Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig postkantoor in De Steeg

Gebouw

Hoofdstraat 21
6994AC De Steeg (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1905
Architect: G.J. Uiterwijk


Beschrijving van Voormalig postkantoor

Omschrijving Het voormalige POSTKANTOOR is gebouwd op een samengestelde plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak. Het dak bestaat in principe uit een zadeldak met nok evenwijdig aan de weg met aan zowel het voorschild als het achterschild een lager aangekapt zadeldak. De dakoverstekken zijn van windveren voorzien. Het dak is belegd met rode Tuile du Nord pannen. Op de nok bevinden zich drie gepleisterde door rollagen beëindigde schoorstenen. De gevels van de begane grond zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. De verdieping is gepleisterd en van vakwerk voorzien. Het pand heeft een omlopende uitgemetselde plint die afgesloten wordt door profielstenen. De vensters en deuren op de begane grond worden over het algemeen afgesloten door een strek en zijn voorzien van hardstenen lekdorpels. De VOORGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en zes traveeën breed. De twee linker traveeën vormen samen een risaliet dat afgesloten wordt door een puntgevel met een overstekend zadeldak en windveren. De risaliet heeft op de begane grond in de linker travee de ingang die voorzien is van een paneeldeur waarboven zich een luifel bevindt ondersteund door op natuurstenen consoles geplaatste korbelen. De luifel hangt tevens aan twee smeedijzeren stangen. De rechter travee bezit, evenals de overige rechts van de risaliet gelegen vier traveeën, een groot venster dat voorzien is van een kruiskozijn dat in feite gevormd wordt door twee gekoppelde tienruits schuiframen. Tussen de derde en de vierde travee bevindt zich in de gevel een hardstenen brievenbus. De verdieping bezit in iedere travee een venster als op de begane grond. De onderramen van de verdiepingsvensters zijn voorzien van luiken. In de geveltop van de risaliet bevinden zich drie zesruits zolderramen. In het dakschild is zowel ter hoogte van de derde als ter hoogte van de vijfde travee een dakkapel aangebracht. Iedere dakkapel is voorzien van een zadeldak, twee gekoppelde zesruits ramen en een puntgevel met een betimmering en windveren. De door een puntgevel afgesloten nagenoeg symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond drie smalle hoge vensters die ieder voorzien zijn van een achtruits schuifraam. De verdieping bezit twee vensters als in de voorgevel. De geveltop is voorzien van twee 6-ruits ramen. De ACHTERGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en heeft op de begane grond een tweetal éénlaags uitbouwen waarvan de terugliggende linker uitbouw zich voorzet aan de zijde van de rechter zijgevel. De in de as van de, centraal geplaatste, puntgevel gelegen uitbouw bezit drie grote vensters met ieder twee gekoppelde zesruits ramen met luiken. Zowel boven het tweede als het derde venster bevindt zich een dakkapel als boven de voorgevel. De uitbouw heeft uiterst rechts twee kleine vierruits raampjes. De linker zijgevel van de uitbouw bezit een smal venster met een zesruits raam. De rechter zijgevel van de uitbouw bezit een paneeldeur met een vierruits bovenlicht. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een smal drieruits raam. De aansluitende gevel van de hoofdbouwmassa heeft een venster als in de voorgevel. De uiterst links gesitueerde terugliggende uitbouw bezit een paneeldeur met een vierruits bovenlicht. De verdieping bezit links drie kleine gekoppelde vierruits ramen. In het midden ter hoogte van de puntgevel bevinden zich twee vierruits ramen. In de geveltop bevinden zich tenslotte drie gekoppelde zesruits ramen. De asymmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL heeft op de begane grond heeft links een venster als in de voorgevel. Rechts bevindt zich een lage uitbouw. In de op de weg georiënteerde gevel van de uitbouw is de ingang van het woonhuis gelegen. Het lessenaarsdak van de aanbouw is boven de ingang doorgetrokken zodat hier een luifel ontstaan is. De dakoverstek wordt ondersteund door een vakwerkconstructie en een korbeel op natuurstenen consoles. De ingang is voorzien van een paneeldeur. De evenwijdig aan de zijgevel gelegen gevel van de uitbouw heeft links een zesruits schuifraam en rechts twee vierruits raampjes. De verdieping bezit twee vensters als in de voorgevel. In de topgevel bevinden zich twee zesruits ramen. Het INTERIEUR bezit nog diverse oorspronkelijke interieuronderdelen. Deze bevinden zich voornamelijk in het woonhuisgedeelte. Zo zijn onder meer nog een tegelvloer in de gang; een rechtsvoor gelegen kamer met een marmeren schoorsteenmantel en een stucplafond met lijstwerk; paneeldeuren en geprofileerde deuromlijstingen bewaard gebleven. Waardering Voormalig POSTKANTOOR in Vakwerkstijl uit 1905-1906. Architectuurhistorische waarden: - Het pand vormt een gaaf en zeldzaam voorbeeld van de naar Duits voorbeeld toegepaste Vakwerkstijl. - Het pand heeft een gaaf bewaarde hoofdvorm, een bijzondere detaillering en materiaalgebruik en is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. - Het pand bezit nog meerdere voor de bouwtijd kenmerkende interieuronderdelen. - Het pand is van belang voor het oeuvre van de Dierense architect G.J. Uiterwijk (1863-1937). Stedenbouwkundige waarden: - Het pand is van belang vanwege de beeldbepalende situering aan de Hoofdstraat in de oude dorpskern van De Steeg. Het pand maakt deel uit van een reeks monumentale panden aan weerszijden van deze straat. Cultuurhistorische waarden: - Het pand is typologisch van belang als bijzonder en in deze vorm zeldzaam voorbeeld van een vroeg-twintigste eeuws postkantoor. - Het pand bezit historische waarde als voormalig onderdeel van het landgoed Middachten in het algemeen en als herinnering aan het bezoek van de Duitse keizer aan Middachten in het bijzonder. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519396
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Postkantoor (De Steeg)

Het postkantoor in De Steeg werd in 1905 gebouwd in opdracht van graaf Bentinck (de eigenaar van Kasteel Middachten) op basis van een ontwerp van de Dierense architect G.J. Uiterwijk. Gezien de opvallende, aan de Duitse vakwerkarchitectuur verwante bouwstijl is het sinds 15 juni 2001 een Rijksmonument (inclusief een achterliggend schuurtje).[1]

Het pand was oorspronkelijk het postkantoor van Middachten en diende naar verluidt tevens als gastenverblijf voor gasten van de graaf en zijn familie. Directe aanleiding voor de bouw was volgens de overlevering het bezoek van de Duitse Keizer Wilhelm II in 1909 aan Middachten. Na de bouw werd het gebouw te huur aangeboden aan de posterijen. Het bleef door de gebruikte rood-witte kleurstellingen herkenbaar als eigendom van de familie Bentinck.

Het verspreidingsgebied van het postkantoor was vrij groot (om sluiting te voorkomen): ruwweg van de grens van Ellecom tot in Rheden ter hoogte van Strijland en van de Onzalige Bossen tot aan de IJssel bij Doesburg.[2] Het postkantoor van de PTT werd per 1 juni 1992 gesloten. Het pand kwam daarna in particuliere handen en diende als combinatie van woning en kantoor. Nadat in het zakelijk gedeelte een delicatessenwinkel/ traiteur was gevestigd[3], is dat deel nu een restaurant.[4]

Externe links

Referenties


Monumenten in de buurt van Voormalig postkantoor in De Steeg

Schuurtje

Hoofdstraat 21
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Het éénlaags houten SCHUURTJE is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond op een bakstenen plint. Deze plint wordt afgesl..

Gepleisterd rechthoekig pand met verdieping, houten kroonlijst en omlopend schilddak

Hoofdstraat 19
De Steeg (Gemeente Rheden)
Gepleisterd rechthoekig pand met verdieping, houten kroonlijst en omlopend schilddak, blijkens steen gebouwd in 1823.

Woonhuis gebouwd in de nieuw-historiserende stijl

Hoofdstraat 136
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Onderdeel 35 WOONHUIS gebouwd in 1910 in de Nieuw-Historiserende stijl. Het pand is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en..

Smidse

Hoofdstraat 136
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Onderdeel 36 De voormalige uit 1910 voor wat betreft daterende SMIDSE die nu gebruikt wordt als schuur is gebouwd op een recht..

Huis 'Ortrud'

Hoofdstraat 17
De Steeg (Gemeente Rheden)
Huis "Ortrud". Eenvoudig DWARSHUIS van begane grond met hoog schilddak (XIXa). Dubbele deur uit de bouwtijd in een omlijsting van gecannelee..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)