Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wolfstege in De Steeg

Boerderij

Landgoed Middachten 7
6994JC De Steeg (gemeente Rheden)
Gelderland


Beschrijving van Wolfstege

Inleiding Direct aan de weg, aan de achter(noord)zijde van de tot het landgoed Middachten behorende en op een eeuwenoude bouwplaats gelegen niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking komende boerderij Wolfstege, bevindt zich deze schaapskooi. Deze schaapskooi staat op het Kadastrale Minuutplan van 1832 reeds aangegeven op dezelfde plek. De onverharde weg waaraan de boerderij en de schaapskooi gelegen zijn loopt parallel aan de bekende Middachter Allee en vormde voor de aanleg van de Straatweg in 1820 de doorgaande weg van Arnhem naar Zutphen. Vanuit de allee heeft men een goed zicht op het complex. De schaapskooi lijkt in de huidige vorm uit de late negentiende eeuw te dateren waarbij er mogelijk sprake is van een veel oudere kern. De schaapskooi vormt de laatste die nog op het landgoed aanwezig is. Oorspronkelijk bevonden zich op het landgoed verschillende kooien waarvan een tweede nog bestaand exemplaar enige jaren geleden gesloopt werd. Omschrijving De kooi heeft een 8-zijdige plattegrond en de baksteengevels zijn gemetseld in kruisverband. Het voegwerk is deels niet meer aanwezig. De lange gevels met steunberen bevinden zich parallel aan de weg. De korte gevels zijn iets hoger opgetrokken en driezijdig afgesloten. Ze bevatten aan beide kanten een dubbele, recht afgesloten, houten deur. De schuine zijden zijn voorzien een horizontale beplanking. Het 8-zijdige dak is voorzien van een rietbedekking. Waardering Architectuurhistorische waarden: - De schaapskooi is van belang vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. Stedebouwkundige waarden: - De schaapskooi heeft een ensemblewaarde als onderdeel van het landgoed Middachten in het algemeen en in is samenhang met de boerderij Wolfstege in het bijzonder. - De schaapskooi heeft een situeringswaarde vanwege de ligging aan de oude onverharde verbindingsweg tussen Middachten en de Eikenstraat in Ellecom die oorspronkelijk deel uitmaakte van de weg van Arnhem naar Zutphen. Aan deze evenwijdig aan de Middachter allee gelegen weg bevinden zich twee tot het landgoed behorende boerderijen die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de allee. Cultuurhistorische waarden: - De schaapskooi is van typologisch belang als goed voorbeeld van een negentiende eeuwse schaapskooi. - De schaapskooi is van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het landgoed Middachten waarmee de schaapskooi in historisch perspectief alsmede functioneel gezien onlosmakelijk verbonden is. De kooi vormt de enige op het landgoed bewaard gebleven schaapskooi en heeft als zodanig een zeldzaamheidswaarde. Oorspronkelijk bevonden zich op het landgoed meerdere schaapskooien. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519437
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wolfstege in De Steeg

Landgoed Middachten: schaapskooi 'De Wolfskuil'

Landgoed Middachten 7
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving onderdeel 33. Aan de zuidzijde van de oude Boerenweg nabij het Kooibosch, behorend tot de niet voor bescherming in aanmerking..

Landgoed Middachten: boerderij 'Gotinks Goed'

Landgoed Middachten 5
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving onderdeel 32. Aan de zuidzijde van de oude Boerenweg nabij het Kooibos ligt een 19de-eeuwse hallehuisboerderij met middenlang..

Landgoed Middachten: dienstwoning met schuur

Landgoed Middachten 4
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving onderdeel 29. Ten oosten van het huis Middachten nabij de tuinmuur staat een in 1900 herbouwde (inscriptie voorgevel: RENOV...

Borgh Keppel

Eikenstraat 3
Ellecom (Gemeente Rheden)
Inleiding Deze fraaie T-BOERDERIJ, een pachtboerderij van het landgoed Middachten, genaamd 'Borgh Keppel', is gelegen aan de Eikenstraat me..

Landgoed Middachten: boerderij 'Borgh Keppe'

Eikenstraat 3
Ellecom (Gemeente Rheden)
Omschrijving onderdeel 34. Aan de Eikenstraat met het achterhuis naar de weg toegekeerd ligt een T-boerderij met een voorhuis uit ca. 1800..

Kaart & Routeplanner

Route naar Wolfstege in De Steeg