Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijksgoederenmagazijn in Amsterdam

Militair Object

Sarphatistraat 370
1018GW Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1873-1875
Architect: H.F. Schalken


Beschrijving van Rijksgoederenmagazijn

Inleiding Op de hoek van Sarphatistraat en Korte 's-Gravesandestraat in 1873-75 tot stand gekomen 'RIJKSGOEDERENMAGAZIJN voor Kleeding en Uitrusting' naar een ontwerp in Neo-Classicistische trant in opdracht van het toenmalige Departement van Oorlog. De uitvoering stond onder directie van de Commandant der Genie in de 3e Stelling. Na de aanleg van de Korte 's-Gravesandestraat werd daaraan in 1883 een magazijnmeesterswoning met bergplaats gebouwd naar ontwerp van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie, majoor H.F. Schalken in een sobere eclectische trant. De woning en berging liggen ten zuiden van het hoofdgebouw en vallen niet onder de bescherming. Omschrijving Op een rechthoekige, langgerekte en geheel symmetrisch ingedeelde plattegrond tot stand gekomen magazijngebouw bestaande uit drie bouwlagen op een hardstenen plint onder een samenstel van schilddaken bedekt met pannen. Het gebouw is in baksteen opgetrokken met natuurstenen cordonlijsten onder de vensters en wordt afgesloten door een omlopende kroonlijst. Het gebouw telt negentien vensterassen en is voorzien van een middenrisaliet en hoekrisalien ter breedte van drie vensterassen die door een fronton worden bekroond. In het middelste fronton is het gepolychromeerde rijkswapen met gekroonde leeuwen aangebracht; de frontons van de hoekrisalieten bevatten ronder vensters met vierruitsverdeling. In de risalieten een centrale ingangspartij met halfrond bovenlicht, bij de zijingangen met een diamantkop. Beneden is gebruik gemaakt van rondboogvensters (thans voorzien van traliewerk) en op de verdiepingen van getoogde vensters met kleine roedenverdeling. De hoekbosseringen, banden en frontons zijn gepleisterd. De hoofdingang is voorzien van een natuurstenen omlijsting met rusticawerk en Dorische pilasters. Zijgevels en achtergevel identieke gevelopbouw en detaillering. INWENDIG resteert alleen nog de oorspronkelijke kapconstructie, samengesteld uit houten spanten en ijzeren vakwerk. Waardering Voormalig Rijkskledingmagazijn van algemeen belang vanwege de architectuur- en militairhistorische alsmede de stedebouwkundige waarde. Het gebouw is door zijn symmetrische opzet en door het gebruik van de Neo-Classicistische vormentaal met zware risalieten, frontons, cordon- en kroonlijsten, halfronde en getoogde vensters met kleine roedenverdeling en functionele decoratie alsmede de kapconstructie kenmerkend voor de midden 19de-eeuwse utiliteitsbouw van de Genie. Tevens van belang vanwege de situering aan de binnenstadszijde van de Singelgracht als onderdeel van een grotere reeks militaire gebouwen, als zodanig bovendien mede van belang wegens de uitdrukking van de functie van garnizoenstad en van Nationaal Reduit. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518467
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijksgoederenmagazijn in Amsterdam

Voormalig Rijksmagazijn van Geneesmiddelen

Sarphatistraat 410
Amsterdam
Inleiding Voormalig Rijksmagazijn van Geneesmiddelen, gebouwd in op de Hollandse Renaissance geinspireerde eclectische trant ten behoeve va..

Voormalig St. Elisabethgesticht

Mauritskade 25A
Amsterdam
Omschrijving HOOFDGEBOUW van het voormalig St. Elisabethgesticht uit rechthoeken samengesteld en grotendeels symmetrisch grondplan. Gebouw ..

Erfscheiding met hekken

Mauritskade 25A
Amsterdam
Omschrijving ERFSCHEIDING met hekken, muren en poorten gelegen op de noord- en westgrens van het perceel van het St. Elisabeth Gesticht aan..

Schoorsteen van het voormalige St. Elisabeth-gesticht

Mauritskade 25A
Amsterdam
Omschrijving De SCHOORSTEEN van het voormalige St. Elisabeth-gesticht heeft een vierkant basement, hetgeen enkele keren verjongend op ongev..

Rijksmilitair hospitaal

Sarphatistraat 252
Amsterdam
Inleiding Op de hoek van Sarphatistraat en Korte 's-Gravesandestraat in 1868-70 tot stand gekomen RIJKS MILITAIR HOSPITAAL. De bouw kwam to..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)