Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zwijnsbergen: parkaanleg in Helvoirt

Tuin Park Landgoed

Helvoirtsestraat 6
5268BB Helvoirt (gemeente Haaren)
Noord Brabant

Bouwjaar: 19e eeuw


Beschrijving van Zwijnsbergen: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG; het best bewaarde gedeelte van de landschappelijke aanleg, XIX, ligt in de noordoosthoek van het complex; de toegangsweg slingert zich vanaf het tuinpaviljoen (zieonder 3) aan de Helvoirtsestraat door de grote voorwei naar het huis; de weg heeft een asfaltdek en is niet met bomen beplant; wel loopt er voor een lage witgeschilderde houten heining tussen weg en weiden; de vierkante palen hebben een groene piramidevormige kop. In de kleine wei langs de Helvoirtsestraat staan enkele fraaie solitairen en een boomgroep; ten noorden van de wei een jong bosje, dat met de verlegging van de Zandlei bij het park getrokken is. Ingesloten door de toegangsweg, het Binnenpad (zie verder) en het tot vijver omgevormde grachtdeel ligt een wei met enkele solitairen en een boomgroep, die het einde van de vijver markeert; in de zuidwesthoek van de wei bij de hoek van de gracht ligt het zgn. Galgebergje, dat met bomen begroeid is. Ten noorden van de toegangsweg een gebogen rij oude eiken; een opmerkelijk restant van de vroegere beplanting langs de oprijweg. Belangrijke elementen van de totale aanleg zijn rij- en laanbeplantingen, die als een geraamte éénheid geven aan de diverse parkdelen; het onverharde, oost-west lopende Binnenpad, dat vlak bij het tuinpaviljoen als aftakking van de toegangsweg begint, verdeelt het complex in de lengte in twee bijna even grote delen; het loopt evenwijdig aan de Zandlei. Ten noorden van het Binnenpad van oost naar west: de reeds genoemde weiden, waardoor de toegangsweg loopt; de gracht annex vijverpartij waarbinnen het huis met aan- en bijgebouwen en de binnentuin; de Kasteelwei; een populierenbosje op rabatten en een weiland. Ten zuiden van het pad naar oost naar west: groot weiland (eindigend ter hoogte van het huis) met daarin een klein bos met oud hout waarin een langwerpige vijver, de Kolk; vervolgens een akker met daarin een groep oude bomen; tenslotte een bos met slingerpaden op rabatten, één geheel vormend met het bos direct ten noorden ervan. Het Binnenpad wordt vanaf de oostzijde achtereenvolgens begeleid door zes monumentale eiken (overgebleven van de twaalf stuks die aangeduid werden als De Twaalf Apostelen), een rij eiken ter hoogte van het Galgebergje, een eikenlaan langs de zuidarm van de gracht en een laan met jonge beuken langs de Kasteelwei; het Binnenpad zet zich in het bos voort als een jonge essenlaan. Waardering: PARKAANLEG van algemeen belang: - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische en visueel- landschappelijke waarden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519547
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zwijnsbergen: parkaanleg in Helvoirt

Zwijnsbergen: hoofdgebouw

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW met aangebouwde oranjerie en koetshuis annex stalruimte, gedeeltelijk omgracht; hoofdgebouw op L-plat..

Zwijnsbergen: tuinpaviljoen

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 3: TUINPAVILJOEN met stichtingssteen 1847; klein witgepleisterd gebouwtje in laat-Empirestijl met één bouwstijl aa..

Zwijnsbergen: tuinmuur en kas

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 4: TUINMUUR en KAS, XIX; bakstenen tuinmuur in de noordwesthoek van de binnentuin, die vroeger voor het grootste dee..

Zwijnsbergen: bruggen

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 5: BRUGGEN, XX er zijn twee eenvoudige houten loopbruggen over de gracht; de ene brug ligt bij het einde van de west..

Zwijnsbergen: tuinornamenten

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 6: TUINORNAMENTEN, zijnde een stel hardstenen (pijler?) bekroningen, ongeveer 70 cm. Hoog, in de vorm van eikels, XV..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zwijnsbergen: parkaanleg in Helvoirt

Foto's (1)