Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Oude Raadhuis in Eindhoven

Gebouw

't Hofke 15
5641AH Eindhoven
Noord Brabant

Bouwjaar: 1911
Architect: J. Stuyt


Beschrijving van 't Oude Raadhuis

Inleiding Voormalig RAADHUIS van de gemeente Tongelre, in 1911 gebouwd naar ontwerp van J. Stuyt. In het pand in Um 1800-stijl is gebruik gemaakt van classicistische elementen. Het pand doet nu dienst als wijkgebouw. De linkerzijgevel is bij een verbouwing gewijzigd. Het ligt aan 't Hofke, een oude ringvormige structuur in het stadsdeel Tongelre. Omschrijving Eénlaags pand op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. De voorgevel is zeven traveeën breed en heeft een symmetrische opzet. Het pand is uitgevoerd in baksteen, voorzien van een gepleisterde kroonlijst. Direkt daarboven is een gootlijst op klossen geplaatst. Het dak is gedekt met bitumen. Tegen de voorgevel is in het midden een brede risaliet geplaatst onder een schilddak haaks op dat van de hoofdmassa. Hierin bevindt zich een portiek met rondbogen, op hoekpijlers en in het midden op toscaanse zuilen geplaatst. In het portiek is een dubbele deur aanwezig, geflankeerd door zesruitsramen. In de voorgevel zijn, naast de risaliet ramen aangebracht waarbij in het bovenlicht een roedenverdeling zichtbaar is. In de strekken boven de ramen is een natuurstenen sluitsteen aangebracht. Midden op het dak staat een opengewerkte dakruiter. De dakkapel boven het portiek heeft een fronton. Het interieur is gewijzigd ten gunste van de veranderde functie. Waardering Het voormalige raadhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling, namelijk de stichting van rijk gedetailleerde raadshuizen in kleinere gemeenten; het is tevens van belang als bijzonder voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het plattelandsraadshuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering en als voorbeeld in het oeuvre van de architect Stuyt. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Het heeft ensemblewaarden vanwege de ligging in de oudste kern van het kerkdorp Tongelre in de as van de Urkhovenseweg. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518802
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het oude raadhuis van Tongelre
Het tegeltableau boven de ingang

Het oude raadhuis[1] op adres 't Hofke 15 te Eindhoven is het voormalige gemeentehuis van Tongelre, een voormalige Nederlandse gemeente en thans stadsdeel van Eindhoven. Het is een rijksmonument. Het is sinds 1957 in gebruik als buurthuis en wijkcentrum.

Beschrijving

Het raadhuis is een eenlaags pand met een met bitumen gedekt schilddak dat parallel loopt aan de straat. Het is opgetrokken in baksteen, met een gepleisterde kroonlijst met daarboven een gootlijst op houten klossen. Boven de toegangsdeur bevindt zich een tegeltableau met het wapen van de gemeente Tongelre. Het pand heeft een vooruitspringend deel, een zogenaamde middenrisaliet, met rondbogen en Toscaanse zuilen. Daarop staat de tekst AD 1911. Boven het risaliet bevindt zich ook een schilddak dat haaks op het hoofddak staat, met daarin een dakkapel met fronton. Op het dak staat een torentje met daarin een luidklokje.

Historie

Kaart uit 1832; het toenmalige raadhuis is pand nummer 45; het huidige "oude" raadhuis werd gebouwd schuin voor 't Hofke 13, pand 20, midden op de kaart.

Voor er een raadhuis bestond vergaderde het gemeentebestuur waarschijnlijk in een ruimte in de oude Martinuskerk. Het eerste raadhuis dateerde van het einde van de achttiende eeuw, dus van voor 1800, en is gesloopt rond 1935. Het stond noordoostelijk t.o.v. het nieuwe (nu "oude") raadhuis, pal voor de later gebouwde, nog bestaande woonhuizen 't Hofke 27 en 29.

Plannen voor een nieuw raadhuis waren er al in 1887. In 1910 (burgemeester was toen Josephus L. van Engeland) werd besloten tot de bouw van een nieuw raadhuis. Als redenen daarvoor worden genoemd:

 • de omvang van de gemeenteadministratie was te groot geworden door de groei van het aantal inwoners van Tongelre.[2]
 • toen duidelijk werd dat de annexatie van Tongelre en enkele andere gemeenten door Eindhoven onvermijdelijk was, wilde men het geld uit de gemeentekas uitgeven aan een nieuw raadhuis en een nieuwe school zodat het geld niet bij Eindhoven terecht zou komen en aldus voor Tongelre verloren zou zijn.[3]
Schetsontwerp, met voorgevel, zijgevel en indeling: Brandspuit, Burgemeester, Raadzaal met Publiek, Portier, Vestibule, Pui, WC, cachotten en secretarie.

Het nieuwe raadhuis werd ontworpen door Jan Stuyt voor een gage van 564 gulden. Het pand is gebouwd in 1911 door aannemer W. van den Broek; de stichtingskosten bedroegen 8.977,73½ gulden. Het werd in 1912 in gebruik genomen.

In het raadhuis was een ruimte voor de gemeentelijke brandspuit (achter een toegangspoort in de linkerzijgevel), kamers voor de burgemeester en voor de secretarie, de raadzaal en twee cachotten.

Het ligt naast het veel oudere pand 't Hofke 13, een boerderij en eveneens een rijksmonument. De toenmalige eigenaar daarvan, ene Van Poppel, heeft de grond aan de gemeente verkocht waarop het raadhuis is gebouwd, min of meer midden op het voormalige marktplein van Tongelre.

De archiefstukken werden pas in 1917 naar het nieuwe raadhuis overgebracht; het werd schoongemaakt en gesorteerd. Na de annexatie van Tongelre door Eindhoven werd het archief van het raadhuis naar elders overgebracht. De toenmalige archivaris beschreef het archief als muf, klam, en bezet met vingerdikke lagen schimmel. Deels lag het op de zolder van het raadhuis, tussen stof, vuil, dakpannen en steigerpalen. Later bleek rond 1920 een deel van het archief te zijn vernietigd.

Toen Tongelre geen zelfstandige gemeente meer was heeft het raadhuis diverse andere functies gehad. Een tijdlang fungeerde het als trouwzaal. Rond 1926 werd de Gemeentelijke Lagere Landbouwschool er gevestigd (die kreeg later nieuwbouw langs het spoor; alleen de directeurswoning op Oude Urkhovenseweg 2 bestaat nog). In de Tweede Wereldoorlog is het raadhuis gevorderd door de Duitse bezetter en gebruikt als hoofdkwartier van de Landwacht. De toegangspoort voor de brandspuit is verdwenen; er is een raam voor in de plaats gekomen. Na de oorlog werd het raadhuis gevorderd door de Engelsen. Weer later zijn er zes gezinnen in ondergebracht, die van elders waren geëvacueerd. Er is ook een dependance van de Volksbank in gevestigd geweest.

Veel verenigingen in Tongelre vonden er een onderkomen, onder andere het R.K. Werklieden Verbond en De Jonge Werkman. In 1957 werd het pand betrokken door het Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk. Het KIMW ging later op in Buurtwerk Eindhoven die het raadhuis als buurthuis gebruikte. Daar kwam in 1988 wegens gemeentelijke bezuinigingen een eind aan. Vervolgens werd door buurtbewoners de Stichting Wijkcentrum 't Oude Raadhuis in het leven geroepen. De gemeentelijke subsidies werden afgebouwd maar het gebouw werd wel op kosten van de gemeente geschikter gemaakt voor gebruik. Zo werd om de bovenverdieping beter bruikbaar te maken het plafond van de raadszaal, een tongewelf, verwijderd en vervangen door een vlakke verdiepingsvloer. Sindsdien heeft de stichting het pand in gebruik. In het jaar 2000 is in het torentje op het dak een klokje opgehangen. Er is groot onderhoud verricht in de eerste helft van 2011.

Externe links

Zie ook

Noten

 1. Dit artikel is gebaseerd op de volgende bronnen:
  • A.W.J.C. van den Boomen (red.), (2001): Tongelre oh Tongelre, Eindhoven, A.W.J.C. van den Boomen, ISBN 9090150633, p. 17-18
  • A.W.J.C. van den Boomen (red.), (2003): Tongelre te kijk, Eindhoven, A.W.J.C. van den Boomen, ISBN 9080823910, p. 9-11
  • Beknopte historie van het raadhuis
  • Verbouwplan voor landbouwschool op eindhoven-in-beeld.nl
  • Foto's op eindhoven-in-beeld.nl
  • Gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (2001): Monumentaal Erfgoed - Rijksmonumenten in Eindhoven, p. 19
  • Werkgroep Rond 't Hofke (2004): Rond 't Hofke, Jubileumuitgave 1964-2004, Eindhoven (geen ISBN), p. 5, 44, 45, 55-56, 91, 92.
  • G.J. Reuvekamp (1944): "St. Martinus" Tongelre, Sociografie ener Parochie, Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., geen ISBN, p. 54-55, 75
  • Gemeentebestuur Tongelre 1582-1920 - inventaris van de archieven van Tongelre op de website van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 2. volgens Reuvekamp
 3. volgens v/d Boomen

Monumenten in de buurt van 't Oude Raadhuis in Eindhoven

De boerderij van Van Poppel

't Hofke 13
Eindhoven
LANDARBEIDERSWONING, gepleisterd, eerste helft 19e eeuw. Zadeldak met wolfeinden met riet en pannen afgedekt. Oude balklagen nog aanwezig.

Sint-Martinuskerk

't Hofke 1
Eindhoven
Inleiding R.K. Martinuskerk, driebeukige kruisbasiliek, gebouwd in 1891 naar ontwerp van architect E. Corbey in Neo-Gotische stijl. De tore..

't Huys te Coll

Collseweg 1
Eindhoven
"Huis te Coll", herenhuis uit 1787 blijkens jaarankers.

Collse Watermolen

Collseweg 1
Eindhoven
Collse waterradmolen. Waterradmolen op de Kleine Dommel.

Opwettense watermolen

Opwettenseweg 203
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Opwettense molen. Waterradmolen voor koren en hout, op de Kleine Dommel.

Kaart & Routeplanner

Route naar 't Oude Raadhuis in Eindhoven

Foto's (3)