Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koetshuis behorend bij de historische buitenplaats 'De gelderse toren' in Spankeren

Kasteel Buitenplaats

Zutphensestraatweg 10
6956AC Spankeren (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1870


Beschrijving van Koetshuis behorend bij de historische buitenplaats 'De gelderse toren'

Omschrijving KOETSHUIS behorend bij de historische buitenplaats "De Gelderse Toren". Het gepleisterde pand is gebouwd op een nagenoeg vierkante plattegrond en heeft één bouwlaag onder een afgeplat schilddak met gebroken schilden, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels worden afgesloten door bakgoten met uitzondering van de voorgevel die afgesloten wordt door een geprofileerde kroonlijst waarin de goot is opgenomen. De VOORGEVEL heeft een symmetrische indeling in vijf traveeën waarvan drie traveeën op- genomen zijn in een licht vooruitspringend en hoger opgetrokken middenrisaliet. De plint is uitgevoerd in hardsteen. De middelste travee, die even breed is als de zijtraveeën, wordt afgesloten door een aan een fronton refererende puntgevel. De hoeken van de middentravee zijn voorzien van een blokbepleistering die doorloopt tot de latei onder het halfronde venster boven de dubbele tuindeuren. Het venster is voorzien van een raam met een radiaalvormige roedenverdeling. De verlaagde tuindeuren bevinden zich op de plaats van de oorspronkelijke dubbele staldeuren. De twee traveeën aan weerszijden van de middentravee zijn ieder voorzien van een paneeldeur met een halfrond 2-ruits bovenlicht. Beide deuren zijn voorzien van geprofileerde omlijstingen. De eerste en de vijfde travee zijn beide voorzien van een rondboogvenster met een stolpraam en een halfrond 2-ruits bovenlicht. Evenals rond de deuren zijn hier geprofileerde raamomlijstingen aangebracht. Ter hoogte van de bovenlichten bevinden zich dubbele cordondonlijsten die bij het venster in de eerste travee doorgetrokken zijn tussen bovenlicht en raam. De gevel wordt afgesloten door een architraaflijst, een vlak gepleisterd fries en een geprofileerde kroonlijst. De voor wat de indeling betreft diverse malen gewijzigde LINKER ZIJGEVEL heeft in de linkerhelft drie kleine niet-oorspronkelijke rechthoekige 6-ruits ijzeren ramen en een opgeklampte deur. De rechterhelft heeft dubbele tuindeuren met aan weerszijden een deur. Hierboven bevinden zich vier rechtgesloten vensters met 6-ruits ramen die aan de bovenzijde een halfronde invulling hebben. Uiterst rechts bevinden zich een tweelichts venster met twee halfrond afgesloten ramen en een rondboogvenster. Ook deze vensters en deuren zijn vermoedelijk slechts ten dele oorspronkelijk. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft zowel uiterst links als uiterst rechts een opgeklampte deur. Hiertussen bevinden zich zeven niet-oorspronkelijke, kleine rechthoekige vensters met 6-ruits ijzeren ramen. Het linker geveldeel van de RECHTER ZIJGEVEL bevat drie rondboogvensters met 6-ruits stolpramen en 2-ruits halfronde bovenlichten. In het dakschild bevinden zich drie niet-oorspronkelijke dakkapellen. In het rechter geveldeel bevinden zich dubbele deuren en rechts hiervan twee ijzeren ramen als in de achtergevel. In het dakschild bevindt zich een zeer grote later aangebrachte dakkapel. Het INTERIEUR van het pand is met uitzondering van het stalgedeelte aangepast aan de huidige woonfunctie. Waardering Neo-Classicistisch KOETSHUIS uit ca.1870. Architectuurhistorische waarden: - Het koetshuis is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp zoals deze tot uitdrukking komen in de (gaaf bewaard gebleven) hoofdvorm, de bijzondere detaillering van de voorgevel en het materiaalgebruik. Het koetshuis is waarschijnlijk in de jaren rond 1870 gebouwd en hoewel het pand inwendig en voor wat betreft de zijgevels en de achtergevel meerdere malen is gewijzigd vormt het pand een essentieel onderdeel van het totale bijzonder gaaf bewaarde complex. - Het koetshuis vormt een goed voorbeeld van een in de stijl van het Neo-Classicisme gebouwd koetshuis. Als bijzonderheid geldt dat vormgeving van de voorgevel invloeden vertoont van het werk van de Franse Revolutiearchitecten als C.N. Ledoux. Stedebouwkundige waarden: - Het koetshuis vormt een onderdeel van de buitenplaats de Geldersche Toren en heeft als zodanig een ensemblewaarde. Daarnaast is er ook sprake van een situeringswaarde die voortkomt uit de ligging ten opzichte van de toren en de overige bijgebouwen en van de omgeving. Het koetshuis is functioneel gezien onlosmakelijk met de buitenplaats de Geldersche Toren verbonden. Cultuurhistorische waarden: - Het koetshuis is typologisch van belang als bijzonder voorbeeld van een dergelijk bouwtype uit het tweede kwart van de negentiende eeuw op een landgoed. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519375
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Koetshuis behorend bij de historische buitenplaats 'De gelderse toren' in Spankeren

Gelderse Toren

Zutphensestraatweg 10
Spankeren (Gemeente Rheden)
De "Gelderse Toren". In oorsprong zware, ronde verdedigingstoren, door Karel van Gelre in 1535 aan de Yssel gebouwd. In 1868 tot op de eerst..

Keer- annex inlaatsluisje

Zutphensestraatweg 8
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving Nabij de noordwesthoek van de omgrachting bevindt zich dit in een dijklichaam gelegen KEER- ANNEX INLAATSLUISJE (J). Het sluis..

Orangerie heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels

Zutphensestraatweg 6A
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving De ORANGERIE (C) heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels. De lange gevel aan de tuinzijde heeft..

Dienstwoning in eclectische trant

Zutphensestraatweg 6
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving DIENSTWONING (D) in eclectische trant uit 1880. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en in kruisverband gemetselde ge..

Keer- annex inlaatsluisje

Zutphensestraatweg 8
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving Dit KEER- ANNEX INLAATSLUISJE (I) bevindt zich in een in de buitenste omgrachting gelegen dijklichaam dat de oprijlaan verbind..

Kaart & Routeplanner

Route naar Koetshuis behorend bij de historische buitenplaats 'De gelderse toren' in Spankeren

Foto's (1)