Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Het voormalige administratiekantoor van de Chassékazerne, daterend uit 1888-'89 in Breda

Gebouw

Kloosterlaan 138
4811EE Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1888-1889


Beschrijving van Het voormalige administratiekantoor van de Chassékazerne, daterend uit 1888-'89

Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Kloosterlaan staat het voormalige ADMINISTRATIEGEBOUW van de Chassékazerne, daterend uit 1888-'89. Het gebouw, met elementen van de Neo-Renaissancestijl, is ontworpen door de Afdeling Bouwzaken van het Ministerie van Oorlog, waarschijnlijk door J.A. van den Biezen. Thans is het pand door bebouwing ingesloten, maar oorspronkelijk stond het vrij op het voormalige exercitieterrein van de Chassékazerne, nabij de in 1953-'56 gesloopte barakken en de stallen van de Artillerie. De aanleg van de Claudius Prinsenlaan in 1952 sneed het gebouw van het kazerneterrein af. In 1958 werd het administratiegebouw afgestoten. De H.T.S. Breda nam het gebouw in 1960 in gebruik en vestigde er laboratoria en leslokalen. Later fungeerde het als dependance voor de Handelsschool St. Olof, terwijl het vanaf 1981 in gebruik is voor culturele doeleinden en ten behoeve van het J.A.C.. Omstreeks 1980 zijn in de dakschilden forse dakvensters geplaatst. Omschrijving Het langgerekte pand heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen plus een kapverdieping. Het wordt gedekt door een zadeldak met oud-Hollandse pannen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen en heeft, met name in de westelijke gevel, een rijke toepassing van onder meer siermetselwerk in verschillende kleuren in lijsten, strekken, boogvelden en fries, en hardsteen in plint, cordonlijsten, dorpels en gebeeldhouwde kopjes tegen het fries. Bijzonder zijn de beide schoorsteenpartijen op de zijgevels, elk met een driepas-plattegrond. De voorgevel telt negen vensterassen en heeft een globaal symmetrische opzet met halfsteens uitspringende hoekrisalieten, elk met twee vensterassen. Deze hebben op de begane grond èn etage gekoppelde, qua indeling enigszins vereenvoudigde vensters in de buitenste vensterassen, waarnaast een opgeklampte deur met bovenlicht. Aan de rechterzijde is ook op de etage op die plaats een laaddeur toegepast. Alle gevelopeningen in het tussen de hoekrisalieten gesitueerde middendeel van de voorgevel zijn voorzien van vierruits schuifvensters. De zijgevels zijn sober van opzet. Opvallend zijn de uitspringende oren aan weerszijden van de hardstenen deklijsten. In de zuidelijke gevel een smeedijzeren hijsbalk met gietijzeren ornamentatie. Op de begane grond van de beide gevels een opgeklampte vleugeldeur met bovenlicht en een gekoppeld venster, op de etage een tweetal vensters en muurankers, alle zoals in de voorgevel. De kapverdieping wordt belicht door twee kleine staande vensters. De achtergevel heeft een onregelmatige indeling met negen vensterassen. In de derde en achtste vensteras een opgeklampte deur, in de overige schuifvensters. In het interieur zijn onder meer van belang de indeling, met de tussen de gangen en trappenhuizen gelegen grote zaal op de begane grond, alsmede de van basementen en kapitelen voorziene gietijzeren kolommen in deze zaal, die de verdiepingsvloer op gewalste ijzeren balken ondersteunen. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de kazernegebouwen. Het heeft architectuurhistorische waarden: het is door de bjzondere constructie van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Gaafheid/herkenbaarheid: het is van belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur. Zeldzaamheid: het object is van belang vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519059
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Middelste deel Chassékazerne
Detail entree

De Chassékazerne is een voormalige militaire kazerne aan de Parade in het centrum van Breda.

Bouw, omschrijving gebouw en huisvesting

In 1898 werd begonnen met de bouw van de kazerne, de oplevering was op 1 juli 1899. Genie-officier W. Cool vervaardigde in twee maanden de ontwerpen voor de kazerne en werd vervolgens met de uitvoering belast. Toen de kazerne in augustus 1899 was voltooid, oordeelde men haar de mooiste en doelmatigste in het land.

Het gebouw van 108 meter breed heeft in het midden een mooie façade. Het bestaat uit twee woonlagen. Het beschikt over diverse hoektorentjes, kantelen en imitatie-schietgaten. De bouwstijl is Neorenaissance. In het portiek voor de hoofdingang is het wapenschild van generaal baron David Hendrik Chassé en een schild met de plattegrond van de citadel van Antwerpen. De voordeuren waren van djatihout met grote hengels. Achter de voorgevel is een ondiep gebouw met een gang met aan één zijde kamers. Aan de achterzijde zijn vier paviljoens. De kazerne was oorspronkelijk bestemd voor twee bataljons (2000 man). Door verbouwingen is er weinig van het oorspronkelijke interieur overgebleven. In 1994 is het bibliotheekinterieur en het verenigingslokaal voor de officieren gesloopt. Het exercitieterrein diende ook als paardenrenbaan voor de Harddraverij- en Renvereniging.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er in de kazerne opleidingseenheden van de Kriegsmarine. In 1948 werd het Artillerieschool, later Artillerie Opleidingscentrum. In 1952 werd de Claudius Prinsenlaan aangelegd. In 1993 verhuist het Artillerie Opleidingscenrum naar Oldebroek. Van 1994-1995 wordt de kazerne bewoond door asielzoekers. In juni 1998 begint rondom de Chassékazerne de bouw van de wijk Chassé Park ontworpen door Rem Koolhaas. Op 18 december 1998 worden het Stadsarchief en het Breda's Museum in de Chassékazerne ondergebracht. In gebouw F is de culturele instelling de Stadsgalerij Breda gevestigd.Monumenten in de buurt van Het voormalige administratiekantoor van de Chassékazerne, daterend uit 1888-'89 in Breda

Kloosterkazerne

Kloosterplein 20
Breda
Kloosterkazerne. Voormalig klooster St.Catharinadal, Norbertinesseconvent, gesticht in 1308, vernieuwd 1498-1504, sinds 1645 aan zijn bestem..

Huis onder rood schilddak en met witgepleisterde lijstgevel waarin segmentvormig overtoogde vensters

Boschstraat 24
Breda
HUIS onder rood schilddak en met witgepleisterde lijstgevel waarin segmentvormig overtoogde vensters.

Huis onder dwars schilddak en met gebosseerd witgepleisterde lijstgevel

Boschstraat 26
Breda
Huis onder dwars schilddak en met gebosseerd witgepleisterde lijstgevel.

Voormalig Oudemannenhuis, thans onderdeel van Museum of the Image

Boschstraat 22
Breda
Voormalig Oudemannenhuis, thans Cultureel Centrum De Beyerd. Voorgevel uit 1643 met gekoppelde pilasters en hoofdgestel; natuurstenen ingang..

Het Bredase weeshuis

Kloosterplein 6
Breda
Inleiding Het Bredase weeshuis stamt in oorpsrong uit 1606 en de stichting heeft tot op heden (2002) als zodanig danwel in het directe verl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Het voormalige administratiekantoor van de Chassékazerne, daterend uit 1888-'89 in Breda