente Voerendaal)
Limburg

Bouwjaar: 16e eeuw (oorsprong)


Beschrijving van Kasteel Rivieren: parkaanleg

Omschrijving PARKAANLEG, in oorsprong XVI; bestaande uit a. gracht met eilanden b. lanen en bosjes c. akker en weiland. Ad a. de gracht, met hier en daar een forse breedte, heeft een 8 -plattegrond, waardoor er twee eilanden zijn, die door een brug (zie onder 4) met elkaar verbonden zijn; op het zuidelijke eiland staat aan de westrand het kasteel, dat vanuit het water aangeaard is; op het met grind verharde kasteelplein staan enkele markante oude solitairbomen, waaronder een linde en een rode beuk; het andere eiland is langs drie randen geheel bebouwd met de U-vormige boerderij (zie onder 3); alleen de zijde naar het kasteel is open (zuid); de met veel beton verharde binnenplaats heeft geen beschermenswaardige inrichting; ook de boerderij is vanuit de gracht aangeaard. Ad b. de Retersbekerweg, hoewel openbaar, is vanwege de laanbeplanting met oude eiken meegenomen in de bescherming; aan weerszijden een enkele rij monumentale zomereiken; een dwars hierop staande rij zelfde eiken sluit de akker ten zuiden van het kasteel af; deze rij sluit aan bij de smalle bosstrook (populieren en sparren), die langs de Retersbeek naar het noordoosten loopt; dit bosje staat op de plek waar vroeger (tot de jaren 50 van de 20e eeuw) een langgerekte vijver lag; aan de verdiepte ligging van het terrein is dit te herkennen. In de bocht van de Retersbekerweg, ten noorden van de gracht ligt een bosje met gemengde loofhoutbeplanting; het is eerder een brede singel; in de oosthoek ligt een verlande vierkante vijver; aan de zuidkant langs dit bosje voert een korte oprijlaan vanaf de weg naar de binnenplaats van de boerderij - en verder via de tweede brug (zie onder 4) naar het kasteel; de korte laan heeft een puinverharding en aan weerszijden een rijtje van 5 eiken. Ad c. direct ten zuiden van de korte oprit en tussen de Retersbekerweg en het kasteel ligt een weiland met nog enkele fruitbomen en langs de gracht wat struiken; wellicht was hier vroeger een boomgaard en/of moestuin; de grote akker langs de weg en ten zuiden van het kasteel was tot in de jaren 60 van de 20e eeuw een boomgaard. Waardering PARKAANLEG is van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de gaaf bewaard gebleven markante hoofdstructuur - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden ( e.g. silhouet van oude eiken). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519574
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Rivieren: parkaanleg in Klimmen

Kasteel Rivieren: hek met hekpijler

Retersbekerweg 88
Klimmen (Gemeente Voerendaal)
Omschrijving HEK met HEKPIJLER XVIII; op het kasteelplein naast de brug, in aansluiting op de borstwering ervan, kruispijler in mergel me..

Kasteel Rivieren: hek met hekpijlers

Retersbekerweg 88
Klimmen (Gemeente Voerendaal)
Omschrijving HEK MET HEKPIJLERS XVIII; zuidelijk hek als ingang naar de wei; twee vierkante pijlers van mergelblokken; dekplaten met kroon..

Kasteel Rivieren: brug

Retersbekerweg 88
Klimmen (Gemeente Voerendaal)
Omschrijving BRUG XVIII, mogelijk gedeeltelijk ouder; de tweede brug, die de eilanden verbindt, is van mergel, heeft twee bogen en een bor..

Kasteel Rivieren: bruggen

Retersbekerweg 88
Klimmen (Gemeente Voerendaal)
Omschrijving BRUG, XVIII, mogelijk gedeeltelijk ouder; de brug van het korte oprijlaantje naar het poortpaviljoen heeft twee bogen en is g..

Kasteel Rivieren: keermuur

Retersbekerweg 88
Klimmen (Gemeente Voerendaal)
Omschrijving KEERMUUR; tussen de beide hoekpaviljoens van de boerderij staat een keermuur met een lage borstwering; het onderste deel is v..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)