Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rhederoord: koetshuis met dienstwoningen in De Steeg

Kasteel Buitenplaats

Parkweg 27
6994CM De Steeg (gemeente Rheden)
Gelderland

Bouwjaar: 1911-1912
Architect: J.W. Hanrath


Beschrijving van Rhederoord: koetshuis met dienstwoningen

Inleiding Dit aan de westzijde van de Parkweg gelegen voormalige KOETSHUIS met DIENSTWONINGEN (D) van de buitenplaats Rhederoord werd ca 1911 ontworpen in de Nieuw-Historiserende stijl door architect J.W. Hanrath (1867-1932). Het gebouw is met de voorgevel op het landhuis georiënteerd en door middel van een laan verbonden met de oprijlaan aan de zijde van de Parkweg. Het koetshuis wordt tegenwoordig gebruikt als vakantieverblijf voor jongeren. Als gevolg van de functiewijziging zijn onder andere dakramen aangebracht aan de zijde van de voorgevel en de linker zijgevel. Ook het interieur is verbouwd ten behoeve van de nieuwe functie. Omschrijving Het pand is gebouwd op een nagenoeg carrévormige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een aan drie zijden omlopend schilddak waartussen zich een plat dak bevindt dat aan de zijde van de achtergevel overgaat in een door een lantaarn met ventilatieroosters en koepeltje bekroond tentdak. Zowel het schilddak als het tentdak is belegd met gesmoorde gegolfde Friese pannen. De symmetrische hoofdopzet wordt benadrukt door een tweetal forse bakstenen schoorstenen met rookkappen aan de voorzijde en lantaarn aan de achterzijde. Het pand is opgetrokken in twee kleuren baksteen gemetseld in Vlaams verband. De omlopende licht uitgemetselde plint is uitgevoerd in bruin/rode baksteen terwijl het bovenliggende metselwerk in oranje/rode baksteen uitgevoerd is. Het pand heeft hoeklisenen. De gevels worden afgesloten door een smal fries en een geprofileerde gekorniste kroonlijst (waarin de goot). De vensters worden afgesloten door strekken en zijn merendeels voorzien van luiken. De VOORGEVEL heeft aan de voorzijde een centraal geplaatste door een korfboog afgesloten koetspoort waarvan de oorspronkelijke dubbele deuren waarschijnlijk vervangen zijn door een dubbele zestienruits deur met vierruits zijlichten. Boven het geprofileerde kalf bevindt zich een fraai korfboogvormig bovenlicht met een spinneweb-achtige roedenverdeling. Aan weerszijden van de koetspoort bevindt zich een deur met negen ruiten en een drieruits bovenlicht. Uiterst links bevindt zich eenzelfde doch iets lagere deur. Rechts bevindt zich in de gevel een hoog geplaatst ovaal venster met een sluitsteen en een spinnekop-achtige roedenverdeling. In het dakschild bevinden zich drie dakkapellen waarvan de middelste voorzien is van een segmentvormig fronton en dak en de twee overige dakkapellen voorzien zijn van een plat dak. Alle drie de dakkapellen zijn ieder voorzien van twee gekoppelde achtruits ramen. Tussen de middelste dakkapel en de rechter dakkapel bevinden zich twee moderne dakramen. De LINKER ZIJGEVEL heeft in de linker gevelhelft een dubbele meerruits deur met aan weerszijden twee twaalfruits schuiframen. In de rechter gevelhelft bevinden zich drie twaalfruits schuiframen. Alle muuropeningen worden hier niet door strekken maar door rollagen afgesloten. In het dakschild bevindt zich een door een segmentvormig fronton afgesloten zolder- of hooiluik dat door de kroonlijst zakt en waarvan de luiken vernieuwd zijn. Ter linkerzijde hiervan bevinden zich twee moderne dakramen en ter rechterzijde hiervan bevindt zich één modern dakraam. De ACHTERGEVEL bezit een middenrisaliet dat voorzien is van een breed venster met een meerdelig raam. In het bovenliggende dakschild bevindt zich een dakkapel als boven het midden van de voorgevel. In de rechter zijgevel van de risaliet bevindt zich een deur met zes ruiten en een tweeruits bovenlicht. Het geveldeel links van de risaliet bezit twee vensters met 12-ruits schuiframen en luiken. In het dakschild bevindt zich een dakkapel met een plat dak als in de voorgevel. Het geveldeel rechts van de risaliet is blind uitgevoerd en heeft in het bovenliggende dakschild een dakkapel met een plat dak als in de voorgevel. Deze symmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL is gespiegeld ten opzichte van de middenas en is acht traveeën breed. De tweede en de zevende travee bezitten ieder een middels een aantal gemetselde treden te bereiken ingang die voorzien is van een paneeldeur en een bovenlicht met een decoratieve roedenverdeling. De overige traveeën bezitten ieder een venster met een 12-ruits schuifraam en luiken. Waardering KOETSHUIS met DIENSTWONINGEN naar een ontwerp uit ca.1911 van J.W. Hanrath. Architectuurhistorische waarden: - Het pand vormt een goed voorbeeld van de Nieuw-Historiserende stijl in een vorm die karakteristiek is voor het werk van J.W. Hanrath. - Ondanks diverse wijzigingen, met name in het interieur, is er sprake van een nog redelijk gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. - Het pand is van belang voor het oeuvre van de architect J.W. Hanrath. Stedenbouwkundige waarden: - Het pand is gelegen in een zichtas met het landhuis en heeft als zodanig een situeringswaarde. - Als onderdeel van de historisch gegroeide buitenplaats Rhederoord is er sprake van een ensemblewaarde. Cultuurhistorische waarden: - Het voormalige koetshuis is typologisch van belang als voorbeeld van een koetshuis uit de vroege twintigste eeuw. Het koetshuis heeft als bouwtype in combinatie met de bouwtstijl een zekere zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519359
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rhederoord: koetshuis met dienstwoningen in De Steeg

Rhederoord: portierswoning

Parkweg 21
De Steeg (Gemeente Rheden)
Inleiding Deze aan de noordzijde van de oostelijke oprijlaan aan de Parkweg gelegen voormalige PORTIERSWONING (F) van de buitenplaats Rhede..

Rhederoord: toegangshek

Parkweg 21
De Steeg (Gemeente Rheden)
Omschrijving Ter linkerzijde van de portierswoning aan de Parkweg bevindt zich dit monumentale TOEGANGSHEK (M) van de buitenplaats Rhederoo..

Rhederoord: tuinmanswoning

Parkweg 17
De Steeg (Gemeente Rheden)
Inleiding Deze zuidelijk ten opzichte van de oostelijke toegangspoort van de buitenplaats Rhederoord gelegen voormalige TUINMANSWONING (E) ..

'Neerbosch'

Diepesteeg 23
De Steeg (Gemeente Rheden)
"neerbosch". Op een gunstig punt op de hoek van de Van Hasseltweg gelegen goed bewaarde boerderij (XIXa) met rieten wolfdak. Vensters met lu..

Huis Rhederoord

Parkweg 19
De Steeg (Gemeente Rheden)
Huis Rhederoord. In oorsprong 17e eeuws LANDHUIS, door Willem Reinier Brantsen in 1745 herbouwd, mogelijk door Leendert of zijn zoon Hendrik..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rhederoord: koetshuis met dienstwoningen in De Steeg

Foto's (2)