Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij in De Steeg

Boerderij

Havikerwaard 51
6994JH De Steeg (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1907 (herbouwd)
Architect: G.J. Uiterwijk


Beschrijving van Boerderij

Omschrijving De BOERDERIJ heeft een dwars geplaatst voorhuis met een schilddak gedekt met gesmoorde Muldenpannen met boven de twee Vlaamse gevels van de voorgevel aangekapte zadeldakjes. Het voorhuis heeft op beide nokeinden een bakstenen schoorsteen. Deze waren tot voor kort voorzien van dekplaten op metalen steunen. In het rechter dakschild van het achterhuis bevindt zich eveneens op de grens met het voorhuis een bakstenen schoorsteen. In de dakschilden zijn op diverse plaatsen recentelijk moderne dakramen geplaatst. De gevels van het voorhuis worden afgesloten door geprofileerde bakgoten op consoles waaronder zich op enige afstand een in gele baksteen uitgevoerde horizontale band bevindt. De beide Vlaamse gevels zijn voorzien van windveren. Recentelijk zijn tevens de luiken die oorspronkelijk alleen voor onderramen waren aangebracht gewijzigd zodat deze zich nu over de volle hoogte van de vensters bevinden. Het opmerkelijke dubbele achterhuis bestaat uit een veeschuur en een graan- (annex vee)schuur. De veeschuur heeft een boven de achtergevel afgewolfd zadeldak gedekt met riet en gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De evenwijdig aan de veeschuur gebouwde graanschuur (doorrijschuur) is iets minder lang en bevindt zich slechts ten dele achter het voorhuis en heeft een afgewolfd zadeldak gedekt met riet en golfplaten. De VOORGEVEL van het voorhuis is asymmetrisch ingedeeld en heeft (van links naar rechts) een vergroot opkamervenster dat voorzien is van een 15-ruits schuifraam met aan weerszijden verhoogde luiken die evenals de overige luiken in de voor Middachten karakteristieke kleuren rood en wit zijn geschilderd. Tot voor kort bevonden zich onder dit venster twee kelderlichten die nu dichtgezet zijn. Rechts hiervan bevinden zich twee vensters met ieder een 15-ruits schuifraam, een deur met een 6-ruits bovenlicht, drie vensters met 15-ruits schuiframen met luiken De beide Vlaamse gevels hebben ieder een venster dat voorzien is van een 6-ruits schuifraam met aan weerszijden luiken. Hierboven bevindt zich een smalle ventilatiesleuf. De voorgevel van de achter het voorhuis gelegen graanschuur heeft links een door een korfboog afgesloten dubbele inrijdeuren. Rechts hiervan bevindt zich een aan de bovenzijde getoogd venster dat voorzien is van een 9-ruits raam. Op de verdieping bevinden zich twee door rollagen afgesloten vensteropeningen die ieder voorzien zijn van een houten kozijn met louvres. De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft links een door een strek afgesloten muuropening waarin zich een recent aangebrachte deur met zijlicht bevindt. Volgens de bouwtekening bevond zich hier oorspronkelijk een venster met twee gekoppelde ramen. De linker zijgevel van het achterhuis toont nog sporen van een recent verwijderde niet-oorspronkelijke schuur. De gevel bezat oorspronkelijk zes door segmentboogjes afgesloten ijzeren stalramen. Hiervan zijn er nog drie aanwezig. De ACHTERGEVEL van het linker achterhuis (veeschuur) heeft een symmetrisch ingedeelde gevel met in het midden door een korfboog afgesloten dubbele inrijdeuren. Aan weerszijden hiervan bevindt zich een rondboogvenster met een gietijzeren 7-ruits raam en een door een korfboog afgesloten staldeurtje. De verdieping heeft in het midden een door een korfboog afgesloten hooiluik met erboven een stichtingssteentje met de tekst HERBOUWD / MCMVII. Aan weerszijden van het hooiluik bevindt zich een vensteropening met een kozijn met louvres. Onder deze louvreluiken bevinden zich twee niet-oorspronkelijke ventilatie-openingen. De terugliggende gevel van het rechter achterhuis (graanschuur) heeft eveneens een symmetrisch ingedeelde gevel met zowel links als rechts door een korfboog afgesloten dubbele inrijdeuren (links ten behoeve van een achterliggende meststal en rechts ten behoeve van de oorspronkelijk hier achterliggende dorsvloer. In het midden bevindt zich een door een korfboog afgesloten deur. Hierboven bevindt zich een door een korfboogje afgesloten luik. Zowel links- als rechtsboven dit luik bevindt zich een vensteropening met een kozijn met louvres. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft twee vensters met 15-ruits schuiframen en luiken en een deur met een 6-ruits bovenlicht. De gevel van het achterhuis heeft (van links naar rechts) een smal klein venster met een enkelruits toiletraampje, een venster met twee gekoppelde 6-ruits ramen met luiken, een op de plaats van een toiletraampje aangebracht staldeurtje. De gevel bezit verder zes op regelmatige afstanden van elkaar geplaatste getoogde ijzeren 9-ruits stalramen. Op de plaats van het derde stalraam bevond zich oorspronkelijke een staldeurtje. Het interieur van het voorhuis is grotendeels gemoderniseerd. Waardering BOERDERIJ herbouwd naar een ontwerp uit 1907 van de architect G.J. Uiterwijk. Architectuurhistorische waarden: - De boerderij is van belang als zeldzaam voorbeeld van een in een historiserende trant in de vroege twintigste eeuw herbouwde T-boerderij waarbij teruggegrepen is op de Hollandse laat-zeventiende eeuwse en achttiende eeuwse bouwkunst. - De boerderij heeft, ondanks de bovengenoemde wijzigingen, een vrij gaaf bewaarde hoofdvorm, (bijzondere) detaillering en materiaalgebruik. - De boerderij is van belang voor het oeuvre van de Dierense architect G.J. Uiterwijk (1863-1937). Stedebouwkundige waarden: - De boerderij is van belang vanwege de beeldbepalende en karakteristieke situering in de Havikerwaard. De boerderij bevindt zich in de zichtas van de Havikerwaard komende uit het westen. - De boerderij is van belang als onderdeel van het landgoed Middachten in het algemeen alsmede vanwege de samenhang met de overige tot het landgoed behorende in de Havikerwaard gelegen pachtboerderijen in het bijzonder. - De boerderij maakt deel uit van een historisch gegroeid landschappeljk gebied en is bepalend voor het zichtbaar houden van deze situatie. Cultuurhistorische waarden: - De boerderij is van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het landgoed Middachten waarmee de boerderij in historisch perspectief alsmede functioneel gezien onlosmakelijk verbonden is. - De boerderij is typologisch van belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519399
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij in De Steeg

Schuurtje

Havikerwaard 51
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Ten oosten van het voorhuis van de boerderij bevindt zich een dwars geplaatst SCHUURTJE onder een zadeldak gedekt met gesmoord..

Bingerden: stalgebouw rechts van boerderij kroonestein gelegen

Bingerdenseweg 10
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
STALGEBOUW RECHTS VAN BOERDERIJ KROONESTEIN GELEGEN. Rode bakstenen stalgebouw uit de 19e eeuw onder rieten wolfsdak, waarvan de onderste sc..

Bingerden: stalgebouw links van boerderij kroonestein gelegen

Bingerdenseweg 10
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
STALGEBOUW LINKS VAN BOERDERIJ KROONESTEIN GELEGEN. Rode bakstenen stalgebouw uit de 19e eeuw onder rieten wolfsdak, waarvan de onderste sch..

Boerderij Kroonestein

Bingerdenseweg 10
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
BOERDERIJ KROONESTEIN. In rode baksteen opgetrokken boerderij uit de 18e eeuw met grijze gepleisterde voeting onder met rode pannen gedekt a..

Bingerden: historische tuin- en parkaanleg

Bingerdenseweg 21
Angerlo (Gemeente Zevenaar)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Tot de oudste gedeelten van de aanleg van het park van Bingerden behoort de classicistische structuur van d..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij in De Steeg