Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Leerlooierij in Breda

Nijverheid Industrie

Delpratsingel 8
4811AM Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1875


Beschrijving van Leerlooierij

Inleiding Op de hoek van Delpratsingel en Meerten Verhoffstraat gesitueerde voormalige LEERLOOIERIJ, daterende uit 1875 en gebouwd in Ambachtelijk-traditionele stijl in opdracht van C.A. van Siebergen. Omstreeks 1890 is de looierij verbouwd tot schoenfabriek, waarbij de twee looikuipen werden dichtgestort resp. geamoveerd. Van 1897 tot 1923 was de schoenfabriek van W.C.M. en C.C. Kanters, later de Gebrs. Kanters, in het pand gevestigd. Tijdens deze periode werden de vensters van begane grond en etage vergroot. In 1923-'24 werd het pand, dat in bezit gekomen was van aannemer J.Korteweg, verbouwd tot opslagplaats. De indeling werd gewijzigd, aan de westzijde verrees een aanbouw. In 1924-'25 was de spiegel- en lijstenfabriek J.B. Calluy in het pand gevestigd. Vervolgens werd in het pand de handel in verf en kwasten van Fa. Driessens gevestigd, die uitgroeide tot kwastenfabriek 'De Bataaf'. In 1961 tenslotte kwam het pand in handen van Streba NV, die het pand intern liet verbouwen tot kantoor met magazijn (arch.bureau Oomes en Van de Bogaert). Bij deze ingreep werden vleugeldeur, enkele vensters en de hoogte van de verdiepingsvloer gewijzigd. Thans is het pand in gebruik als kinderhotel en winkel. Bij de recente renovatie zijn vrijwel alle vensters vervangen. Omschrijving Het pand is tweelaags met kapverdieping, waarvan het middendeel hoger is opgetrokken, heeft een langgerekte rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door zadeldaken met oud-Hollandse pannen. De topgevels en de langsgevels zijn tot het niveau van de voormalige droogzolders gemetseld in baksteen, voorzien van een gecementeerde cordonlijst. De plint van het gebouw is tot manshoogte gecementeerd. Het op de gevels gestelde gebint van de droogzolders is beschoten; oorspronkelijk konden hier door het openklappen van deze droogluiken de huiden 'aan de wind' worden gedroogd. De voorgevel aan de Meerten Verhoffstraat is symmetrisch en bestaat uit de gevels van de lagere zijgebouwen, elk met drie vensterassen, en het hogere middendeel, met vijf vensterassen. In het midden is, gevat onder een gestucte segmentboog, de voordeur gesitueerd, met bovenlicht en vernieuwde openslaande deuren. Zowel op de begane grond als op de etage zijn openslaande vensters met kleine roedenverdeling toegepast. De vensters ter linker- en rechterzijde van de voordeur hebben op de begane grond en etage een vernieuwde indeling met kleine roedenverdeling. De zuidelijke zijgevel, aan de Delpratsingel, is grotendeels blind. Op de begane grond een recent uitgebroken ingang, op de verdieping twee ondiepe, blinde vensternissen, in de topgevel een achtspakig rondvenster. De gevel wordt, evenals de overige topgevels, afgesloten door gesneden en geschulpte houten windveren in chaletstijl, voorzien van een houten makelaar. De noordelijke zijgevel heeft een overeenkomstige indeling, met een afwijkende deur op de begane grond, doch is soberder versierd. De achtergevel is op de begane grond deels ingesloten; op de verdieping vernieuwde vensters met kleine roedenverdeling en een deur. In het interieur is onder meer van belang het houten gebint van de kapverdieping. Aan de noordelijke zijde van het pand resteert, een halve meter onder het vloerniveau, het restant van één van de oude looiputten. Waardering Het object is van algemeen belang. De looierij heeft cultuurhistorische waarden: als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van Breda, in het bijzonder de vestiging van kleine bedrijven in de stationsbuurt na de ontmanteling van de stad; het is van typologisch belang als voorbeeld van een in het stedelijk weefsel ingebedde looierij in de periferie van de voor deze nijverheid landelijk belangrijke Langstraat; het object heeft architectuurhistorische waarden: het is van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek en als toonbeeld van een eenvoudig bedrijfsgebouw; het pand heeft ensemblewaarden: het is van belang wegens de historisch-ruimtelijke relatie met wegen en wateren in de stationsbuurt; gaafheid/herkenbaarheid: het object heeft belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518998
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Leerlooierij in Breda

Hekwerk als erfafscheiding aan de straat

Meerten Verhoffstraat 5
Breda
Inleiding HEKWERK als erfafscheiding aan de straat. Omschrijving De erfafscheiding bestaat uit acht gemetselde pijlers met ertussen smee..

Woonhuis in chaletstijl

Meerten Verhoffstraat 5
Breda
Inleiding WOONHUIS in Chaletstijl. Het huis is gebouwd voor de Duitse venduhouder C.J. Johlmann in 1880. Drie uitbreidingen vonden plaats r..

Plaquette uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880)

Delpratsingel 1
Breda
Inleiding PLAQUETTE uit 1899 waarop in medaillon het borstbeeld van generaal-majoor Isaac Paul Delprat (1793-1880). De plaquette, een eerbe..

Herenhuis, gebouwd omstreeks 1880 in een eclectische stijl

Willemstraat 8
Breda
Inleiding HERENHUIS, gebouwd omstreeks 1880 in een eclectische stijl. Omschrijving Het huis telt drie bouwlagen waarbij de begane grond ..

Baroniemonument

Valkenberg
Breda
Inleiding In het Valkenberg staat een MONUMENT, gebouwd naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers in 1904. Op aandringen van Victor de Stuers (18..

Kaart & Routeplanner