Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raadhuis in Brunssum

Gebouw

Lindeplein 2 B
6444AT Brunssum
Limburg

Bouwjaar: 1919
Architect: J. Bemelmans + J. Heijnen


Beschrijving van Raadhuis

Inleiding RAADHUIS, 1919. Gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur van Brunssum in een door de 19de-eeuwse bouwtraditie beïnvloede stijl, naar een ontwerp van architect J. Bemelmans te Meerssen. J. Heijnen te Heerlerheide was aannemer. Het raadhuis is beeldbepalend gesitueerd op het punt waar de Lindestraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat en Ir. Op de Kampstraat samenkomen op het Lindeplein. In 1921 werd het raadhuis aan de achtergevelzijde uitgebreid met een volume van twee bouwlagen plus souterrainverdieping onder een plat dak. In 1952 en 1974 zijn inpandig wijzigingen gerealiseerd. De buitengevels van het raadhuis zijn, in tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie, wit gesausd. De gevelornamenten zijn behandeld met flextonvlies en geel gesausd. De geglazuurde waterlijst tussen de bouwlagen is in de voorgevel weggekapt. De dakkapellen op het voordakvlak zijn verbreed. UITGESLOTEN van bescherming is de brandtrap aan de achtergevel van de in 1921 gerealiseerde aanbouw. Omschrijving Het raadhuis telt wat betreft het in 1919 gerealiseerde bouwvolume een souterrainverdieping, drie bouwlagen en een zolderverdieping op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND. Risalieten aan de op het zuiden gelegen voorgevel, de westelijke en de oostelijke zijgevel. Aan de noordgevel een zich versmallende aanbouw met souterrainverdieping en twee bouwlagen onder PLAT op een T-vormige plattegrond. Dit platte dak is voorzien van bakgoten annex overstek. Het hoofdvolume wordt gedekt door een WOLFDAK, waarvan de noklijn zich in lengterichting ten opzichte van de straatweg bevindt. Het dak wordt gedekt door Tuile du Nord-pannen. Op de nok een vierzijdige lantaarn met leien op de spits, uurwerken en een windvaan. Deze windvaan is overeenkomstig het origineel vernieuwd. De lantaarn heeft onder de uurwerken aan vier zijden raamkozijnen met kleine roedeverdeling. De zijgevelrisalieten hebben een op de wolfeinden ingestoken schildkap. Nokpionnen. Bakgoten op consoles. De dakkapellen op het voordakvlak zijn aan weerszijden verbreed met één venster en hebben een ingestoken kap met leien en zinken pionnen. Het raadhuis heeft een plint van Kunrader steen, waarop in halfsteens verband gemetselde bakstenen gevels met gesneden voegen zijn opgetrokken. Hardstenen bordestrappen en balustraden. De hoofdposten van deze balustraden en het voorgevelbalkon dragen koperen lampen. Decoratieve gevelelementen in natuursteen en stucwerk. De rondboogvormige houten T-vensters hebben thans tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten, ter vervanging van de oorspronkelijke drievoudige verticale bovenlichtindeling. Diverse vensters hebben niet-authentiek glas-in-lood. De rondboogvormige houten T-vensters in gevels van de uit 1921 daterende aanbouw zijn iets breder. Ronde strekbogen. De VOORGEVEL aan de zuidzijde is symmetrisch ingedeeld, telt vijf vensterassen en is gespiegeld ten opzichte van de risalerende middenas. Deze middenas heeft in de eerste laag een dubbele rondboogvormige entreedeur, bereikbaar via een zich aan de onderzijde verbredende hardstenen trap op een basement van Kunrader steen. In dit basement rechthoekige souterrainvensters. De entreedeur is geplaatst in een portiek met rondboogopeningen tussen kolommen die een balkon met opengewerkte balustrade dragen. Een dubbele houten deur met rondboogvormig bovenlicht, voorzien van een tweevoudige verticale indeling, geeft toegang tot dit balkon. Ook dit bovenlicht was oorspronkelijk voorzien van een drievoudige verticale indeling. De risalerende middenas loopt uit in een tuitgevel met afdekking en vaasornament. In deze tuitgevel een rondboogvormig houten T-venster met tweevoudig verticaal ingedeeld bovenlicht. De twee vensterassen aan weerszijden van de risalerende middenas hebben in elke bouwlaag een soortgelijk T-venster. De indeling van de voorgevel wordt geaccentueerd door met kapitelen bekroonde, geblokte hoeklisenen en architraaflijsten; gebogen vensterlijsten. De waterlijst tussen de eerste en de tweede bouwlaag is verwijderd. De oostelijke ZIJGEVEL aan de Kerkstraatzijde wordt gedomineerd door een gevelhoog trappenhuisrisaliet. Dit risaliet heeft met kapitelen bekroonde geblokte hoekrisalieten, die als het ware een architraaflijst dragen. De aan weerszijden terugliggende geveldelen hebben trapsgewijs oplopende vleilagen. De indeling van deze zijgevel is onregelmatig. Het linker gevelveld heeft in de plint twee rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten, ter hoogte van de zolderverdieping een rondboogvormig houten T-venster. Het trappenhuisrisaliet heeft in de plint een rondboogvormige houten deur; in de eerste laag twee gekoppelde rondboogvensters met bovenlicht; in de tweede laag een rondboogvormig dubbel houten kruiskozijn met verticale bovenlichtindeling; ter hoogte van de zolderverdieping twee gekoppelde rondboogvensters met bovenlicht alsmede een rond venster. Het rechter gevelveld heeft in de plint drie rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten; in de eerste en de tweede laag twee rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeeld bovenlicht. De oostelijke ZIJGEVEL van de uitbouw heeft in het uitgebouwde deel, zowel in de plint als in de eerste en tweede laag, twee rondboogvormige houten T-vensters met tweevoudig verticaal ingedeelde bovenlichten. In het terugliggende geveldeel ter hoogte van de tweede bouwlaag één dergelijk venster. De indeling van de westelijke ZIJGEVEL aan de Raadhuisstraatzijde komt wat betreft de indeling in hoge mate overeen met de indeling van de oostelijke ZIJGEVEL. De plint is vanwege de in oostelijke richting aflopende helling van het perceel minder zichtbaar en heeft veelal kleinere, slechts ten dele zichtbare souterrainvensters met traliewerk. Het risaliet in de zijgevel van het hoofdvolume heeft in de tweede laag een rondboogvormige dubbel houten kruiskozijn, ter hoogte van de zolderverdieping een reeks van drie rondboogvormige houten vensters. In het terugliggende westelijke zijgeveldeel van de uitbouw zijn ter hoogte van de eerste laag drie kleine rondboogvensters geplaatst. De ACHTERGEVEL aan de noordzijde heeft in beide bouwlagen een centraal geplaatst, rondboogvormig dubbel houten kruiskozijn. In de eerste laag aan weerszijden een rondboogvormig houten T-venster. In het INTERIEUR, waarvan de indeling grotendeels herkenbaar is gebleven, zijn onder meer van belang: de begane grondvloer van Zuidduitse Sollenhofner leisteen; de trappenhuisvensters met authentiek glas-in-lood; de geglazuurde tegellambriseringen met profiellijsten; de gestucte cassetteplafonds; de paneeldeuren in lijsten (overige deuren deels vernieuwd en deels nieuw opgedekt); de gestucte composietkapitelen met Ionisch motief en acanthusbladeren; het oorspronkelijk blank eiken trappenhuis, evenals de deurlijsten in 1974 donkerbruin geschilderd. Het aangebouwde volume uit 1921 heeft een plafond met kooflijsten. De souterrainverdieping heeft een gepleisterde bakstenen troggewelf met ijzeren I-profielen. Waardering Het raadhuis van Brunssum is van cultuurhistorische waarde en als zodanig van algemeen belang als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke ontwikkeling, met name als bouwkundige manifestatie van een (middel)-kleine gemeente uit het tweede decennium van de twintigste eeuw. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect J. Bemelmans te Meerssen, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, het materiaalgebruik, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het gebouw is vanwege de situering verbonden met de sterke bebouwingsontwikkeling van Brunssum sedert de Eerste Wereldoorlog en van groot belang voor het aanzien van Brunssum. Het raadhuis is wat betreft ex- en interieur in redelijk tot hoge mate gaaf bewaard gebleven en is van groot belang voor de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het raadhuis in regionaal opzicht over een aanzienlijke architectuurhistorische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518600
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Raadhuis
Brunssum-Lindeplein 2B.JPG
Locatie Lindeplein, Brunssum
Opening 1919
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 518600
Architect Jos Bemelmans
Lijst van rijksmonumenten in Brunssum
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het Raadhuis van Brunssum werd in 1919 gebouwd in opdracht van het gemeentebestuur en werd opgetrokken in een door de 19e-eeuwse bouwtraditie beïnvloede stijl van de hand van architect J. Bemelmans te Meerssen. Het gebouw is beeldbepalend gesitueerd aan de noordkant van het Lindeplein (met ernaast het Vijverpark) waar de twee uit het noorden komende wegen zich samenkomen op het plein: de Raadhuisstraat en de Kerkstraat.

Het gebouw heeft drie bouwlagen en op het dak bevindt zich een vierzijdige lantaarn. De plint is in Kunrader steen met daarboven opgetrokken in witgekalkt baksteen. De voorgevel bevindt zich aan de zuidzijde, gericht op het plein.

Het gebouw is een rijksmonument.

Aanpassingen

  • Naast het gemeentepersoneel, werkte in de beginjaren ook de politie vanuit dit gebouw. Hierdoor werd het pas opgeleverde gebouw al snel te klein. In 1920 werd aangebouwd en kreeg het gebouw de huidige afmetingen.
  • Het torentje en het uurwerk werd in 1949 aangebracht.
  • In 1952 werd, ter ere van het 50-jarig jubileum van de Staatsmijnen, de gevel wit geverfd.

Monumenten in de buurt van Raadhuis in Brunssum

Twee hardstenen grenspalen

Lindeplein 1
Brunssum
Twee hardstenen grenspalen van belang uit oogpunt van volkskundige waarde.

Vrijstaande villa

Lindestraat 136
Brunssum
Inleiding Vrijstaande VILLA, 1935, in een door het Functionalisme beïnvloede bouwstijl. Gebouwd in opdracht van de weduwe J. Rouschops-H..

Tezamen met Dorpstraat 10 agrarisch complex in baksteen

Dorpstraat 12
Brunssum
Tezamen met Dorpstraat 10 in 1704 gebouwd agrarisch complex in baksteen, waarvan het middendeel in 1807 na verhoging en na dichtmetseling va..

Hoeve aan gesloten binnenplaats, van baksteen

Dorpstraat 10
Brunssum
Hoeve aan gesloten binnenplaats, van baksteen.

Dubbel woonhuis in functionalistische stijl

Kruisbergstraat 29
Brunssum
Inleiding Dubbel WOONHUIS in functionalistische stijl, 1929. Gebouwd in opdracht van J. Drummen en M. Beaujean, respectievelijk gemeente-a..

Kaart & Routeplanner

Route naar Raadhuis in Brunssum

Foto's (2)