Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Peel Raamstelling in Wanroij

Weg En Waterwerk


5446ZG Wanroij (gemeente Sint Anthonis)
Noord Brabant


Beschrijving van De Peel Raamstelling

Inleiding In het Defensiekanaal, dat deel uitmaakt van de Peel-Raamstelling, liggen op onregelmatige afstand betonnen VERDEELWERKEN ANNEX STUWEN, die het kanaal in panden verdelen. Een aantal van de stuwen zijn vaste stuwen, de overige hebben of hadden beweegbare stalen schuiven, waarmee men de waterhuishouding in het betreffende pand kan, dan wel kon, benvloeden. Te Oploo en Wanroij betreft het een drie, respectievelijk een viertal exemplaren. De stuwen maken deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van het kanaal en dateren uit 1939. Beschrijving Elke stuw, die haaks op het tracé van het Defensiekanaal is gelegen, bestaat uit een betonnen monoliet van ca. vijftien meter lengte, die maximaal één meter dik is en een geschatte hoogte heeft (deels onder de waterspiegel) van maximaal ca. drie meter. De hoogte van de vaste betonnen stuwopening varieert naar gelang de behoefte ter plaatse. In een enkel geval is de opening door een betonnen kolom gedeeld, maar in de overige gevallen betreft het een enkele, brede opening. Soms is de stalen schuif, of een deel ervan, nog aanwezig. Van belang zijn de resterende versperringen die op pijlers en schuif zijn aangebracht: scherpe neerwaarts gerichte pinnen, dan wel opstaande tanden, moesten infanterie-overschrijdingen onmogelijk maken. Waardering De verdeelwerken zijn van algemeen belang. Zij hebben cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Ze zijn van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne technieken, ter aanpassing van de waterhuishouding aan militaire doelen. Het geheel heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519241
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:22:01.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Peel Raamstelling in Wanroij

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te ver..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen, aan d..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Langs de frontzijde van de aarden wal van de Peel-Raamstelling staan in de gemeente Wanroij en de gemeente Oploo respectievelijk ..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de Peel-Raamstelling te Wanroij en Oploo zijn twee, respectievelijk vijf KAZEMATTEN van het B-type bewaard gebleven. Het ontwe..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de gemeenten Wanroij en Oploo resteren respectievelijk vijf en twee houten BRUGGEN, waarvan de onderbouw uit 1939-1940 dateert..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Peel Raamstelling in Wanroij