Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

Gebouw

Weteringschans 29
1017RV Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1884-1885


Beschrijving van Barlaeus Gymnasium

Inleiding In 1884-1885 tot stand gekomen eerste stedelijk GYMNASIUM met de voorgevel aan de zijde van de Weteringschans en achtergevel aan de Zieseniskade. Vanaf 1927 'Barlaeusgymnasium' genoemd. Gebouwd naar een ontwerp van de architecten W. Springer en J.B. Springer in een gemengde stijl van neo- classicisme en eclecticisme met invloeden van de neo- Italiaanse-renaissance. De centrale beeldengroep is van de hand van de beeldhouwer Bart van Hove. Het overige beeldhouwwerk is van Emil van den Bossche en Willem Crevels. Oorspronkelijk bevatte het gebouw benevens een gymnastieklokaal nog 21 andere lokalen. De lokalen waren geplaatst aan weerszijden van een centrale corridor. Het interieur van het schoolgebouw is vanwege ruimtegebrek herhaaldelijk gewijzigd. De oorspronkelijke aula over twee bouwlagen werd met een tussenvloer gescheiden en in verschillende ruimten opgedeeld. NB. In 1909 werd de middenvleugel van de achtergevel voorzien van een extra verdieping. Omschrijving Op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen gebouw bestaande uit souterrain, en drie bouwlagen onder een stomp zadeldak met enkele ingestoken kappen achter frontons. De achtergevel toont in het midden een attiek als extra bouwlaag, verder een tweetal dakkapellen met dubbel draairaam en frontons en houten klauwstukken. De voorgevel heeft veertien vensterassen en is symmetrisch en sterk horizontaal en vertikaal geleed met een middenrisaliet (2 vensterassen) en hoekrisalieten (3 vensterassen). Het gebouw heeft een plint en begane grond van ruw behakte blokken natuursteen als een rustica-zone. De gehele gevels van de risalieten zijn opgebouwd uit natuursteen. De tussenvleugels zijn deels opgebouwd uit vermetselde bruinrode baksteen. Hoekrisalieten hebben drie hoge kruisvensters op de begane grond met, evenals de overige kruisvensters van de voorgevel, een roedenverdeling. Zowel aan de onder- als aan de bovenzijde een geprofileerde gevellijst. Boven de cordonlijst de drie verdiept geplaatste kruisvensters van de verdieping. Scheidende en flankerende half- en kwartzuilen op basement en met kapiteel, verder een onderbroken natuurstenen balustrade. Op de muurvlakken aan de rechter- en linkerzijde medaillons met portretten en decoratief rankwerk. Boven het omgetrokken hoofdgestel de drie kruisvensters van de tweede verdieping met scheidende en flankerende half- en kwartzuilen. Op de muurvlakken aan de rechter- en linkerzijde trofeeën. Omgetrokken hoofdgestel met drie festoenen op het fries. Afsluiting van de hoekpaviljoens met fronton met klossen en geprofileerde lijst en portretmedaillon en florale ornamentiek in het timpaan. Het middenpaviljoen toont op de begane grond de toegangspartij in portiek en onder aedicula met pilasters en zuilen met gescheiden trommels en basement en plat kapiteel. Kleine stoep leidt naar een houten toegangsdeur met halfrond bovenlicht boven zwaar kalf. Afgesloten door een fronton boven eenvoudig fries. Op de noklijk een buste. Aan weerszijden van de toegangspartij een klein venster in kader met fronton. Boven de cordonlijst de twee kruisvensters van de eerste verdieping. Scheidende halfzuil en flankerende kwartzuilen. Gestileerd palmblad en krans op de muurvlakken aan weerszijden. Boven het omgetrokken hoofdgestel bevindt zich de tweede verdieping met twee kruisvensters en het samenstel aan zuilvormen. De scheidende zuil wordt nu ingenomen door een vrouwelijke herme. Trofeeën op de muurvlakken aan weerszijden. Hoofdgestel met kroonlijst op klossen waarboven attiek met tekst: 'ANNO', 'GYMNASIUM' en '1885'. Op de risalerende posten van deze attiek een wapenschild in ornament. Op het middendeel de beeldengroep van Bart van Hove. De tussenvleugels hebben drie vensterassen. Op de begane grond minder geprononceerde rusticablokken. Per bouwlaag kruisvensters met roedenverdeling. Op de eerst en tweede verdieping naast natuurstenen enkadrering van de vensters tevens gemetselde muurdelen. Natuurstenen cordonlijst, gevellijsten en cassettes. Rechte gevelbeëindiging met hoofdgestel met kroonlijst op klossen. De achtergevel van 15 vensterassen heeft hoekrisalieten van 4 vensterassen en een door de latere opbouw verhoogd middendeel. Gevel is gemetseld in bruine baksteen en toont verder speklagen en hoek- en sluitstenen bij de hanekammen. Vensters hebben kruiskozijn en roedenverdeling. De toegangen naar het souterrain zijn dichtgemetseld; verder kleine vensteropeningen naar deze bouwlaag. Bij de overgang van hoekpaviljoen naar middendeel geeft de afwijkende positie van de vensters het achterliggende trappehuis aan. Hierboven nog een klein rond venster. De hoekpaviljoens worden afgesloten met een hoofdsgetstel met architraaf, fries en kroonlijst op klossen. Het middendeel toont nog de architraaf en verder de witgeschilderde opbouw met zeven licht getoogde vensters. Waardering Schoolgebouw van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. Kenmerkend gebruik van de classicistische elementen bedoeld als weerspiegeling van de klassieke opleiding aan het gymnasium. Ook het rijke beeldhouwwerk, met op de middenpartij een beeldengroep van Bart van Hove, verwijst hiernaar. Van belang vanwege de situering binnen de stedebouwkundige context van de Weteringschans. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518482
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Barlaeus Gymnasium
De oude ingang van het Barlaeus
De oude ingang van het Barlaeus
Algemeen
Locatie Weteringschans 29/Weteringschans 31, Amsterdam
Opgericht 1342 als Hoofdschool
1847 als gymnasium
1927 onder de huidige naam
Denominatie openbaar
Onderwijsniveaus gymnasium
Bevoegd gezag Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Personen
Rector Alwin Hietbrink
Conrector Margriet Bosman (onderbouw)
Sabien Onvlee (bovenbouw)
Docenten 90
Leerlingen 829
Overig
Afkorting het Barlaeus
Motto Disciplina Vitae Scipio
(orde is de steunstok van het leven)
Website barlaeus.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Het Barlaeus Gymnasium is een zelfstandig openbaar gymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam. De school is genoemd naar de verlatiniseerde naam van de Nederlandse schrijver Kaspar van Baerle (Casparus Barlaeus). De oorspronkelijke Latijnse school werd in 1342 opgericht. Daarmee is dit één van de oudste scholen in Nederland. Sinds de 19e eeuw hanteert de school de benaming gymnasium en de vernoeming naar Barlaeus dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Aan het begin van de 21e eeuw had de school ongeveer 800 leerlingen en 90 leraren.

Het Barlaeus tracht zich te onderscheiden door zijn muzikale en culturele activiteiten. De school organiseert voor de bovenbouw Europese reizen en neemt deel aan het Europees Jeugd Parlement. Het Barlaeus profileert zich als een relatief kleine school in een veilige omgeving met een pedagogisch klimaat. Het Barlaeus kampt, evenals de andere categorale gymnasia in de stad, met een overschot aan aanmeldingen.

Geschiedenis

De school is voortgekomen uit de 'Hoofdschool', die werd opgericht in 1342.[1] In de 16e eeuw ging die school de 'Latijnse School' heten en kwam er een tweede school bij. De twee Latijnse scholen, die respectievelijk bij de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk gevestigd waren, werden in 1678 samengevoegd en verhuisden naar een pand aan het Singel. Destijds waren er 200 leerlingen.[2] De naam Gymnasium dateert uit 1846.

Onder andere door een gebrek aan ruimte (het aantal leerlingen was verdubbeld sinds de 17e eeuw) en de slechte verlichting en ventilatie zag de school zich genoodzaakt om te verhuizen naar een nieuw pand. Op 13 mei 1883 werd besloten dat er een nieuw schoolgebouw zou worden gebouwd aan de rand van de stad, tussen de Zieseniskade en de Weteringschans. Willem Springer en zijn zoon zouden hiervan de architecten worden. Het nieuwe Gymnasium werd in 1884 door aannemer David Zuiderhoek uit Weesp aangenomen voor een som van 146.980 gulden. Het toenmalige Stedelijk Gymnasium verhuisde in december 1885 naar het nieuwe gebouw aan de Weteringschans op nummer 29. Op 22 december werd het nieuwe gymnasium geopend.[3]

In de jaren erna bleef de school echter groeien, waardoor er opnieuw ruimtegebrek ontstond. Om dit op te lossen werden enkele ruimtes omgebouwd tot klaslokaal. In 1912 werd de aula verbouwd tot 3 lokalen, en een andere aula werd in 1921 omgebouwd tot tekenlokaal. Drie jaar later moest ook de woning van de claviger worden omgebouwd. In 1930 werd een ongebruikt schoolgebouw aan de Lijnbaansgracht 259-260 (direct achter de school) gesloopt en op de oude fundering werd een gymnastieklokaal neergezet.

Vanwege de grote toestroom van leerlingen werd er in 1926 een tweede gymnasium in de stad opgericht, het Vossius Gymnasium. Vanwege de oprichting van dit tweede gymnasium werd het eerste in 1927 omgedoopt tot het Barlaeus Gymnasium.

Aan het eind van de jaren 50 zag de gemeente de noodzaak in van nog een extra gymnasium, dat het Vondel Gymnasium zou worden. Tien jaar later werd deze school echter samengevoegd met het Barlaeus.[4] Hierdoor was ook een renovatie noodzakelijk.

Roerige jaren

Het Barlaeus Gymnasium was in 1990 landelijk in het nieuws vanwege een spraakmakende benoemingsprocedure. De Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Ada Wildekamp, besloot dat in het kader van het gemeentelijk voorrangsbeleid een vrouw tot rectrix moest worden benoemd. Hoewel de school zich verzette tegen het besluit om alleen maar de sollicitaties van vrouwelijke kandidaten in behandeling te nemen, werd uiteindelijk voor Charlotte de Vries Lentsch gekozen. Haar wachtte een ijzige ontvangst, en na ruim één jaar van moeizame omgang met de leraren werd ze, na onderzoek van een commissie, overgeplaatst naar een management-functie op het stadhuis. Na een interim-rectoraat door Dolf Wijkamp werd Mieke Wildeboer-de Jager de nieuwe rectrix. Haar beleid was sterk gericht op het voortbestaan van het Barlaeus als zelfstandig gymnasium, aangezien destijds vele gymnasia werden samengevoegd tot scholengemeenschappen.

Aan het eind van het schooljaar 1996-1997 verliet Wildeboer-de Jager de school, nadat het voortbestaan van het Barlaeus gegarandeerd was, onder andere door de samenvoeging van de besturen van het Barlaeus, Vossius en de gymnasia in Haarlem en Velsen.[5] Totdat de nieuwe rector zou aantreden zou Rob de Ruijter de interim-rector zijn. In januari 1997 verscheen er in Het Parool een artikel van Pauline Sinnema waarin de school van discriminatie jegens allochtonen werd beschuldigd, dat echter niet helemaal op de feiten bleek te zijn gebaseerd.[6][7][8] Naar aanleiding hiervan werd er wel een documentaire over de school gemaakt.

Renovatie en lotingsproblematiek

Het tijdelijke onderkomen in de jaren 2002-2004 aan het Raamplein.

Medio 1998 werd Koen Kool de nieuwe rector. Hij werd goed ontvangen en loodste het Barlaeus door een grondige renovatie van het gebouw. Dankzij de gestegen populariteit van categoriale gymnasia werd er onder zijn bewind het 4e Gymnasium (in samenwerking met het Vossius Gymnasium, het St. Ignatius Gymnasium en het Cartesius Lyceum) opgericht. Kool werd aan het eind van het schooljaar 2005-2006 opgevolgd door Marten Elkerbout.

Het gebouw werd in de schooljaren 2002-2004 grondig gerenoveerd en samengevoegd met het naburige schoolgebouw van de voormalige Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd. Hiervoor verhuisde de school tijdelijk naar het Hes-gebouw aan het Raamplein 1. De verbouwing kostte 14 miljoen euro, waarbij het interieur geheel op de schop ging. Het totale oppervlak werd verdubbeld en de twee gebouwen werden verbonden door middel van een nieuw trappenhuis. Ook werd de hoofdingang naar het nieuwe deel verplaatst.

In de jaren 90 werden de categoriale gymnasia bedreigd met sluiting. Sindsdien is de populariteit van deze gymnasia in Amsterdam echter explosief gestegen. Daarom zijn er in 2005 twee extra gymnasia opgericht, namelijk het 4e Gymnasium en het Cygnus Gymnasium. Desondanks blijft de populariteit stijgen en voor het schooljaar 2009-2010 waren er ruim 90 uitgelotenen op het Ignatius en het 4e. Het Barlaeus besloot uiteindelijk een extra klas te plaatsen, waardoor loting op deze school voor dit schooljaar niet nodig was. Sommige (boze) ouders hadden zich in 2008 en 2009 verenigd onder de naam Gymnasium voor Iedereen[9], zij probeerden meer plaatsen te creëren op gymnasia in Amsterdam. Tijdens de inschrijving voor het schooljaar 2010-2011 bleek wederom dat er een tekort aan plaatsen op de categoriale gymnasia was.

In november 2014 kwam de school in het nieuws, toen bleek dat enkele leerlingen op 5 vwo 8 maanden lang ongestoord cijferfraude hadden kunnen plegen via het wachtwoord van een conrector.[10]

Activiteiten en onderwijs

Het Barlaeus staat bekend om zijn culturele activiteiten. Zo heeft de school onder andere een schoolorkest, een koor en produceert het ieder jaar een musical. Ook de eersteklassers maken jaarlijks hun eigen musical. Elk jaar wordt op het Barlaeus ook het Klassentoernooi gehouden, waarbij de "junioren" (eerste en tweede klassen) tegen elkaar strijden en de "senioren" (derde, vierde en vijfde klassen) ook tegen elkaar, onder andere op sportief, muzikaal en culinair gebied. Het is op de school - in tegenstelling tot wat op de meeste middelbare scholen het geval is -, gebruikelijk dat leraren en leerlingen elkaar tutoyeren.[11]

De school hanteert een streng drank- en drugsbeleid. Sinds 2007 worden er blaastesten op schoolfeesten gehouden.[12] Desondanks ziet de school de coffeeshops in de omgeving, waaronder The Bulldog, liever niet gesloten worden, omdat minderjarigen toch niet worden toegelaten.[13]

Het Barlaeus heeft een actieve leerlingenraad, die door de leerlingen wordt gekozen,[14] en leerlingen nemen eveneens plaats in de medezeggenschapsraad van de school.[15]

Reizen

Het Barlaeus organiseert meerdere reizen en excursies. Zo gaan de eersteklassers in de omgeving van Amsterdam kamperen en doen de leerlingen uit de derde-jaarlaag op de Veluwe aan survival. In de vierde klas reist men af naar Berlijn, Londen of Parijs. In de vijfde klas vindt er een reis van een week naar Rome plaats. Sinds enkele jaren heeft het Barlaeus ook een uitwisselingsprogramma met de Amerikaanse Wilbraham & Monson Academy.

EJP

De school heeft al meerdere malen de Nederlandse delegatie op de sessies van het Europees Jeugd Parlement geleverd. Tijdens de eerste deelname in 2006 mocht het Barlaeus een delegatie naar Kiev afvaardigen. Daarna volgden onder andere sessies in Dachau (2007), Praag (2008) en Helsinki (2009). Ook wordt elk jaar de regionale en nationale sessie van het EJP (gedeeltelijk) in het Barlaeus georganiseerd.

Schoolkrant

De Suum Cuique is de schoolkrant van het Barlaeus Gymnasium en is één van de oudste schoolkranten van Nederland; Suum Cuique bracht haar eerste nummer uit in 1922. W.F. Hermans publiceerde zijn eerste stuk op achttienjarige leeftijd in dit blad. De Suum Cuique is de laatste jaren niet meer uitgebracht. Het grootste gedeelte van de nummers is bewaard gebleven. Suum Cuique betekent "ieder het zijne", en is al sinds 1922 de naam van het blad. Het komt vier à vijf keer per jaar uit, en de hele school draagt eraan bij.

Onderwijsinspectie

Volgens de Onderwijsinspectie scoorde de school in 2009 over de hele linie hoog tot zeer hoog. In vergelijking met andere vwo-scholen ligt het rendement (94%) in de eerste twee leerjaren onder het landelijk gemiddelde. Vervolgens behaalt echter 81% van de leerlingen direct het eindexamen, wat ruim boven het gemiddelde is.

Het gemiddelde eindexamencijfer is 6,8, wat ruim boven het gemiddelde is.

Gebouw

Een poster op de muur van Paradiso, met op de achtergrond het Barlaeus Gymnasium.
Het door de school geadopteerde monument.

Sinds 1885 is het Barlaeus Gymnasium gevestigd aan de Weteringschans, nummer 29. In 2004 werd daar het naastgelegen schoolgebouw op nummer 31 aan toegevoegd, na een twee jaar durende renovatie.[16] Tijdens de grondige renovatie, waarvoor de school naar het voormalige HES-gebouw aan het Raamplein verhuisde, werden de beide gebouwen tot één geheel geïntegreerd. Het totale oppervlak werd daarmee verdubbeld en de twee gebouwen werden verbonden door een nieuw trappenhuis, ook werd de hoofdingang naar het nieuwe deel verplaatst. De kelder werd uitgegraven, waardoor er een verdieping bij kwam, en er werd een gymzaal boven het nieuwe pand gebouwd.

De verbouwing kostte 14 miljoen euro, hiervoor ging het interieur geheel op de schop. De grauwe gangen werd vervangen door vrolijke kleuren en er werd speciaal meubilair ontworpen. Daarnaast kregen alle verdiepingen een aparte kleur, die ook in het banken en stoelen verwerkt is. Na de verbouwing kreeg het Barlaeus de bibliotheekkasten, die oorspronkelijk door Maarten van Severen waren ontworpen voor de door Rem Koolhaas gebouwde bibliotheek van Seattle.

In het gebouw bevindt zich een eigen monument voor leerlingen en leraren van het Barlaeus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de bezetting. Ook adopteerde het Barlaeus het monument aan het H.M. van Randwijkplantsoen (naast de Freddy Heinekenbrug).

Het schoolgebouw aan de Weteringschans bevindt zich in de nabijheid van het Leidseplein, het Rijksmuseum en staat tegenover poptempel Paradiso. Het is een van de weinige schoolgebouwen die in het centrum van Amsterdam zijn gevestigd.

Leerlingen en leraren

Bekende oud-leerlingen met een lemma op Wikipedia

Enkele bekende oud-leerlingen zijn:[17]

Bekende (oud-)leraren met een lemma op Wikipedia

Trivia

Externe link


Monumenten in de buurt van Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

Paradiso

Weteringschans 6
Amsterdam
Het gebouw "Paradiso" is naar ontwerp van G.B.Salm in 1879-1880 gebouwd als gebouw van samenkomsten van de Vereniging de Vrije Gemeente. Het..

Breed pand onder hoog dak bekroond met punt top

Lijnbaansgracht 255A
Amsterdam
In de kern vermoedelijk 17e eeuws breed pand onder hoog dak. Latere gevel, bekroond door een 19e eeuwse punttop.

Pand met puntgevel

Lijnbaansgracht 254
Amsterdam
Pand met puntgevel (1667). Jaartalstenen.

Pakhuis met puntgevel

Lijnbaansgracht 246
Amsterdam
Pakhuis met (versoberde) puntgevel (laat XVIII).

Breed bedrijfspand met twee bovenhuizen

Lijnbaansgracht 257A
Amsterdam
Breed bedrijfspand met twee bovenhuizen. Gevel onder rechte lijst met dakvoorschot (19e eeuw). Op de verdiepingen negen- en zesruitsvensters..

Kaart & Routeplanner

Route naar Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

Foto's (6)