Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Christinehoeve in Oploo

Kasteel Buitenplaats

Gemertseweg 31
5841CE Oploo (gemeente Sint Anthonis)
Noord Brabant


Beschrijving van Christinehoeve

Inleiding De Christinehoeve, BOERDERIJ van het oorspronkelijk Friese kop-romptype, in 1913 tot stand gekomen naar ontwerp van S. Schaap Hzn. in Traditionalistische vormen. De boerderij maakte deel uit van de grootscheepse ontginningen van Adam Roelvink. Omschrijving Boerderij, opgetrokken uit machinale baksteen, onder zadel- en schilddak van muldenpannen en golfplaten. Onder de golfplaten nog het originele riet. Het woonhuis heeft in de voorgevel een via een bakstenen bordes bereikbare korfboogdeur met paneeldeur en rondvenster met ijzeren beslag en rechts daarvan twee schuiframen met zesruits bovenlichten. Tussen de ramen een gevelsteen met de tekst: 'De eerste steen gelegd door/ Christine Margaretha Roelvink/ geboren Willink/ en door hare kleindochter/ Christine Margaretha Telders/ op 9 juli 1913'. Op de zolderverdieping een vergelijkbaar raam met vast kalf. De linker zijgevel heeft een tweetal kloosterkozijnen met roedenverdeling en vervolgens een driedelig raam met bovenlichten met vier en zes ruitjes. Het dak heeft een overstek op schuine schoren met windveren aan de topgevel. In het linker dakvlak een dakkapel met dubbel schuifraam met roedenverdeling. In de rechter woonhuisgevel een schuifraam als in de voorgevel en als overgang naar het lagere muurwerk van het bedrijfsgedeelte een serre met glaspanelen en openslaande deuren op bakstenen voetmuur. De serre is met een lessenaardak aangekapt aan het woonhuis. Het rechthoekige bedrijfsgedeelte heeft een eenlaags voorbouw met identieke en deels gekoppelde schuiframen als in het woonhuis. Onder de dakrand een bakstenen profiellijst. In de linker zijgevel een klein raam voor de grote zuivelkelder en een ingang met bakstenen bordes. In de muur hier de huisnaam 'Christine Hoeve'. Het stal- en schuurgedeelte springt iets uit. Aan de lange linkergevel een vijftal gekoppelde zesruits ramen met klappend bovenlicht en een dubbele inrijpoort met smal bovenlicht met roedenverdeling. De muurankers weerspiegelen hier de indeling van het bedrijfsgedeelte in vijf gebintvakken. De rechter zijgevel heeft een tweetal opgeklampte deuren met driedelig bovenlicht en gekoppelde zesruits ramen. In de achtergevel identieke ramen en deuren en dubbele inrijpoorten voor stal en schuur. Het woonhuis bewaart de oude indeling met gang, keuken en kamers met paneeldeuren. Het bedrijfsgedeelte wordt door een lage langsmuur met gekoppelde zesruits ramen in een stal voor koeien en een stierenstal annex deel verdeeld. Het forse, grotendeels uit eiken opgebouwde, vijfbeukige dekbalkgebint bestaat uit twee hoge beuken, waarop een uit rondhout samengesteld driehoeksspant. De linker beuk wordt door een uit riet samengesteld dakvlak afgescheiden en maakt met een lage zijbeuk deel uit van de Hollandse stal voor de koeien. De stierenstal annex deel heeft naast de brede en hoge beuk nog een smallere zijbeuk en een smalle loopgang, waardoor de stijlen van het gebint hier niet rechtstreeks tegen de buitenmuur staan. Tegen de woonhuisgevel een vroeg voorbeeld van een betonnen waterput uit ca. 1911. Waardering Het gebouw is van algemeen belang en heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de sociaal-economische en geografische ontwikkeling. Het is tevens van belang vanwege het pionierskarakter in relatie tot de ontginning van de Peel en heeft als zondanig in samenhang met de ontginningen van de landgoederen De Groote Slink en De Bunthorst een grote waarde. Het is van belang voor de typologische ontwikkeling van ontginningsboerderijen in dit gebied. Het heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het is gaaf bewaard gebleven en een goed voorbeeld van toepassing van een uit Friesland ontleend type als ontginningsboerderij voor een weidebedrijf in de Peel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519200
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Christinehoeve in Oploo

Huize Bronlaak

Gemertseweg 36
Oploo (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding De voormalige villa 'De Groote Slink', thans huize Bronlaak genaamd, werd tussen 1908 en 1910 door de Amsterdamse architect Karel..

De Bunthorst

Gemertseweg 36
Oploo (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Op één van de beboste kunstmatig opgeworpen heuveltjes, in de weide die zich ten zuidoosten van het voormalige landhuis De Groo..

Huize Bronlaak

Gemertseweg 36
Oploo (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Op het landgoed De Bunthorst- De Groote Slink, dat in de huidige vorm en aanleg uit de periode ca. 1910-ca. 1930 dateert, staat, ..

Huize Bronlaak

Gemertseweg 36
Oploo (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding Op het landgoed De Bunthorst / De Groote Slink, dat in de huidige vorm uit de periode ca. 1910-ca. 1930 dateert, staat een uit om..

Huize Bronlaak

Gemertseweg 36
Oploo (Gemeente Sint Anthonis)
Inleiding In het naar ontwerp van Leonard Springer tussen ca. 1908 en 1918 aangelegde park bij het voormalige landhuis De Groote Slink is e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Christinehoeve in Oploo

Foto's (3)