Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Direct achter het woonhuis is een langwerpige fabriekshal gebouwd in Oirschot

Nijverheid Industrie

Rijkesluisstraat 52
5688ED Oirschot
Noord Brabant

Bouwjaar: 1899-1917


Beschrijving van Direct achter het woonhuis is een langwerpige fabriekshal gebouwd

Inleiding Direct achter het woonhuis is in 1899 een langwerpige FABRIEKSHAL gebouwd. Oorspronkelijk was nagenoeg de gehele meubelfabriek in dit pand gevestigd. Sinds de bouw van de nieuwe fabriek in 1917 (3) heeft deze fabriekshal als spuiterij gefungeerd. Het ontwerp is in eclectische stijl. In 1900 is een deel van dit gebouw afgebrand en waarschijnlijk vervangen door de buiten de bescherming vallende, sobere tweelaags aanbouw aan de zuidelijke zijde. Na de oorlog is tegen het uiterst noordelijke deel van de westelijke, aan het bedrijfsterrein grenzende gevel een kleine bakstenen aanbouw geplaatst, die eveneens buiten de bescherming valt. Omschrijving De fabriekshal bestaat uit één bouwlaag en een zolderverdieping, heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een mansardedak met kruispannen, aan de westelijke zijde voorzien van een viertal rijk gedetailleerde, zinken oeuil-de-boeufs. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van een gecementeerde plint en een driedubbel gemetselde tandlijst. Van zuid naar noord is deze fabriekshal voorzien van een opgeklampte inrijpoort met driedelig bovenlicht, vijf zesruits schuifvensters en een voor de helft resterende, getoogde, opgeklampte inrijpoort. Tegen het dakschild is een tweetal kapellen met laadluiken geplaatst. De zuidelijke en noordelijke gevel van dit deel van gebouw (2) worden ingesloten door latere uitbreidingen. De achtergevel staat op de grens van het perceel en is, voor zover waarneembaar, blind. Waardering De fabriekshal is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de meubelnijverheid in de negentiende en twintigste eeuw en als staalkaart van de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de meubelindustrie tussen 1860 en 1920. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de ornamentiek. Het heeft ensemblewaarde als onderdeel van een complex met uiteenlopende gebouwen, die de ontwikkeling van de meubelindustrie illustreren. Het is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519155
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Direct achter het woonhuis is een langwerpige fabriekshal gebouwd in Oirschot

Boerderij, met pannendak, afgewolfd

Rijkesluisstraat 54
Oirschot
Boerderij, met pannendak, afgewolfd. Vensters met kleine roedenverdeling. Onder een dak met het buurnummer 56.

Woonhuis

Rijkesluisstraat 52
Oirschot
Inleiding Direct aan de Rijkesluisstraat staat het voormalige ouderlijke WOONHUIS van de familie Teurlincx, in de kern waarschijnlijk dater..

Fabriekshal van stoelen- en meubelfabriek Teurlincx & Meyers

Rijkesluisstraat 52
Oirschot
Inleiding De sobere bakstenen FABRIEKSHAL die aan de noordelijke zijde van complexonderdeel (2) grenst, is tussen 1917 en 1919 gebouwd naar..

Boerderij met pannendak

Rijkesluisstraat 56
Oirschot
BOERDERIJ met pannendak. Zijtopgevels met vlechtingen, waarin duivengaten. Vensters met kleine roedenverdeling; stal dwars op het woongedeel..

Landarbeiderswoning

Rijkesluisstraat 24
Oirschot
Landarbeiderswoning uit de eerste helft van de 19e eeuw. Pand zonder verdieping, met pannen zadeldak, aan de voorzijde afgesloten door een g..

Kaart & Routeplanner

Route naar Direct achter het woonhuis is een langwerpige fabriekshal gebouwd in Oirschot

Foto's (1)