Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zwijnsbergen: hoofdgebouw in Helvoirt

Kasteel Buitenplaats

Helvoirtsestraat 6
5268BB Helvoirt (gemeente Haaren)
Noord Brabant

Bouwjaar: 16e eeuw (wellicht)


Beschrijving van Zwijnsbergen: hoofdgebouw

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW met aangebouwde oranjerie en koetshuis annex stalruimte, gedeeltelijk omgracht; hoofdgebouw op L-plattegrond, in oorsprong wellicht vroeg 16e eeuws, verbouwd en uitgebreid in 1817 en in de jaren 10 en 60 van de 20e eeuw gerestaureerd; bakstenen gebouw met trapgevels op de smalle zijden; de oostelijke staat in de gracht; tussen de trapgevels een met leien gedekt zadeldak; aan de zuidzijde hierop instekend drie lagere schilddaken en een zadeldak met trapgevel, alle vier onderling parallel en met lei gedekt; in het verlengde van laatstgenoemde een korte lagere vleugel met trapgevel onder zadeldak met grijze pannen. Op één der schilddaken een klokkenstoeltje met 18e eeuwse klok. Westelijk aan de noordelijke langsgevel (= voorgevel), in de oksel met het koetshuis, een zeskante toren met hoekblokken en nissen onder dubbelgebogen klokvormig dak met leien. Op de kelderverdieping twee bouwlagen met empirevensters in vijf traveeën: achtlichts met houten zwikvullingen (licht verhoogde piramidevorm met drie facetten) in de halfronde bovenlichten op de parterre en zeslichts op de verdieping. Ingangspartij in het midden van de voorgevel met dubbele deur. Inwendig: empire stucplafonds, dubbele deuren, schoorstenen, waarvan één met stucreliëf, voorstellende spelende putti met leeuw. Op de noordwesthoek van het hoofdgebouw sluit het koetshuis met stalruimte aan, XVIII; baksteen, één hoge bouwlaag onder schilddak met grijze pannen; aan noordzijde een topgevel met twee ronde poortdeuren met sluitstenen met de jaartallen 1927 en 1928. Inwendig: paardenstallen met smeedijzeren ruiven, wanden bekleed met groenblauwe gemarmerde tegels, diagonaal geplaatst. Aan de zuidzijde van de westgevel van het koetshuis sluit loodrecht daarop de oranjerie aan; baksteen, één bouwlaag onder schilddak met grijze pannen; Meerruitsvensters. Waardering: HOOFDGEBOUW c.a. van algemeen belang: - vanwege de ouderdom - vanwege de architectonische en bouwhistorische waarden - vanwege de cultuur- en kunsthistorische waarden (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519546
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zwijnsbergen: hoofdgebouw in Helvoirt

Zwijnsbergen: parkaanleg

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG; het best bewaarde gedeelte van de landschappelijke aanleg, XIX, ligt in de noordoosthoek van het comp..

Zwijnsbergen: tuinpaviljoen

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 3: TUINPAVILJOEN met stichtingssteen 1847; klein witgepleisterd gebouwtje in laat-Empirestijl met één bouwstijl aa..

Zwijnsbergen: tuinmuur en kas

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 4: TUINMUUR en KAS, XIX; bakstenen tuinmuur in de noordwesthoek van de binnentuin, die vroeger voor het grootste dee..

Zwijnsbergen: bruggen

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 5: BRUGGEN, XX er zijn twee eenvoudige houten loopbruggen over de gracht; de ene brug ligt bij het einde van de west..

Zwijnsbergen: tuinornamenten

Helvoirtsestraat 6
Helvoirt (Gemeente Haaren)
Omschrijving onderdeel 6: TUINORNAMENTEN, zijnde een stel hardstenen (pijler?) bekroningen, ongeveer 70 cm. Hoog, in de vorm van eikels, XV..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zwijnsbergen: hoofdgebouw in Helvoirt

Foto's (2)