Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Peel Raamstelling in Wanroij

Weg En Waterwerk


5446ZG Wanroij (gemeente Sint Anthonis)
Noord Brabant


Beschrijving van De Peel Raamstelling

Inleiding Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te verdedigen Peelgebied tussen Deurne en Weert door te trekken, werd, geheel in de geest van de tijd, besloten dat ter bescherming van de hoofdweerstandszone van de linie allereerst de verdediging tegen pantserwagens en tanks van belang was. Daartoe was in de frontlijn de aanleg van een anti-tankgracht noodzakelijk, waarvan het tracé in 1937 verkend werd. Deze ANTI-TANKGRACHT, toentertijd bekend als het Defensiekanaal, thans Peelkanaal, werd aangelegd in 1939. Daar de gracht ook tot doel heeft de waterhuishouding in de agrarische streek te verbeteren, was het mogelijk het kanaal in het kader van de werkverschaffing te graven. Het tracé van de gracht werd deels bepaald door de reeds aanwezige Rode Beek, deels door ligging van reeds bestaande ontginningen, de waterhuishoudkundige eisen. Verder was het verkrijgen van een zo gunstig mogelijk schootsveld een element waarmee rekening moest worden gehouden. Te Wanroij en Oploo hebben deze factoren het noord-zuid gericht, van karakteristieke scherpe knikken voorziene tracé, bepaald. Omschrijving Het Defensie- of Peelkanaal heeft Wanroij en Oploo nog bijna geheel het oorspronkelijke beloop behouden. Slechts ter Hoogte van het huis Deurneseweg 36 te Oploo, op de kruising met de Kleine Beek, is het tracé over een twintigtal meters gewijzigd. In totaal heeft het kanaal zowel in Wanroij als in Oploo een lengte van 6,5 kilometer. Het kanaal heeft een breedte van tien meter en (oorspronkelijk) een diepte van 1,8 meter. Direct achter de stuwen (2) is in de kommen de breedte iets groter. Dit profiel is met name in Oploo goed bewaard gebleven. Te Wanroij is het kanaal soms iets smaller. De taluds van het kanaal hebben alleen bij de stuwen, waar ze in beton zijn uitgevoerd, nog het oorspronkelijke profiel. Deze steile taluds moesten doorschrijding met tanks of pantserwagens onmogelijk maken. Buiten de stuwen zijn alle taluds van aarde; gedurende de laatste vijftig jaar is het profiel hiervan minder steil geworden. Waardering Het Defensiekanaal is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne technieken, met name in het aanpassen van de waterhuishouding voor militaire doeleinden. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519240
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:22:01.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Peel Raamstelling in Wanroij

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In het Defensiekanaal, dat deel uitmaakt van de Peel-Raamstelling, liggen op onregelmatige afstand betonnen VERDEELWERKEN ANNEX S..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen, aan d..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Langs de frontzijde van de aarden wal van de Peel-Raamstelling staan in de gemeente Wanroij en de gemeente Oploo respectievelijk ..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de Peel-Raamstelling te Wanroij en Oploo zijn twee, respectievelijk vijf KAZEMATTEN van het B-type bewaard gebleven. Het ontwe..

De Peel Raamstelling

-
Wanroij (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In de gemeenten Wanroij en Oploo resteren respectievelijk vijf en twee houten BRUGGEN, waarvan de onderbouw uit 1939-1940 dateert..

Kaart & Routeplanner