Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis gebouwd in een Eclectische stijl in Breda

Woonhuis

Baronielaan 34
4818RA Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Herenhuis gebouwd in een Eclectische stijl

Inleiding Aan de westelijke zijde van de Baronielaan staat, deel uitmakend van een vrijwel aaneengesloten bebouwing met woonhuizen, het HERENHUIS no. 34, daterende uit omstreeks 1900 en gebouwd in een Eclectische stijl, met elementen van de Neo-Renaissance en de Chaletstijl. Het pand heeft sedert 1900 betrekkelijk weinig wijzigingen ondergaan; de oorspronkelijke dakbedekking is vervangen en een aantal ramen heeft een vereenvoudigde roedenverdeling gekregen. Omschrijving Het woonhuis heeft een langgerekte, globaal rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen plus een kapverdieping en wordt gedekt door een schilddak met dakleer, voorzien van een steekkap ter plaatse van de topgevel. Aan de zuidelijke zijde van het huis is een smalle brandgang. De gevels zijn gemetseld in baksteen en, op de voorgevel na, zeer sober uitgevoerd. Daarentegen is de voorgevel zeer rijk geornamenteerd; deze globaal symmetrisch opgezette gevel telt drie vensterassen, met boven de middelste een topgevel die schuil gaat achter zeer rijke, ajour gesneden en fors uitkragende waterborden, gesteld op consoles en voorzien van een hoge makelaar. Aan de linkerzijde van de voorgevel en gedeeltelijk daarin geïncorporeerd, staat een achthoekige flankeertoren. Deze is gemetseld, wordt geleed door lisenen en afgesloten met een lijst van houtsnijwerk. De lijst heeft een overeenkomstige detaillering met het snijwerk langs de dakrand en aan het balkon. De voorgevel wordt horizontaal geleed door plint, dorpellijsten en zandstenen banden, is voorzien van siermetselwerk onder de dorpels en in de boogvelden boven de strekken, en wordt afgesloten door een gemetseld fries met houten geprofileerde gootlijst op klossen. Ook de hoeklisenen, het basement van het arkeltorentje, alsmede de sluit- en geboortestenen in de strekken zijn in zandsteen uitgevoerd. De openslaande T-vensters op de etage zijn oorspronkelijk. In tegenstelling daarmee is de indeling van de T-schuifvensters op de begane grond, vereenvoudigd. Een openslaande vleugeldeur met bovenlicht geeft toegang tot het balkon. De paneelvoordeur met bovenlicht is in een ondiep portiek geplaatst. Bijzonder is de wijze waarop door verticale muurbalken het overstek van het dak is gekoppeld aan het zich daaronder, op de eerste etage bevindende, balkon. Door deze constructie wordt de indruk gewekt van vakwerkbouw. De gevel is voorzien van smeedijzeren sierankers. In de zuidelijke gevel, gelegen aan een smalle steeg tussen no. 34 en no. 36, zijn ter hoogte van het trapportaal twee boven elkaar gesitueerde rondlichten aangebracht. In de achtergevel geven openslaande deuren uit de woonkamer toegang tot de achtertuin. In het interieur zijn onder meer bewaard gebleven de paneeldeuren en de eenvoudige stucplafonds. De voortuin wordt van de openbare weg en de aangrenzende tuinen gescheiden door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk, voorzien van een poortje. Waardering Het herenhuis met tuinhek is van algemeen belang. Het heeft architectuurhistorische waarden: het is van belang voor de geschiedenis van de architectuur vanwege de menging van motieven uit verschillende stijlen; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek van de toren en het overstek; het object heeft ensemblewaarden: het is van belang wegens de situering, verbonden met de uitbreiding van de stad in de periode rond 1900 tot een karakteristiek stadsbeeld; gaafheid/herkenbaarheid: het object is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur; het is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518994
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis gebouwd in een Eclectische stijl in Breda

Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet

Baronielaan 27
Breda
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Baronielaan staat, opgenomen in een aaneengesloten straatwandbebouwing, bestaande uit laat negenti..

H.Hart van Jezus

Baronielaan 22
Breda
Inleiding Met de bouw van de KERK, gewijd aan het H. Hart van Jezus, werd begonnen in 1900. In het volgende jaar zijn schip en toren ingewi..

kerkelijk gebouw

Baronielaan 24
Breda
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de H.Hartkerk aan de Baronielaan staat de bijbehorende PASTORIE, gebouwd in 1901 in Neo-Gotische stij..

Kloosterf

Baronielaan 20
Breda
Inleiding Aan de noordelijke zijde van de H. Hartkerk aan de Baroniestraat staat het voormalige KLOOSTER, in 1900 gesticht door de zusters ..

Huize Merula

Baronielaan 102
Breda
Inleiding Huize Merula is een vrijstaand HERENHUIS, daterende uit ca. 1906, met een uitbreiding uit 1912. Het blokvormige huis met aan de ..

Kaart & Routeplanner