Meer dan 63.000 rijksmonumenten


tuin park landgoed in Lochem

Tuin Park Landgoed

Boekhorstlaan 8
7241SJ Lochem
Gelderland


Beschrijving van tuin park landgoed

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, midden XIX. Het betreft een bescheiden landschappelijke aanleg ten zuiden en zuidwesten van het huis; de aanleg bestaat uit een langwerpig grasveld ten zuiden van het huis; hierin ligt een kleine ronde poel met berken en verder staan er enkele fraaie solitairen, waaronder een Liriodendron, een eik en twee oude linden nabij de zuidoosthoek van het huis; aan de westzijde van het grasveld ligt een slingervijver met rododendrons, die het gezicht vanuit het huis diagonaalsgewijs in zuidwestelijke richting begeleiden; de vijver is omgeven door een wandelbos met restanten van slingerpaden; het reeds genoemde grasveld wordt aan de zuidkant begrensd door een laangedeelte dat deel uitmaakt van een bochtige zandweg, die over het kleine landgoed loopt; hij begint bij de Boekhorstlaan en eindigt bij de Lageweg, die ten noorden van het complex in oostwestrichting loopt; de zandweg heeft per gedeelte al dan niet een regelmatige laanboombeplanting; het fraaiste deel, te weten in de grote bocht in het zuidwesten, is beplant met enkele rijen oude beuken; het meest noordelijke deel, dat uitkomt op de Lageweg, is beplant met enkele rijen eiken. Ten oosten en ten zuiden van het grasveld liggen hoge akkers en weien; de hoge wei ten oosten van het grasveld wordt hiervan gescheiden door een groep beuken en een halfopen singel van rododendrons; aan de andere kant wordt deze wei begrensd door de Boekhorstlaan, die in zuid- noord richting loopt vanaf de Zutphenseweg naar de Lageweg; de Boekhorstlaan met halverwege een flauwe bocht, is thans een geasfalteerde openbare weg, die per gedeelte een verschillende laanbeplanting kent: het eerste deel (vanaf het zuiden gezien) wordt begeleid door enkele rijen jonge linden; het tweede deel door Amerikaanse eiken, aan de westkant enkel, aan de oostkant dubbel in driehoeksverband; het derde deel (na de flauwe bocht) heeft links oude linden in een zeer vlak driehoeksverband en rechts dezelfde eiken als in het tweede deel. De korte oprit van de Boekhorstlaan naar het huis is beplant met eiken; tussen dit laantje en de hoge wei ligt een bosje met voornamelijk beuken; de bijgebouwen liggen direct ten noorden van het laantje; deze gebouwen zijn in de loop der jaren vervreemd van de buitenplaats; ten westen van deze gebouwen ligt een klein bosje met oud loofhout; de sloot tussen het huis en dit bosje verbreedt zich ten noordwesten van het huis tot een smalle vijver. Alle andere kleine akkers, weiden en bospercelen hebben meer een landgoedkarakter. Zij zijn vanwege de landschappelijke verwevenheid met de eigenlijke kleine aanleg opgenomen in het beschermde complex. Waardering De PARKAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de bescheiden doch indrukwekkende aanleg van met name de vijverpartij; - vanwege de visueel-landschappelijke waarden in het omringende agrarische gebied. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519302
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van tuin park landgoed in Lochem

De Boekhorst

Boekhorstlaan 8
Lochem
Omschrijving onderdeel 1: HUIS, 1845. Bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond (oostwest lopend), met twee bouwlagen onder omlopend fl..

kasteel buitenplaats

Boekhorstlaan 8
Lochem
Omschrijving onderdeel 3A: KOETSHUIS. Voormalig koetshuis, midden-XIX; bakstenen gebouw van één bouwlaag op nagenoeg rechthoekige platte..

tuin park landgoed

Boekhorstlaan 8
Lochem
Omschrijving onderdeel 4: ORNAMENT, XVIII - XIX. Nabij de oostgevel van het huis, op de grond staand, een zandstenen bekroning van een he..

De Boekhorst: boerderij

Boekhorstlaan 8
Lochem
Omschrijving onderdeel 3B: BOERDERIJ. Boerderij, midden-XIX; bakstenen gebouw van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond; schilddak mwt..

De Boekhorst: dubbele schuur

Boekhorstlaan 8
Lochem
Omschrijving onderdeel 3C: DUBBELE SCHUUR. Dubbele schuur, midden-XIX; bakstenen gebouw van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond; twe..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)