Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dienstwoning (f)in eclectische trant in Spankeren

Woonhuis

Zutphensestraatweg 4
6956AC Spankeren (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1870-1890


Beschrijving van Dienstwoning (f)in eclectische trant

Omschrijving DIENSTWONING (F)in eclectische trant. Het pand is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een overstekend zadeldak gedekt met gesmoorde Tuile du Nord pannen. Op de nok bevindt zich een bakstenen schoorsteen. Het dak wordt boven voor- en achtergevel afgesloten door geprofileerde windveren die aan de voorzijde bekroond worden door een sierlijke makelaar. Boven de zijgevels bevinden zich mastgoten. Het pand is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband en heeft een omlopende gepleisterde plint. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld en heeft vier traveeën. De beide hoektraveeën springen in en bevatten ieder een door licht getoogde strek met gele baksteen afgesloten paneeldeur met een bovenlicht met levensboom. Het overstekende zadeldak wordt hier gedragen door gesneden houten kolommen met composiet kapitelen. Hierboven bevinden zich in ajour uitgevoerde houten panelen. In het zich evenwijdig aan de linkerzijgevel bevindende geveldeel is een smal licht getoogd venster aangebracht met een drieruits draairaam met aan de linkerzijde een opgeklampt luik. De twee middelste traveeën worden afgesloten door een puntgevel die voorzien is van een fries met gele verblendsteen en gepleisterde panelen. Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een geprofileerde cordonlijst. Op de begane grond bevinden twee licht getoogde vensters met strekken als bovengenoemd die beide voorzien zijn van 6-ruits schuiframen met aan weerszijden opgeklampte luiken. Boven de vensters bevinden zich drie gietijzeren rozetankers. De verdieping heeft een rondboogvenster met een 6-ruits stolpraam. Het venster heeft een zeer fraaie geprofileerde stucomlijsting. De LINKER ZIJGEVEL heeft voor het linker geveldeel een grote eenvoudige serre. In het dakschild bevindt zich een niet oorspronkelijke dakkapel. Onder de dakrand bevinden zich meerdere smeedijzeren muurankers. De ACHTERGEVEL heeft uiterst links een klein door een strek gesloten toiletraampje. Hiernaast bevindt zich een licht getoogd venster met een vernieuwd raam. Het rechter geveldeel heeft een groot uitgehakt venster. Tussen de begane grond en de verdieping zijn vier smeedijzeren muurankers aangebracht. De topgevel bevindt zich eveneens een uitgehakt venster. De RECHTER ZIJGEVEL heeft rechts van het midden een paneeldeur met twee raampjes en een licht getoogd bovenlicht met een levensboom. Verspreid over de gevel zijn onder de daklijst vijf gietijzeren rozetankers aangebracht. Waardering DIENSTWONING in eclectische trant. Architectuurhistorische waarden: - Het pand is van belang vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik. - Het pand vormt een bijzonder goed en voor wat betreft de detaillering van de voorgevel zeldzaam voorbeeld van een in eclectische stijl gebouwd landelijk gelegen dienstwoning op een landgoed uit de laatste decennia van de 19de eeuw. Stedebouwkundige waarden: - Het pand vormt een onderdeel van het landgoed de Geldersche Toren en heeft een duidelijke situeringswaarde die voortkomt uit de ligging van de toren en de bijgebouwen ten opzichte van elkaar en van de omgeving. De markant aanwezige toren vormt met tuin en bijgebouwen een duidelijke eenheid. Als zodanig heeft de woning ook een ensemblewaarde met de overige bijgebouwen. De woning is functioneel gezien onlosmakelijk met het landgoed De Geldersche Toren verbonden. Cultuurhistorische waarden: - het object is van typologisch belang als voorbeeld van een laat-negentiende eeuwse dienstwoning op een landgoed. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519376
Laatste wijziging: 2014-08-02 11:37:00.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Dienstwoning (f)in eclectische trant in Spankeren

Schuur

Zutphensestraatweg 4
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving SCHUUR (E) uit ca.1868-1872 behorende bij de historische buitenplaats "De Geldersche Toren". De schuur is opgetrokken op een ..

Dienstwoning in eclectische trant

Zutphensestraatweg 6
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving DIENSTWONING (D) in eclectische trant uit 1880. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en in kruisverband gemetselde ge..

Keer- annex inlaatsluisje

Zutphensestraatweg 8
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving Dit KEER- ANNEX INLAATSLUISJE (I) bevindt zich in een in de buitenste omgrachting gelegen dijklichaam dat de oprijlaan verbind..

Orangerie heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels

Zutphensestraatweg 6A
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving De ORANGERIE (C) heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels. De lange gevel aan de tuinzijde heeft..

Stuw

-
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving Deze vaste STUW (H) is gelegen op punt waar de Laag Soerensebeek in de buitenste gracht stroomt. De stuw is opgetrokken in bak..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dienstwoning (f)in eclectische trant in Spankeren