Meer dan 63.000 rijksmonumenten


woonhuis in Breda

Woonhuis

Mauritsstraat 11
4811EN Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1885


Beschrijving van woonhuis

Inleiding Aan de westelijke zijde van de Mauritsstraat staan opgenomen in een rij voornamelijk laat negentiende-eeuwse huizen, de drie HERENHUIZEN no. 11-13-15, alle daterend uit omstreeks 1885. De huizen zijn gebouwd in de vormentaal van het Eclecticisme. Op het dak zijn verschillende kleine, onopvallende dakkapellen geplaatst. Het pand op no. 11 is omstreeks 1965 voorzien van een nieuwe pui. Omschrijving De brede en diepe panden tellen twee bouwlagen en worden gedekt door één schilddak, voorzien van oud-Hollandse pannen. De voorgevels zijn, over het gehele object beschouwd, globaal symmetrisch ingedeeld. Elk van de huizen bestaat uit vier vensterassen, waarvan de middelste twee gevat in een halfsteens uitspringende risaliet met balkon. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en geheel gestuct. De puien zijn voorzien van schijnvoegwerk. Horizontale geleding vindt plaats door dorpellijsten en gestucte kroonlijst, voorzien van consoles en horizontale, gestucte gevelvelden. De voorgevels van elk van de woonhuizen hebben globaal dezelfde indeling: de middenrisaliet met twee vensterassen, met op de begane grond een paneeldeur en bovenlicht, waarnaast een schuifvenster, en op de etage een tweetal deuren met bovenlicht, onder getoogde latei, zowel op begane grond als verdieping geflankeerd door een schuifvenster. Alle vensters op de etage zijn voorzien van een geprofileerde, gestucte omlijsting met kuif met rolwerk. No. 13 heeft nog de oorspronkelijke T-schuifvensters. Ook op de etage van no. 11 zijn deze nog bewaard. Van de vensters van no. 15 is de indeling deels vereenvoudigd. No. 13 en 15 zijn nog voorzien van de oorspronkelijke, op bewerkte kunststenen consoles geplaatste balkons, met gietijzeren hekwerk. In het interieur van de No's 13 en 15 zijn onder meer van belang de marmeren schouwen en de gestucte plafonds, met onder meer florale motieven en engelenkopjes. Waardering De herenhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische waarde als vertegenwoordigers van de stadsuitleg na de ontmanteling van de vesting; ze zijn van belang als voorbeelden van de typologische ontwikkeling van het herenhuis in de late negentiende eeuw. Ze hebben architectuurhistorische waarden wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ze zijn goede en gave vertegenwoordigers van de toepassing van het Eclecticisme binnen de stadsuitleg; ze zijn van belang als typerend voorbeeld van de vormgeving van het Bredase woonhuis. Ze hebben ensemblewaarden: ze zijn van belang wegens de situering, verbonden met de uitleg van de stad; ze maken deel uit van een gave en voor deze uitleg typerende straatwand. Gaafheid/herkenbaarheid: ze zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 519020
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van woonhuis in Breda

Woonhuizen

Mauritsstraat 24
Breda
Inleiding De WOONHUIZEN no. 24-26 zijn gesitueerd aan de oostelijke zijde van de Mauritsstraat, opgenomen in een straatwand met een hoofdza..

Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864)

Seeligsingel 1
Breda
Inleiding PLAQUETTE uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Hendrik Gerard Seelig (1785-1864). De plaquette, een ee..

Dubbel woonhuishuis in eclectische stijl staande op nummer 3 en 4

Seeligsingel 3
Breda
Inleiding Het voormalige dubbel WOONHUIS in Eclectische stijl, staande op nummer 3 en 4, werd, als eerste pand aan de in 1877 aangelegde Si..

Op de hoek van de Mauritsstraat en de mauritssingel staat een tweetal woonhuizen

Mauritsstraat 32
Breda
Inleiding Op de hoek van de Mauritsstraat en de Mauritssingel staat een tweetal WOONHUIZEN, waarvan no. 32 uit ca. 1887 enkele jaren ouder ..

Woonhuis in eclectische stijl

Seeligsingel 5
Breda
Inleiding Het WOONHUIS in Eclectische stijl werd in 1877-'78 als een van de eerste panden langs de in 1877 gegraven Singelgracht gebouwd. H..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)