Meer dan 63.000 rijksmonumenten


H. Antonius van Padua in Biest Houtakker

Kerkelijk Gebouw

Biestsestraat 26
5084HE Biest Houtakker (gemeente Hilvarenbeek)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1913
Architect: Jos. Margry


Beschrijving van H. Antonius van Padua

Inleiding. R.K.KERK in de Neo-Gotische stijl uit 1913. Toegewijd aan H. Antonius van Padua. Architect Jos. Margry uit Rotterdam. Aannemer J.A. Vriens uit Moergestel. De kerk is georiënteerd. Kerkwijding vond plaats in 1922 door Mgr. Diepen. De bouwkosten bedroegen f 41.340,00. Hiervan was f 25.000,00 geschonken door J.P. Grewen, een schatrijke reder annex effectenmakelaar uit Rotterdam, die de bisschop van Den Bosch bij zijn overlijden tot erfgenaam had aangewezen. Per testament was bepaald dat met zijn geld kerken gebouwd moesten worden ter ere van de H. Antonius van Padua. In het Bossche bisdom werden op deze wijze zestien kerken gebouwd. De voor- of westgevel van de kerk staat aan de Biestsestraat. De bijbehorende pastorie ligt aan de zuidkant van de kerk. In de Tweede Wereldoorlog werden de kerkspits en een gedeelte van de zuidelijke muur beschadigd. Omschrijving. De kerk is een driebeukige kruisbasiliek met een schip van drie traveeën en een transept. Aan de westkant een vierkante toren met uurwerk en luidklokken geflankeerd door traptorens en vijfzijdige kapellen. Aan de noordkant is deze toegewijd aan St. Jozef en aan de zuidkant aan H. Antonius van Padua. Het priesterkoor is eveneens geflankeerd door vijfzijdige kapellen. Aan de noordkant de doopkapel en aan de zuidkant de Mariakapel. De sacristie bevindt zich aan de zuidoostkant van de kerk. Zadeldaken voorzien van kapellen. De zijbeuken hebben platte daken. Op de viering van de kerk een achtzijdig angelustorentje met luidklok. De toren, traptorens en kapellen hebben torendaken. Alle daken zijn gedekt met natuursteen leien. Het opgaande werk bestaat uit roodpaarse handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband met natuursteentoepassing voor afzaten en muurbeëindigingen. Siermetselwerk onder dakrand. Boven het ingangsportaal een beeld van de patroonheilige van de kerk. In de grote spitsboogvensters baksteen traceringen. In het priesterkoor zeven gebrandschilderde glas-in-lood vensters. Hiervan zijn er drie in neogotische stijl uit 1913. Links: H. Juliana de Cornillon; midden: H. Hart verschijnt aan Maria Margaretha Alacoque en rechts: H. Paschalis Baylon. De andere vier uit 1948 met voorstellingen van de vier evangelisten. Tot het interieur behoren o.a. een neogotische hardstenen doopvont uit ca. 1913 met koperen deksel en een waarschijnlijk 16de-eeuws houten Spaans Mariabeeld. Waardering. De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en de vorming van kerkdorpen in het begin van de 20ste eeuw. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpskerk. Het heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architect Margry. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is gaaf bewaard gebleven en is tevens van belang als voorbeeld van een uit particuliere fonsen tot stand gekomen kerkbouwactiviteit en vanwege de inventaris. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518895
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van H. Antonius van Padua in Biest Houtakker

R.K. pastorie

Biestsestraat 24
Biest Houtakker (Gemeente Hilvarenbeek)
Inleiding. R.K. PASTORIE uit 1913 behorende bij de H. Antonius van Paduakerk. De pastorie is evenals de kerk een ontwerp van Jos. Margry ui..

Boerderij van het brabantse langgeveltype onder met riet en pannen gedekt wolfdak

Heuvelstraat 33
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Boerderij van het Brabantse langgeveltype onder met riet en pannen gedekt wolfdak. Woongedeelte met van luiken en 20-ruitsschuiframen voorzi..

Boerderij van het langgeveltype met dwars achter het woongedeelte gebouwde stal 18e eeuw

Donkhorst 3
Moergestel (Gemeente Oisterwijk)
Boerderij van het langgeveltype met dwars achter het woongedeelte gebouwde stal 18e eeuw. Het woongedeelte draagt een met riet en pannen ged..

De Doornboom

Doelenstraat 53
Hilvarenbeek
Molen- Ronde stenen beltkorenmolen, begin 19e eeuw, "De Doornenboom".

Vrijwel gaaf, ten dele in schoon metselwerk opgetrokken, ten dele witgepleisterd woonhuis zonder verdieping onder hoog, met rode Hollandse pannen gede ..

Tilburgseweg 15
Hilvarenbeek
Vrijwel gaaf, 18e eeuws, ten dele in schoon metselwerk opgetrokken, ten dele witgepleisterd woonhuis zonder verdieping onder hoog, met rode ..

Kaart & Routeplanner

Route naar H. Antonius van Padua in Biest Houtakker

Foto's (4)