Meer dan 63.000 rijksmonumenten


School II in Velp

Gebouw

Schoolstraat 12
6882NS Velp (gemeente Rheden)
Gelderland


Beschrijving van School II

Inleiding Deze SCHOOL (momenteel de Dr. A. van Voorthuijsenschool) werd in de periode 1906-1907 gebouwd naar ontwerp van de gemeente-architect W. Honig aan de Schoolstraat als een symmetrische opgezet gebouw. Het pand is van de straat gescheiden door een groot voorplein met enkele bomen. De school vormt een goed voorbeeld van de voor de jaren 1900-1910 karakteristieke Overgangarchitectuur. Deze benaming is van toepassing op veel bouwwerken die rond de eeuwwisseling zijn ontstaan en die een overgang vormen van de neostijlen en het historisme naar een meer moderne, niet of nog weinig aan historische stijlelementen gebonden architectuur. Over het algemeen is er sprake van het door elkaar gebruiken van elementen uit de neorenaissance, de chaletstijl en de Art Nouveau/Jugendstil, naast Berlagiaanse en rationalistische kenmerken. Omschrijving De school heeft één bouwlaag en een vierkante plattegrond. De baksteengevels zijn gemetseld in kruisverband en ter hoogte van de onder-, de wissel-, en de tussendorpels gedecoreerd met speklagen in oranje en gele verblendsteen. De omlopende plint is afgesloten met een profielsteen. Boven de grote houten kruiskozijnen bevinden zich lateibalken en segmentboogjes in oranje en gele verblendsteen. De boogvelden daartussen zijn voorzien van schuingeplaatste bakstenen. Het samengestelde dak is belegd met rode tuile du nord pannen en voorzien van een geprofileerde bakgoot op klossen. De VOOR- en ACHTERGEVEL zijn op identieke wijze uitgevoerd met twee vooruitspringende bouwdelen met een topgevel met schouders en uitgemetselde tuiten. Tussen de risalieten bevindt zich aan elke zijde een ingangspartij. De ingangspartij in de voorgevel heeft een fraaie dubbele paneeldeur met twee 9-ruits getoogde raampjes. De deuren hebben gekoppelde bovenlichten en smalle zijlichten. Boven de ingangspartij is in een band van witte verblendsteen met rode steen het woord "School II" aangegeven. De smalle zijlichten zijn aan de bovenzijde afgesloten met een kleine lateibalk en een segmentboogje als genoemd. Ook boven de bovenlichten van de voordeur bevindt zich zo'n afsluiting. De risalieten aan weerszijden van de ingangspartij bevatten elk twee houten kruisvensters waarvan de onderramen elk een 12-ruits verdeling en de bovenramen elk een 6-ruits verdeling hebben. De topgevels hebben elk een dubbel houten zolderluik en zijn eveneens van speklagen in oranje en gele verblendsteen voorzien. Links van het linker- en rechts van het rechterrisaliet bevinden zich twee kruisvensters als genoemd. De LINKER ZIJGEVEL is evenals de RECHTER ZIJGEVEL uitgevoerd met vier kruisvensters als genoemd met links daarvan twee en rechts daarvan eveneens twee blinde vensternissen van dezelfde grootte. Het INTERIEUR is vrij goed bewaard gebleven en bezit ondermeer nog originele (terazzo)vloeren en paneeldeuren. Waardering SCHOOL gebouwd in Overgangsarchitectuur uit 1906-1907. Architectuurhistorische waarden: - De school valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vormt een goed voorbeeld van de zogenaamde Overgangsarchitectuur uit het eerste decennium van de twintigste eeuw. - De school is van belang omwille van de zeldzaam gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. Door het vrij goed bewaarde interieur is er sprake van bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. - De school is van belang voor het oeuvre van W. Honing. Stedebouwkundige waarden: - De school is van belang omwille van de situering aan de Schoolstraat, iets terugliggend gesitueerd ten opzichte van deze straat. De school is nauw verbonden met de ontwikkeling van het zuidelijk deel van het dorp Velp en vormt een bijzonder bebouwingselement in dit deel van Velp. Cultuurhistorische waarden: - De school is typologisch van belang als een voor Gelderland zeldzaam voorbeeld van een vroeg twintigste eeuwse dorpsschool. - De school is van belang als exponent van de ontwikkeling van het onderwijs in Gelderland in de vroege twintigste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519417
Laatste wijziging: 2014-08-01 21:03:16.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van School II in Velp

Klooster Congregatie O.L. Vrouw

Emmastraat 20
Velp (Gemeente Rheden)
Inleiding: In twee bouwfasen tot stand gekomen voormalige vrijstaande PASTORIE van de O.L. Vrouw Visitatiekerk. Het gebouw is gelegen aan d..

O.L. Vrouw Visitatie

Emmastraat 18
Velp (Gemeente Rheden)
O.L. Vrouw Visitatie, 1885, J.W. Boerbooms. Neogotische kruisbasiliek met door haakse steunberen begeleide en door twee nissen in de klokkev..

Van Lennepsmolen

Hendrikus Avelinghstraat 154
Velp (Gemeente Rheden)
"van Lennepsmolen". Langwerpig molenhuis (XVII?) onder hoog, afgewolfd dak. Door brand ernstig beschadigd in 1961. Restauratie ligt in het v..

Waterstaatskerk

Kerkstraat 32
Velp (Gemeente Rheden)
Inleiding De kerk met T-vormige plattegrond ligt circa zeven meter achter de rooilijn van de Kerkstraat op een door groen omzoomd pleintje...

Sperata

Stationsstraat 42
Velp (Gemeente Rheden)
Inleiding Deze voormalige FABRIKANTENVILLA met TUINHEK en SCHUURTJE is gelegen aan de Stationsstraat naast de tussen 1862 en 1865 aangelegd..

Kaart & Routeplanner