Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkelhuis in eclectische stijl in Breda

Woonhuis

Haagweg 429
4813XD Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1890


Beschrijving van Winkelhuis in eclectische stijl

Inleiding WINKELHUIS in Eclectische stijl uit ca. 1890 met pui in Neo-Renaissancestijl. Ontwerp van de architectencombinatie P.A. Oomes en L. van der Pas. Het huis ligt op een rechthoekig perceel met de voorgevel aan de lintbebouwde Haagweg. Rechts vrijstaand en links leunend tegen het naastgelegen pand. Omschrijving Tweelaags huis onder afgeplat schilddak belegd met grijze kruispannen. Het pand is opgetrokken uit rode handgevormde baksteen gemetseld in staand verband. De vier traveeën brede voorgevel heeft een natuurstenen basement, cordonlijst, cementen speklagen, fries met siermetselwerk en gekorniste kroonlijst op gesneden gootklossen. De segmentbogen van de muuropeningen hebben aanzet- en sluitstenen. Houten T-ramen. De risalerende linker helft van de voorgevel bevat op de begane grond een rijk bewerkte in hout gesneden winkelpui, gevat tussen natuurstenen pilasters met kroonlijst en fries en in de bovenlichten veelkleurig glas-in-lood. Bij de voordeur een radvormig bovenlicht met gedraaide glasroeden en in de winkelpui een zevendelig bovenlicht met rondboogjes. In het fries van de pui en in de boogvelden van de vensters Art Nouveau tegelwerk. Interieur grotendeels gaaf. Houten balkplafonds in schoonwerk. Paneeldeuren. Geblokt blauw-wit tegelwerk in de keuken. Waardering Het winkelhuis is van algemeen belang. Het heeft architectuurhistorische waarden, onder meer vanwege de uitzonderlijk gaaf gebleven winkelpui: het is van bijzonder belang als representatief voorbeeld van het oeuvre van de architectencombinatie P.A. Oomes en L. van der Pas; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik van de winkelpui. Zeldzaamheid: het object is van belang als zeldzaam voorbeeld van een gaaf winkel-woonhuis met rijk gedetailleerde pui. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519058
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Winkelhuis in eclectische stijl in Breda

Eenvoudig huis, beneden geheel verbouwd voor winkel, gepleisterde lijstgevel, dwars zadeldak en zijtopgevels met vlechtingen

Haagsemarkt 29
Breda
Eenvoudig huis, beneden geheel verbouwd voor winkel, gepleisterde lijstgevel, dwars zadeldak en zijtopgevels met vlechtingen.

Huis met gepleisterde klassicistische voorgevel uit plm 1830, uitspringende middentravee met jonische zuilen en hoofdgestel boven de deur, houten deur ..

Haagsemarkt 23
Breda
Huis met gepleisterde klassicistische voorgevel uit plm 1830, uitspringende middentravee met jonische zuilen en hoofdgestel boven de deur, h..

Verbouwd huis met ouder zadeldak

Haagsemarkt 30
Breda
Verbouwd huis met ouder zadeldak.

Verbouwd huis met gepleisterde lijstgevel en oud zadeldak

Haagsemarkt 31
Breda
Verbouwd huis met gepleisterde lijstgevel en oud zadeldak.

Johanneskerk

Dreef 5
Breda
NED.HERV.KERK. Gebouw in Waterstaatsstijl uit 1819 naar ontwerp van N. Plomp. Gepleisterde gevel met halfronde jonische pilasters, fronton e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Winkelhuis in eclectische stijl in Breda