Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuizen in Breda

Woonhuis

Mauritsstraat 24
4811ER Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1886-1888


Beschrijving van Woonhuizen

Inleiding De WOONHUIZEN no. 24-26 zijn gesitueerd aan de oostelijke zijde van de Mauritsstraat, opgenomen in een straatwand met een hoofdzakelijk laat negentiende-eeuwse bebouwing met herenhuizen. De panden werden in 1886-'88 gebouwd in Eclectische stijl. Het oorspronkelijke bouwplan voorzag in de bouw van een enkel woonhuis voor de dhr. Buurstede uit Princenhage. De familie kocht het naastgelegen perceel en liet tegelijkertijd het buurhuis bouwen, in opzet spiegelbeeldig aan no. 26, zij het dat no. 24 een travee smaller is. In 1892 is de begane grond van het gehele object in rusticaverband gestuct door C. Wiercx. Omschrijving Het tweelaagse pand heeft een kapverdieping en een rechthoekige plattegrond, en wordt gedekt door één schilddak, belegd met pannen. De gevels zijn gemetseld in baksteen. De voorgevel heeft een symmetrische opzet met zeven vensterassen, waarvan de derde en de vijfde halfsteens risaleren en voorzien zijn van een balkon, waaronder de voordeur. De voorgevel is geornamenteerd door de toepassing van stucwerk in de pui, cordonlijst en vensteromlijstingen op de etage, door de zware, met de verspringingen in de gevelrooilijn corresponderende, gestucte kroonlijst met consoles, en een tot de vensterdorpels reikende hardstenen plint. In de middenrisalieten, onder de balkons, is in beide ondiepe, gestucte portieken een paneeldeur geplaatst, door een bewerkt kalf gescheiden van een eenvoudig bovenlicht. De deuren zijn voorzien van een gietijzeren deurrooster en cirkelvormig gesneden houten reliëfs en zijn via een hardstenen trede bereikbaar. Alle vensters zijn T-schuifvensters, waarvan de indeling is vereenvoudigd. De vensters op de etage zijn voorzien van een gestucte omlijsting met pediment-achtige, gebroken bekroning. De balkons zijn gesteld op geornamenteerde consoles en voorzien van een gietijzeren hekwerk. Waardering De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische waarde als vertegenwoordigers van de stadsuitleg na de ontmanteling van de vesting: ze zijn van belang als voorbeelden van de typologische ontwikkeling van het woonhuis in de late negentiende eeuw. Ze hebben architectuurhistorische waarden wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ze zijn goede en gave vertegenwoordigers van de toepassing van het Eclecticisme bij de vormgeving binnen de stadsuitleg; ze zijn van belang als typerend voorbeeld van de vormgeving van het Bredase woonhuis. Ze hebben ensemblewaarden: ze zijn van belang wegens de situering, verbonden met de uitleg van de stad; ze maken deel uit van een gave en voor deze uitleg typerende straatwand. Gaafheid/herkenbaarheid: ze zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519021
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuizen in Breda

Op de hoek van de Mauritsstraat en de mauritssingel staat een tweetal woonhuizen

Mauritsstraat 32
Breda
Inleiding Op de hoek van de Mauritsstraat en de Mauritssingel staat een tweetal WOONHUIZEN, waarvan no. 32 uit ca. 1887 enkele jaren ouder ..

woonhuis

Mauritsstraat 11
Breda
Inleiding Aan de westelijke zijde van de Mauritsstraat staan opgenomen in een rij voornamelijk laat negentiende-eeuwse huizen, de drie HERE..

Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864)

Seeligsingel 1
Breda
Inleiding PLAQUETTE uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864). De plaquette, een ee..

Dubbel woonhuishuis in eclectische stijl staande op nummer 3 en 4

Seeligsingel 3
Breda
Inleiding Het voormalige dubbel WOONHUIS in Eclectische stijl, staande op nummer 3 en 4, werd, als eerste pand aan de in 1877 aangelegde Si..

Woonhuis in eclectische stijl

Seeligsingel 5
Breda
Inleiding Het WOONHUIS in Eclectische stijl werd in 1877-'78 als een van de eerste panden langs de in 1877 gegraven Singelgracht gebouwd. H..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuizen in Breda

Foto's (1)