Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet in Breda

Woonhuis

Baronielaan 27
4818PA Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1890-1910


Beschrijving van Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet

Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Baronielaan staat, opgenomen in een aaneengesloten straatwandbebouwing, bestaande uit laat negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse herenhuizen, een blok, bestaande uit een drietal WOONHUIZEN, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet. De huizen dateren uit omstreeks 1895 en behoren waarschijnlijk tot de oudste in de Baronielaan. Ze zijn opgetrokken in Neo-renaissancestijl. Sinds de bouw zijn enkele oorspronkelijke architectonische details verloren gegaan; van nummer 31 zijn de pinakels van de trapgevel ingekort, terwijl ook verschillende van de glas-in-lood bovenlichten verloren zijn gegaan. Omschrijving De tweelaagse woonhuizen hebben alle een globaal rechthoekige plattegrond met uitbouw aan de achterzijde, worden gedekt door een zadeldak, aan de straatzijde deels afgewolfd en belegd met Oudhollandse pannen (deels bitumen op no. 31). De gevel aan de zijde van de Baronielaan heeft een gespiegelde opzet; no. 29 heeft een brede trapgevel, bekroond door overhoeks geplaatste pinakels, terwijl de flankerende woonhuizen voorzien zijn van een bakstenen halsgevel, bekroond met één overhoeks geplaatste bakstenen pinakel, en voorzien van kunststenen klauwstukken. De straatgevel is geleed door hoekpilasters, terwijl onder de centrale topgevel eveneens twee pilasters zijn geplaatst, die het centrale huis optisch scheiden van de buurhuizen. Tevens zijn de gevels voorzien van spaarvelden, kunststenen cordonlijsten, hardstenen dorpellijsten, strengpersstenen banden en tandlijsten met siermetselwerk. Elk woonhuis heeft globaal dezelfde opzet met in de voorgevel drie vensterassen, met op de begane grond ter linkerzijde een paneeldeur met bovenlicht, gevat in een kunststenen omlijsting met pediment, en rechts daarvan een tweetal T-schuifvensters onder korfboog, waarvan de roedenverdeling bij alle vereenvoudigd is. Op de verdieping is eveneens bij elk huis een verdeling in drie vensterassen. De middelste as wordt ingenomen door een balkon met deels in hout, deels in smeedijzer uitgevoerd balkonhek, dat echter alleen op no. 29 nog in de oorspronkelijke vorm resteert. De balkons worden geflankeerd door een T-schuifvenster, op no. 27 nog voorzien van de oorspronkelijke bovenlichten met glas-in-lood. In de topgevels van no. 27 en no. 31 zijn rondbooglichten toegepast, terwijl in het driepas-vormige, in kunststeen omlijste spaarveld in de topgevel van no. 29 een openslaand venster met stucversiering, geflankeerd door twee lichten is geplaatst. De bakstenen achtergevels van de panden hebben alle een tuitgevel. Op de verdieping een T-schuifvenster, met daarnaast een openslaande vleugeldeur naar de balkons, gesitueerd op het dak van de eenlaagse aanbouwen. In de topgevel per huis twee kleinere openslaande vensters. Tegen de gevel zijn smeedijzeren muurankers zichtbaar. De tuinen worden van de openbare weg gescheiden door eenvoudige smeedijzeren hekwerken, voorzien van poortjes. Waardering De woonhuizen met hekwerken zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische waarde: als representant van de vroegste ontwikkeling van de bebouwing aan de nieuwe uitvalsweg naar het zuiden; ze zijn van belang voor de typologische ontwikkeling van het rijtjeshuis; ze hebben architectuurhistorische waarden: ze zijn vanwege hun detaillering van belang voor de geschiedenis van de architectuur; ze zijn van belang vanwege de ornamentiek; ze hebben ensemblewaarden: ze zijn van belang wegens de situering, verbonden met de uitbreiding van de stad rondom de Baronielaan, een gebied dat ter bescherming wordt voorgedragen; gaafheid/herkenbaarheid: de huizen dragen bij tot de structurele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518993
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet in Breda

H.Hart van Jezus

Baronielaan 22
Breda
Inleiding Met de bouw van de KERK, gewijd aan het H. Hart van Jezus, werd begonnen in 1900. In het volgende jaar zijn schip en toren ingewi..

kerkelijk gebouw

Baronielaan 24
Breda
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de H.Hartkerk aan de Baronielaan staat de bijbehorende PASTORIE, gebouwd in 1901 in Neo-Gotische stij..

Herenhuis gebouwd in een Eclectische stijl

Baronielaan 34
Breda
Inleiding Aan de westelijke zijde van de Baronielaan staat, deel uitmakend van een vrijwel aaneengesloten bebouwing met woonhuizen, het HER..

Kloosterf

Baronielaan 20
Breda
Inleiding Aan de noordelijke zijde van de H. Hartkerk aan de Baroniestraat staat het voormalige KLOOSTER, in 1900 gesticht door de zusters ..

Huize Merula

Baronielaan 102
Breda
Inleiding Huize Merula is een vrijstaand HERENHUIS, daterende uit ca. 1906, met een uitbreiding uit 1912. Het blokvormige huis met aan de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet in Breda