Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Peel Raamstelling in Wanroij

Militair Object


5446ZG Wanroij (gemeente Sint Anthonis)
Noord Brabant


Beschrijving van Peel Raamstelling

Inleiding Het SCHOOTSVELD van de Peel-Raamstelling strekt zich uit ten oosten, maar ook ten westen van de stelling. Van belang is dat de visuele openheid van dit landschap gehandhaafd wordt. Het is niet zozeer van belang de gehele diepte van het schootsveld vóór de stelling onbebouwd te laten (die kan immers oplopen tot 1.200 meter), maar veeleer noodzakelijk om het visuele verband tussen de linie en een 'leeg' voorterrein te handhaven. Omschrijving Vanaf 1936 werd het uitvoeren van ontginningen in de Peel afhankelijk gesteld van de toestemming van het Ministerie van Defensie. Ook de voorwaarden voor de inrichting van het land moesten door het ministerie worden goedgekeurd: zo was het in 1938 verboden om in een strook van 1.200 meter ten westen van het vastgestelde tracé van de tankgracht boerderijen te bouwen of bomen te planten. Ook werd door Defensie de ligging van de landbouwwegen bepaald. Over deze wegen zou immers toenadering tot de stelling kunnen plaatsvinden. Hedentendage is de ruimtelijke neerslag van dit beleid, ondanks de bouw van boerderijen na de opheffing van de linie, nog duidelijk in het landschap te herkennen. Met reeds bestaande ontginningen werd rekening gehouden: te Wanroij is de tankgracht ruim buiten het naoorlogse Landhorst aangelegd: de plaats van de nederzetting was immers reeds vóór de Tweede Wereldoorlog bepaald. Verder werd de plaats van de kazematten aan de tankgracht gedicteerd door de toegankelijkheid van het in 1936 inmiddels ontgonnen voorterrein: met name de kazematten 428, 429, 433 en 441-445, die alle in het verlegde van een weg-as liggen, geven hiervan duidelijk blijk. Achter de tankgracht met wal is door het Ministerie eveneens gestreefd om het landschap zo open mogelijk te houden. Eventueel over het Defensiekanaal doorgedrongen vijandelijke eenheden konden hier worden afgestopt. Op de incidentele bouw van boerderijen na is de openheid van dit schootsveld na de oorlog gehandhaafd. Waardering Het schootsveld van de Peel-Raamstelling is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een militair landschap dat een belangrijk document van de militaire geschiedenis vormt. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere gebruik van de landschappelijke omgeving en de toepassing van moderne materialen en technieken. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519246
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:22:01.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Peel Raamstelling in Wanroij

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te ver..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In het Defensiekanaal, dat deel uitmaakt van de Peel-Raamstelling, liggen op onregelmatige afstand betonnen VERDEELWERKEN ANNEX S..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen, aan d..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Langs de frontzijde van de aarden wal van de Peel-Raamstelling staan in de gemeente Wanroij en de gemeente Oploo respectievelijk ..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de Peel-Raamstelling te Wanroij en Oploo zijn twee, respectievelijk vijf KAZEMATTEN van het B-type bewaard gebleven. Het ontwe..

Kaart & Routeplanner

Route naar Peel Raamstelling in Wanroij