Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dienstwoning in eclectische trant in Spankeren

Woonhuis

Zutphensestraatweg 6
6956AC Spankeren (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Dienstwoning in eclectische trant

Omschrijving DIENSTWONING (D) in eclectische trant uit 1880. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en in kruisverband gemetselde gevels met een omlopende hardstenen plint. De gevelhoeken aan de voorzijde worden geaccentueerd door gepleisterde lisenen met horizontale voegen. Ter plaatse van deze lisenen is het omlopende hoofdgestel gekornist. Het hoofdgestel zelf bestaat uit een geprofileerde architraaflijst, een fries met verticale insnijdingen en een geprofileerde kroonlijst met guttae. Het afgeplatte schilddak is met leien belegd en heeft op het flauw hellende bovengedeelte een gemetselde schoorsteen. Op het voorschild bevindt zich een Oeil de Boeuf. De VOORGEVEL heeft een symmetrische indeling met een ingangspartij in het midden. Deze ingangspartij bestaat uit een hoge paneeldeur in een kozijn met een geprofileerd kalf en een decoratief en licht getoogd bovenlicht. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een empire raam met bovenlicht, met decoratieve roedenverdeling. De ramen hebben dezelfde vormgeving als in de oranjerie. De muuropeningen worden afgesloten door strekken met van plantenmotieven voorziene geboortestenen. Onder de ramen is de plint verhoogd en voorzien van bladmotieven. Tegen de LINKER ZiJGEVEL bevindt zich de in 1930 aangebouwde garage met tuinkamer. Deze garage heeft aan de ingangszijde twee grote dubbele paneeldeuren en aan de hogere tuinzijde een vijftal stolpramen met tegeldorpels. Boven de tuinkamer bevat de gevel een 2-ruits raam. De ACHTERGEVEL is op de begane grond gedeeltelijk uitgebroken en opnieuw gevuld met een houten? muurbekleding. Op de begane grond zijn ook nieuwe vensters en deuren ingebroken. Op de verdieping bevinden zich nog twee oorspronkelijke getoogde ramen in de vorm van een liggende rechthoek. De ramen hebben een decoratieve roedenverdeling. De RECHTER ZIJGEVEL wordt voor een groot deel aan het oog onttrokken door aangebouwde kassen en schuren. Op de verdieping is de gevel blind. Waardering DIENSTWONING in eclectische trant uit 1880. Architectuurhistorische waarden: - Het object is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. De woning is in hetzelfde jaar als de orangerie gebouwd en heeft eenzelfde detaillering van de gevels en de ramen. Hoewel de achtergevel van het huis ingrijpend is gewijzigd vormt het geheel een goed bewaard gebleven ensemble. - Het object vormt een goed voorbeeld van Eclecticisme in nog door het Neo-Classicisme beïnvloede hoofdvorm. Stedenbouwkundige waarden: - Het object vormt een onderdeel van de buitenplaats de Geldersche Toren en heeft een duidelijke situeringswaarde die voortkomt uit de ligging van de toren en de bijgebouwen ten opzichte van elkaar en van de omgeving. De markant aanwezige toren vormt met tuin en bijgebouwen een duidelijke eenheid. Als zodanig heeft de woning ook een ensemblewaarde met de overige bijgebouwen, maar vooral met de naastgelegen oranjerie waar deze door middel van een in 1930 gebouwde garage mee verbonden is. Ook dit tussenlid valt onder de bescherming. De woning is functioneel gezien onlosmakelijk met de buitenplaats de Geldersche Toren verbonden. Cultuurhistorische waarden: - het object is van typologisch belang als voorbeeld van een laat-negentiende eeuwse dienstwoning op een landgoed. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519374
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Dienstwoning in eclectische trant in Spankeren

Orangerie heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels

Zutphensestraatweg 6A
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving De ORANGERIE (C) heeft een rechthoekige grondvorm en in kruisverband gemetselde gevels. De lange gevel aan de tuinzijde heeft..

Keer- annex inlaatsluisje

Zutphensestraatweg 8
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving Dit KEER- ANNEX INLAATSLUISJE (I) bevindt zich in een in de buitenste omgrachting gelegen dijklichaam dat de oprijlaan verbind..

Schuur

Zutphensestraatweg 4
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving SCHUUR (E) uit ca.1868-1872 behorende bij de historische buitenplaats "De Geldersche Toren". De schuur is opgetrokken op een ..

Dienstwoning (f)in eclectische trant

Zutphensestraatweg 4
Spankeren (Gemeente Rheden)
Omschrijving DIENSTWONING (F)in eclectische trant. Het pand is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag on..

Gelderse Toren

Zutphensestraatweg 10
Spankeren (Gemeente Rheden)
De "Gelderse Toren". In oorsprong zware, ronde verdedigingstoren, door Karel van Gelre in 1535 aan de Yssel gebouwd. In 1868 tot op de eerst..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dienstwoning in eclectische trant in Spankeren

Foto's (1)