Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rectoraatswoning 't Kanthuis in Simpelveld

Kerkelijk Gebouw

Rodeput 12
6369SP Simpelveld
Limburg

Bouwjaar: 1875-1900


Beschrijving van Rectoraatswoning 't Kanthuis

Inleiding Vrijstaand WOONHUIS. Het woonhuis werd bewoond door de rector van het klooster Loreto en dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De bouwstijl is beïnvloed door het Eclecticisme. Omschrijving Vrijstaand woonhuis op een veelhoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met Tuiles du Nord. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen. Metselwerk in kruisverband. Rechthoekige houten vensters en deuren met segmentboogvormige bovenlichten. Symmetrische indeling voorgevel. VOORGEVEL telt drie venstertraveeën gescheiden door lisenen. In de eerste en tweede bouwlaag voorgevel drie segmentboogvormige vensters met hardstenen dorpelstenen. Middendeel voorgevel uitlopend in een trapgevel met hardstenen afdekking. In deze trapgevel een klein rondboogvormig venster. Onder de dakrand en in de trapgevel kleine boogfriezen. Rechterdeel LINKERZIJGEVEL eveneens uitlopend in een trapgevel. Aan het linkerdeel linkerzijgevel een uitbouw in twee bouwlagen met zadeldak met Tuiles du Nord. In de oksel van linkerzijgevel en uitbouw de entree van het woonhuis. Rechthoekige houten deur onder een brede luifel met leien. Toegangstrap met zes hardstenen treden. In de oksel van de achtergevel van de uitbouw en de linkerzijgevel een aanbouw van een achtzijdig torentje met spits leien dak. In de ACHTERGEVEL een rechthoekige deur met segmentboogvormig bovenlicht. Twee kleine keldervensters. In de topgevel achtergevel een klein venster. Linkerdeel RECHTERZIJGEVEL uitlopend in een trapgevel met hardstenen afdekking. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster met segmentboogvormig bovenlicht. In de topgevel een klein rondboogvormig venster. Het terugspringend rechterdeel van de rechterzijgevel telt twee venstertraveeën. In de eerste bouwlaag twee rechthoekige vensters met segmentboogvormige bovenlichten. In de tweede bouwlaag twee vensters zonder bovenlichten. In de oksel van het terugspringende rechterzijgeveldeel en het geveldeel met trapgevel een torenachtige uitbouw in twee bouwlagen met plat dak. Op enkele meters afstand van de achtergevel staat een BIJBOUW op een deels rechthoekige plattegrond in een bouwlaag plus dakverdieping. Deze bijbouw dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Dak gedekt met Hollandse pannen. In middendeel voorgevel een rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht. Aan weerszijden van de deur een smal spitsboogvormig venstertje. Aan de bovenzijde van de deur een rechthoekig houten zolderluik. In de linkerzijgevel een segmentboogvormig venster van omstreeks 1970. De structuur van het INTERIEUR van het woonhuis is in tact hetgeen blijkt uit de situering van hal, trappenhuis en kamers. De uitmonstering van het interieur is aangepast en niet beschermenswaardig. Het interieur van de bijbouw is aangepast en niet beschermenswaardig. Waardering Het woonhuis voor de rector en de kleine bijbouw zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling van gebouwen binnen kloostercomplexen. Het betreft een belangwekkend voorbeeld met betekenis voor de geschiedenis van het wonen, met name als maatgevend element in de maatschappelijke en religieuze hiërarchie. De gebouwen bezitten architectuurhistorische waarde wegens het belang van de objecten voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur. Ensemblewaarde ontlenen de gebouwen aan de situering binnen het kloostercomplex Loreto en daarmee van belang voor het aanzien van Simpelveld. De gebouwen zijn tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518647
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rectoraatswoning 't Kanthuis in Simpelveld

Boerderij Klooster Loreto

Rodeput 1A
Simpelveld
Inleiding Voormalig boerderijgebouw met paardenstallen thans in gebruik voor opslag en als garage. Het gebouw dateert uit het laatste kwart..

Verblijfsgebouw Loreto

Parkhof 1
Simpelveld
Inleiding VERBLIJFSGEBOUW behorend bij het kloostercomplex Loreto. Het gebouw staat thans leeg. Het gebouw dateert uit het laatste kwart va..

Verblijfsgebouw Loreto en appelhuis

Parkhof 4
Simpelveld
Inleiding VERBLIJFSGEBOUW behorend bij het kloostercomplex Loreto. Het gebouw dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Het ontwerp w..

Meisjeshuis Klooster Loreto

Kloosterstraat 70
Simpelveld
Inleiding Voormalig zgn. Meisjeshuis van het klooster Loreto. Het meisjeshuis dateert uit 1878 en werd gebouwd naar een ontwerp van de Duit..

Klooster en kapel Loreto

Kloosterstraat 68
Simpelveld
Inleiding KLOOSTER bestaande uit een kloosterkapel met aan weerszijden een kloostervleugel. Het klooster dateert uit 1878 en werd gebouwd ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rectoraatswoning 't Kanthuis in Simpelveld

Foto's (2)