Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boschlust in De Steeg

Gebouw

Diepesteeg 40
6994CD De Steeg (gemeente Rheden)
Gelderland


Beschrijving van Boschlust

Inleiding Deze opmerkelijke gaaf bewaarde VILLA genaamd Boschlust met TUINHEK werd in 1897 ontworpen in opdracht van de heer P.J. de Visser jr., toendertijd nog woonachtig in Velp. De architect is helaas onbekend. Het pand was in het verleden behalve als woonhuis ook in gebruik als pension. De functie van pension is representatief voor de ontwikkeling die het dorp De Steeg in de late negentiende en vroege twintigste eeuw doormaakte. In deze periode veranderde De Steeg van een dorp met een voornamelijk agrarisch karakter in een geliefd vakantie- en villadorp. Het pand heeft een bijzonder rijke baksteenornamentiek en vertoont invloeden van de Neo-Renaissancestijl. De toegepaste baksteenornamentiek is mogelijk geïnspireerd op Franse voorbeelden. In de late negentiende eeuw verscheen in dit land een belangwekkende publicatie over baksteenornamentiek met tal van platen. Mogelijk kende de architect dit boekwerk. Hoewel op de bouwtekening op de hoeken van het pand pinakelachtige beëindigingen te zien zijn lijken deze uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. De serre aan de zijde van de voorgevel lijkt in de huidge vorm uit jaren tussen 1910 en 1920 te dateren. De villa is gelegen op de hoek van de Diepesteeg en de Bergweg aan de voet van de Hullekesberg. Het pand wordt aan drie zijden omgeven door een tuin, deels omgeven door een ijzeren spijlenhek. Omschrijving De VILLA is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde platte Friese pannen. In het linker dakschild bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De gevels worden afgesloten door een eenvoudige bakstenen architraaflijst, een fries met een in gele verblendsteen uitgevoerd op een boogfries gelijkende decoratie die in werkelijkheid bestaat uit een reeks consoles, twee hierboven liggende kwartholle baksteenlijsten waarboven zich vervolgens een gekorniste kroonlijst op klossen bevindt. Het pand bezit, met uitzondering van de achtergevel, hoekpilasters die op de begane grond geleed zijn door op regelmatige afstand aangebrachte door steens banden in gele verblendsteen en op de verdieping voorzien zijn van een verdiept paneel in gele verblendsteen omlijst door rode verblendsteen en voorzien twee in gele verblendsteen uitgevoerde driehoekige siermotieven. Tussen de begane grond en de verdieping zijn alle gevels m.u.v. van de achtergevel voorzien van een in rode verblendsteen uitgevoerde cordonlijst. De begane grond wordt verder m.u.v. de achtergevel verlevendigd door speklagen in gele verblendsteen. De verdieping heeft ter hoogte van de wisseldorpels en de boogvelden van de ramen eveneens speklagen. De vensters van de begane grond worden afgesloten door korfbogen met van metselmozaïek voorziene boogtrommels. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is drie traveeën breed. Op de begane grond bevindt over de volle breedte van de gevel een veranda met in de korte zijden glaspanelen. De meerruits bovenlichten aan de voorzijde zijn gevuld met kathedraalglas aan de voorzijde. De ingang is gelegen in de risalerende middentravee en voorzien van een paneeldeur met frontonlijst en een smeedijzeren raamhek en een bovenlicht. De traveeën aan weerszijden van de middentravee bezitten ieder een schuifdeur met panelen en twee glasruiten. De verdieping heeft in iedere travee een stolpraam met een enkelruits bovenlicht en persiennes. In het dakschild bevindt zich zowel boven de eerste als boven de derde travee een forse dakkapel. Deze zijn voorzien van pilasters die een fronton dragen. Het tympaan is voorzien van een decoratie in de vorm van een tussen twee driehoeken geplaatste cirkel. De dakkapellen hebben een stolpraam en een bovenlicht waarvan de roedenverdeling verwijderd is. De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL is drie traveeën breed en heeft een risalerende middentravee. De middentravee heeft op de begane grond een dubbele deur met bovenlicht naar de over de volle breedte van de eerste en de tweede travee opgetrokken veranda. De veranda is voorzien van zijwanden met glaspanelen. Op de scheiding van beide traveeën is eveneens een wand met glaspanelen aangebracht. De eerste en de derde travee bezitten op ieder een schuifdeur als in de voorgevel. De deur in de derde travee is voorzien van persiennes. De verdieping bezit drie stolpramen met enkelruits bovenlichten en persiennes. In het fries van de risaliet bevinden zich een cirkelvormige pleisterde nis met aan weerszijden een verdiept gelegen rechthoekig gepleisterd paneel. Op het linker paneel is de tekst BOSCH geschilderd terwijl op het rechter paneel de tekst LUST is geschilderd. In het dakschild boven de risliet bevindt een dakkapel als aan voorzijde. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL is drie traveeën breed. Tegen de linker travee bevindt zich een niet-oorspronkelijke aanbouw. In tegenstelling tot de voorgevel en de linker zijgevel is het siermetselwerk in gele verblendsteen in het fries hier niet uitgemetseld doch vlak en in een ander motief uitgevoerd. Het fries van de risaliet is van metselmozaïek voorzien. De risalerende middentravee waartegen twee niet-oorspronkelijke brandtrappen zijn aangebracht bezit op de begane grond een paneeldeur met vier ruiten en een enkelruits bovenlicht. De rechter travee bezit een stolpraam met een enkelruits bovenlicht en persiennes. De verdieping bezit drie stolpramen met enkelruits bovenlichten en, met uitzondering van het venster in de risaliet, persiennes. In het dakschild bevinden zich twee dakkappelen als in de voorgevel waarbij hier echter nog de roedenverdeling in de bovenlichten aanwezig is. De RECHTER ZIJGEVEL is als achtergevel behandeld en eenvoudig uitgevoerd zonder siermetselwerk. Op de begane grond bevinden zich twee rechtgesloten vensters met zesruits schuiframen. De verdieping heeft een rechtgesloten venster met een stolpraam en een enkelruits bovenlicht. In het dakschild bevindt zich in het midden een dakkapel als in de achtergevel. Het pand bezit een vrij gaaf bewaard INTERIEUR met ondermeer diverse marmeren schoorsteenmantels, geornamenteerde stucplafonds en paneeldeuren. De tuin wordt deels omgeven door een ijzeren SPIJLENHEK. Waardering VILLA uit 1897 met TUINHEK. Architectuurhistorische waarden: - Het pand is van belang als zeldzaam voorbeeld van een ondermeer onder invloed van Franse voorbeelden toegepaste rijke baksteenornamentiek met verwijzingen naar de Neo-Renaissancestijl. - Het pand is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp dat in hoofdvorm, en voor wat betreft de bijzondere detaillering en materiaalgebruik vrij gaaf bewaard is gebleven. Ook het interieur bezit nog meerdere oorspronkelijke onderdelen. Stedebouwkundige waarden: - Het pand van belang vanwege de beeldbepalende situering op de hoek van de Diepesteeg en de Bergweg nabij de villa Klein Duimpje en de boerderij Neerbosch. Het tuinhekis van belang als functioneel onderdeel van het complex. Cultuurhistorische waarden: - Het pand is van betekenis voor het aanzien van het dorp De Steeg als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van De Steeg tot vakantie- en villadorp. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519432
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boschlust in De Steeg

Klein Duimpje

Diepesteeg 42
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving De op een geëgaliseerd terrein gelegen VILLA heeft twee bouwlagen op een nagenoeg vierkante plattegrond onder een tentdak ged..

Klein Duimpje

Diepesteeg 42
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving HISTORISCHE TUINAANLEG De op het huis afgestemde omringende tuin vormt een goed voorbeeld van de Gemengde tuinstijl die kenmer..

Rhederoord: moestuinmuur

Bentincklaan 19a
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving MOESTUINMUUR(O) onderdeel uitmakend van de buitenplaats Rhederoord en gelegen op een hellend terrein ten zuid-oosten van het l..

'Neerbosch'

Diepesteeg 23
De Steeg (Gemeente Rheden)
"neerbosch". Op een gunstig punt op de hoek van de Van Hasseltweg gelegen goed bewaarde boerderij (XIXa) met rieten wolfdak. Vensters met lu..

Voormalig postkantoor

Hoofdstraat 21
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Het voormalige POSTKANTOOR is gebouwd op een samengestelde plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak. Het..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boschlust in De Steeg

Foto's (1)