Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864) in Breda

Overig

Seeligsingel 1
4811CN Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1899


Beschrijving van Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864)

Inleiding PLAQUETTE uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864). De plaquette, een eerbetoon van de kadetten en officieren van de Koninklijke Militaire Akademie van Breda, is oorspronkelijk aangebracht op de voorgevel van dit huis. Na verbouwing van de voorgevel is de plaquette verplaatst naar de zijgevel aan de Mauritsstraat. Seelig begint in 1803 zijn militaire loopbaan als kadet-volontair bij de 2de compagnie van het 2de batallon Artillerie te Breda. Vanaf 1814 geeft hij lessen krijgskunde bij de Artillerie- en Genieschool te Delft, waar aanvankelijk de opleiding plaatsvond voor Artillerie- en Genieofficieren. Later ook de opleiding voor Infanterie-, Cavalerie- en Marineofficieren. Hier leert hij zijn latere vriend ingenieur J.P. Delprat kennen. Na verplaatsing van de school in 1828 naar Breda wordt hij Eerste Commandant (Gouverneur) van de heropende Koninklijke Militaire Akademie. In 1840 wordt hij hier tot kolonel en in 1845 tot generaal-majoor bevorderd. Delprat volgt hem later op als Eerste Commandant van de Akademie. Op dezelfde dag, dat deze plaquette werd onthuld, is een tweede identieke plaquette onthuld aan de Delpratsingel 1 met hierop het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880). Omschrijving De plaquette in reliëf met portret van H.G. Seelig is vervaardigd uit kalksteen. Het medaillon op de plaquette is bekroond door een palmet geflankeerd door een acanthusblad. Een cartouche onder de plaquette bevat het volgende opschrift: H.G. Seelig. Huldeblyk van Vereerders en Oud-Leerlingen. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het is een herinnering aan de belangrijke rol die het leger en in het bijzonder de Koninklijke Militaire Academie in de geschiedenis van Breda hebben gespeeld. Het is van belang voor de geschiedenis van de beeldhouwkunst als zeldzaam voorbeeld van een portretreliëf in het straatbeeld. literatuur: De militaire Spectator, Tijdschrift van het Nederlandse leger, Breda 1864. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519053
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864) in Breda

Dubbel woonhuishuis in eclectische stijl staande op nummer 3 en 4

Seeligsingel 3
Breda
Inleiding Het voormalige dubbel WOONHUIS in Eclectische stijl, staande op nummer 3 en 4, werd, als eerste pand aan de in 1877 aangelegde Si..

Op de hoek van de Mauritsstraat en de mauritssingel staat een tweetal woonhuizen

Mauritsstraat 32
Breda
Inleiding Op de hoek van de Mauritsstraat en de Mauritssingel staat een tweetal WOONHUIZEN, waarvan no. 32 uit ca. 1887 enkele jaren ouder ..

Woonhuis in eclectische stijl

Seeligsingel 5
Breda
Inleiding Het WOONHUIS in Eclectische stijl werd in 1877-'78 als een van de eerste panden langs de in 1877 gegraven Singelgracht gebouwd. H..

woonhuis

Seeligsingel 6
Breda
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de Seeligsingel staat het WOONHUIS in Eclectische stijl, thans in gebruik als kantoor en daterende ui..

Woonhuizen

Mauritsstraat 24
Breda
Inleiding De WOONHUIZEN no. 24-26 zijn gesitueerd aan de oostelijke zijde van de Mauritsstraat, opgenomen in een straatwand met een hoofdza..

Kaart & Routeplanner

Route naar Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864) in Breda

Foto's (1)