Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880) in Breda

Overig

Delpratsingel 1
4811AM Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1899


Beschrijving van Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880)

Inleiding PLAQUETTE uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880). De plaquette, een eerbetoon van de kadetten en officieren van de Koninklijke Militaire Akademie van Breda, is aangebracht op de voorgevel van dit huis. Delprat geeft vanaf 1814 lessen krijgskunde bij de Artillerie- en Genieschool te Delft, waar aanvankelijk de opleiding plaats vond voor Artillerie- en Genieofficieren. Later ook de opleiding voor Infanterie-, Cavalerie- en Marineofficieren. Hier leert hij zijn latere vriend H.G. Seelig kennen. Na verplaatsing van de school in 1828 naar Breda wordt Seelig de Eerste Commandant (Gouveneur) van de Akademie in Breda en Delprat volgt hem op. Op dezelfde dag, dat deze plaquette werd onthuld, is een tweede identieke plaquette onthuld aan de Seeligsingel 1 met hierop het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864). Omschrijving De plaquette in reliëf is vervaardigd uit kalksteen. Het medaillon op de plaquette met het portret van I.P. Delprat is bekroond door een palmet geflankeerd door een acanthusblad. Een cartouche onder de plaquette bevat het volgende opschrift: I.P. Delprat. Huldeblyk van Vereerders en Oud-Leerlingen. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het is een herinnering aan de belangrijke rol die het leger en in het bijzonder de Koninklijke Militaire Academie in de geschiedenis van Breda en Nederland hebben gespeeld. Het is van belang voor de geschiedenis van de beeldhouwkunst als zeldzaam voorbeeld van een portretreliëf in het straatbeeld. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519052
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Isaäc Paul Delprat
Commandant Delprat.jpg
Geboren 's-Gravenhage, 25 november 1793
Overleden 's-Gravenhage, 14 mei 1880
Partij conservatief
Religie Waals Hervormd
Titulatuur dr.h.c.
Functies
1852-? lid Comité van Defensie
1854-1858;
1858-1862
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
1856-1857 lid Parlementaire enquête naar het Zwolsche Diep
1860-1861 lid Parlementaire enquête naar Maas en Zuid-Willemsvaart
1861-1862 voorzitter Parlementaire enquête naar de zeemacht
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Isaäc Paul Delprat ('s-Gravenhage, 25 november 1793 - aldaar, 14 mei 1880) was een Nederlands ingenieur, legerofficier en politicus.

Opleiding

Delprat was een zoon van predikant, hofkapelaan en topambtenaar Daniël Delprat en Françoise May, en was een broer van de latere Minister van Oorlog, Félix Albert Théodore Delprat. Na privé-onderwijs en de nutsschool ging Isaäc Paul Delprat in de Franse tijd als cadet naar de Militaire School te 's-Gravenhage (1810) en als élève naar de École des Ponts et Chaussees te Parijs waar hij werd opgeleid tot militair ingenieur. Tijdens zijn opleiding werd hij gedetacheerd bij de waterstaatwerken in Den Helder.

Carrière

Delprat werd vervolgens in 1818 genie-officier te Bergen (Henegouwen), en na al enkele jaren te hebben geassisteerd bij het onderwijs in genie-wetenschappen aan de Technische Hogeschool Delft werd hij in 1828 benoemd tot hoofd onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken bij de Koninklijke Militaire Academie. Van oktober 1830 tot mei 1831 was hij enige tijd in actieve dienst betrokken bij de verdediging van de vesting en citadel van Antwerpen tijdens de Belgische opstand.

Delprat klom verder op tot commandant van de Koninklijke Militaire Academie (1841), lid staf der genie (1843) en werd in 1852 uiteindelijk benoemd tot lid van het Comité van Defensie. In dat jaar werd hij ook bevorderd tot kolonel. Vanaf 1854 was hij daarnaast bestuurslid van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI), waar hij in 1860 ook voorzitter van zou worden. In 1861 werd Delprat een eredoctoraat verleend door de Hogeschool te Utrecht in de wiskunde en natuurwetenschappen. Bij het eind van zijn eerste termijn in de Tweede Kamer werd Delprat nog bevorderd tot titulair generaal-majoor. Daarnaast was hij van 1859-1873 voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Politiek

In 1854 werd Delprat namens 's-Gravenhage gekozen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar hij een conservatief profiel had. Hij sprak hier vooral over zaken waar hij veel ervaring mee had in zijn carrière: militaire zaken en waterstaat. Zo was hij lid van zowel de parlementaire enquête naar het Zwolsche Diep (1856) als naar de staat van de Maas en Zuid-Willemsvaart (1860). In 1861 kwam er, mede op zijn initiatief, een parlementaire enquête naar de staat van de zeemacht, waar hij ook het voorzitterschap van zou vervullen.

In 1858 versloeg hij de liberaal Metman nog na herstemming, maar in 1862 stelde Delprat zich niet meer herkiesbaar. In dat jaar werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Monumenten in de buurt van Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880) in Breda

Herenhuis, gebouwd omstreeks 1880 in een eclectische stijl

Willemstraat 8
Breda
Inleiding HERENHUIS, gebouwd omstreeks 1880 in een eclectische stijl. Omschrijving Het huis telt drie bouwlagen waarbij de begane grond ..

Leerlooierij

Delpratsingel 8
Breda
Inleiding Op de hoek van Delpratsingel en Meerten Verhoffstraat gesitueerde voormalige LEERLOOIERIJ, daterende uit 1875 en gebouwd in Ambac..

Hekwerk als erfafscheiding aan de straat

Meerten Verhoffstraat 5
Breda
Inleiding HEKWERK als erfafscheiding aan de straat. Omschrijving De erfafscheiding bestaat uit acht gemetselde pijlers met ertussen smee..

Woonhuis in chaletstijl

Meerten Verhoffstraat 5
Breda
Inleiding WOONHUIS in Chaletstijl. Het huis is gebouwd voor de Duitse venduhouder C.J. Johlmann in 1880. Drie uitbreidingen vonden plaats r..

Baroniemonument

Valkenberg
Breda
Inleiding In het Valkenberg staat een MONUMENT, gebouwd naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers in 1904. Op aandringen van Victor de Stuers (18..

Kaart & Routeplanner