Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoeve Keverberg in Simpelveld

Boerderij

Wijnstraat 21
6369GJ Simpelveld
Limburg

Bouwjaar: 1850


Beschrijving van Hoeve Keverberg

Inleiding BOERDERIJ genaamd Hoeve Keverberg. De boerderij wordt voor het eerst rond 1380 genoemd. In de 19de eeuw werd de Keverberg door brand verwoest en herbouwd. De gesloten hoeve is markant gesitueerd op een plateau in het buitengebied van de gemeente Simpelveld. De bouwstijl van de hoeve bevat elementen van Neo-Gotiek en Eclecticisme. Onder het woonhuisgedeelte bevinden zich nog oude, overwelfde kelders . Op de binnenplaats en aan de rechterzijgevel van de hoeve bevinden zich aan- en bijbouwen van omstreeks 1970 en 1990. Deze zijn uitgesloten van bescherming. Omschrijving Gesloten hoeve bestaande uit U-vormige bebouwing rond een binnenplaats, met aan de voorzijde een scheidingsmuur met hierin een segmentboogvormige toegangspoort. De binnenplaats wordt in tweeën gedeeld door een bakstenen muur. Het woonhuis met huisnummer 21 betreft het eerste deel van de U-vormige bebouwing links vooraan. Vervolgens een kleiner pand en de voormalige paardenstallen en een schuurgedeelte. Haaks hierop een bedrijfsgedeelte omstreeks 1970 verbouwd tot woonhuis met stallen. Dit is de boerderij met huisnummer 25. Het laatste deel van de U-vormige bebouwing wordt gevormd door schuur- en stalgebouwen waarvan een deel intern is verbouwd tot opslagruimte voor fruit. WOONHUIS huisnummer 21. Woonhuis op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een schilddak met Mulden- pannen. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen, metselwerk in kruisverband en rode zandsteen. Rechthoekige houten deuren. Rechthoekige houten vensters met bovenlichten. Vensters en deuren in een omlijsting van rode zandsteen. Aan de benedenzijde van de vensters tweede bouwlaag een waterlijst in rode zandsteen. Smeedijzeren muurankers. Asymmetrische indeling voorgevel. Rechterdeel voorgevel deels vooruitspringend met in dit deel in elke bouwlaag een venster. Linkerdeel voorgevel met uitgebouwd torengedeelte. Toren op een vierkante plattegrond telt drie bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak. Toren bekroond met kantelen. In eerste bouwlaag torenvoorgevel een deur met hierboven in de tweede bouwlaag een balkon rustend op consoles en met zandstenen balustrade. Dubbele balkondeuren met bovenlichten. In de derde bouwlaag voorgevel twee smalle hoge vensters met roedeverdeling en aan bovenzijde een driepas. Aan de bovenzijde van deze vensters een ronde nis. Aan de rechter- en linkerzijgevel van de toren een kleine aanbouw in een bouwlaag met zinken schilddak. In de linker- en rechterzijgevel van de toren in de tweede bouwlaag één en in de derde bouwlaag twee smalle vensters. Vensters in de derde bouwlaag met aan de bovenzijde een ronde nis. LINKERZIJGEVEL telt drie venstertraveeën. Middengeveldeel iets vooruitspringend met in de eerste bouwlaag twee smalle vensters met aan bovenzijde driepas. In de tweede bouwlaag van dit geveldeel eveneens twee smalle vensters met aan bovenzijde een driepas. Aan de benedenzijde van deze vensters een nis met hierin een zandstenen ornament. Linkergeveldeel eveneens iets vooruitspringend met in de eerste en tweede bouwlaag een aluminium venster van omstreeks 1980. Geheel links een deur van omstreeks 1980 onder een luifel. Hoeken van voorgevel en linkerzijgevel geaccentueerd met kantelen. RECHTERZIJGEVEL, binnenplaatszijde, telt vijf venstertraveeën. Middendeel rechterzijgevel iets vooruitspringend met in de eerste bouwlaag rechthoekige deur van omsteeks 1980 met bovenlicht. Toegangstrap met vijf hardstenen treden. Links van de trap een put met bakstenen rand en hardstenen afdekplaat. Links van deze put de toegang naar de kelder onder het woonhuis. Keldertrap met aan weerszijden een bakstenen muurtje met hardstenen afdekplaten. Authentieke overwelfde kelders. Aan weerszijden van de deur twee vensters met bovenlichten. In de tweede bouwlaag rechterzijgevel vijf vensters. Structuur van het INTERIEUR in tact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers. De uitmonstering van het interieur aangepast en niet beschermenswaardig. Aan de rechterzijgevel van het woonhuis een bakstenen muur met in het midden de segmentboogvormige TOEGANGSPOORT met kantelenbekroning. Aan de bovenzijde van de segmentboog een gevelsteen met de spreuk Ora en Labora. Muur met verbrede plint met bakstenen waterlijst en gecementeerde afdeklaag. Links van de grote poort een klein segmentboogvormig houten poortje. Geheel rechts van de toegangspoort de kopgevel van het schuurgedeelte. Deze kopgevel telt twee bouwlagen met in het middendeel van de tweede bouwlaag een segmentboogvormige opening. Aan weerszijden van deze opening twee kleine nissen. De kopgevel wordt afgedekt met een schilddak. Aan de binnenplaatszijde is de grote poort voorzien van steunberen. Op het rechteruiteinde van de scheidingsmuur kantelen. Aan de linkerzijde van de poort aan de binnenplaatszijde een kleine aanbouw met lessenaarsdak. Voormalig stalgedeelte thans WOONHUIS met huisnummer 23. Het pand telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een zadeldak met Muldenpannen. Twee dakkapellen van omstreeks 1980. Asymmetrische indeling VOORGEVEL binnenplaatszijde. Vooruitspringende plint met bakstenen waterlijst. Twee vensters met kunststof kozijnen. Aan benedenzijde vensters eveneens een bakstenen waterlijst. Middenvoorgeveldeel iets vooruitspringend met onder de dakrand een kleine beeldennis met Mariabeeldje. In rechterdeel voorgevel rechthoekige houten deur met bovenlicht. Toegangstrap met vijf hardstenen treden. Twee smeedijzeren muurankers. In de ACHTERGEVEL een deur en vensters van omstreeks 1980. De structuur en uitmonstering van het interieur zijn aangepast en niet beschermenswaardig. Rechts van dit woonhuis de voormalige PAARDENSTALLEN. Dit bouwdeel telt twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak met Muldenpannen. In de eerste bouwlaag voorgevel een rechthoekige houten deur. In de tweede bouwlaag twee vensters van omstreeks 1980. In de achtergevel een muurgedeelte uitgevoerd in mergelblokken en een rechthoekig houten poortje. Het INTERIEUR is aangepast en bevat geen beschermde interieuronderdelen. De voormalige paardenstallen lopen door in een schuurgedeelte met zadeldak met Muldenpannen. Deur- en vensteropeningen met gecementeerde omlijsting. BOERDERIJ met huisnummer 25. Het betreft een voormalig schuurgedeelte dat omstreeks 1970 werd verbouwd tot boerderij. De huidige VOORGEVEL van de boerderij vormde oorspronkelijk de achtergevel van de gesloten hoeve. Asymmetrische indeling voorgevel. Gecementeerde plint. Linker- en rechtervoorgeveldeel uitlopend in topgevel. In het middendeel voorgevel een authentieke rondboogvormige doorgang naar de binnenplaats. Links van deze doorgang deur en vensters van omstreeks 1970. Aan het rechterdeel voorgevel een aanbouw met lessenaarsdak. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming. Aan de linkerzijgevel een aanbouw met aansluitend lessenaarsdak. Deze aanbouw is eveneens uitgesloten van bescherming. BINNENPLAATSZIJDE van boerderij met huisnummer 25. Gecementeerde plint. Aan de rechterzijde van de rondboogvormige doorgang het woonhuisgedeelte met vensters en deur van omstreeks 1970. Aan de linkerzijde van de doorgang een rechthoekige houten deur met aan weerszijden een stalvenster. Aan de bovenzijde van de deur een houten zolderluik. Gecementeerde dorpelstenen. Diverse verbouwingssporen. Gevel aan RECHTERZIJDE van binnenplaats met grote rondboogvormige houten schuurpoort. Aan de linkerzijde van de schuurpoort twee stalvensters en rechthoekige houten staldeuren. Gevel aan LINKERZIJDE binnenplaats met enkele rechthoekige houten staldeuren en houten zolderluik. Diverse verbouwingssporen. Op de binnenplaats garageboxen van omstreeks 1980: deze zijn uitgesloten van bescherming. Aan het rechterdeel van de RECHTERZIJGEVEL VAN DE HOEVE, dit betreft het schuurgedeelte van het pand met huisnummer 25, aanbouwen met doorlopend lessenaarsdak. Deze aanbouwen zijn uitgesloten van bescherming. Voor het LINKERDEEL VAN DE RECHTERZIJGEVEL van de hoeve een bijbouw van een opslagloods van omstreeks 1990. Deze is eveneens uitgesloten van bescherming. RECHTERDEEL VAN DE FRONTGEVEL van het schuurgedeelte aan de rechterzijde van de binnenplaats. Een grote rondboogvormige houten poort. Aan de rechterzijde van de poort twee rechthoekige houten vensters van omstreeks 1980 en twee kleine segmentboogvormige vensters. Aan de rechterzijde van de vensters een segmentboogvormige houten poort van omstreeks 1980. Aan de rechterzijde van de segmentboogvormige houten poort een rechthoekig houten zolderluik. Diverse verbouwingssporen. INTERIEUR van schuur- en stalgedeelten is aangepast en is niet beschermenswaardig. Waardering De Hoeve Keverberg bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De hoeve bezit architectuurhistorische waarde wegens het belang voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent de hoeve aan de bijzondere situering op een plateau in het buitengebied van de gemeente Simpelveld en daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente. De hoeve is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur, het belang van het object in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving, de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518654
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hoeve Keverberg in Simpelveld

Hoeve peuschkensheide

Peuschkensheiderweg 1
Simpelveld
Hoeve Peuschkensheide; gebouwen van Kunradersteen, baksteen en vakwerk om binnenplaats.

Woonhuis behorend bij boerderij imstenrade

Imstenrade 2
Heerlen
Inleiding WOONHUIS behorend bij Boerderij Imstenrade. Het woonhuis werd omstreeks 1910 gebouwd. De bouwstijl is traditionalistisch met ele..

Twee stallen behorend bij boerderij imstenrade

Imstenrade 2
Heerlen
Inleiding Twee STALLEN behorend bij Boerderij Imstenrade. De stallen werden omstreeks 1910 gebouwd. De bouwstijl is traditionalistisch. De..

Woonhuis en watertoren behorend bij boerderij imstenrade

Imstenrade 4
Heerlen
Inleiding WOONHUIS en WATERTOREN behorend bij Boerderij Imstenrade. Woonhuis en watertoren werden omstreeks 1910 gebouwd. De bouwstijl is ..

Zes kalkovens Kurvers

Daelsweg 12
Voerendaal
Inleiding KALKOVENS gebouwd in Kunradersteen en baksteen. De kalkovens zijn gebouwd tegen de helling van de Putberg in het buitengebied van..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hoeve Keverberg in Simpelveld

Foto's (3)