Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raampoort in Amsterdam

Gebouw

Marnixstraat 148
1016TE Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1888


Beschrijving van Raampoort

Inleiding Aan de westzijde van de Marnixstraat bij de Bullebaksluis in 1888 tot stand gekomen POLITIEBUREAU, genaamd Raampoort, naar een ontwerp in Eclectische stijl - een mengeling van neo-classicistische en middeleeuwse elementen - van W. Springer in opdracht van de gemeente Amsterdam. N.B. Het gebouw is in eerste instantie gebouwd als politieposthuis en bureau voor de buurtsecretaris. Na de opheffing van de buurtsecretariaten in november 1898 werd het gehele gebouw ter beschikking van de politie gesteld. In 1929 werd het gebouw uitgebreid door bijtrekking van drie belendende percelen in de Marnixstraat. Omschrijving Op een rechthoekige plattegrond tot stand gekomen politiebureau. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen, rust op een hardstenen plint en bestaat uit drie bouwlagen. De achterzijde aan de Singelgracht heeft eveneens drie bouwlagen doch bevindt zich één verdiepinghoogte onder het maaiveld en rust op een fundering in het water. Aan de voorzijde is het gebouw acht vensterassen breed in een asymmetrische opzet. De hoofdingang bevindt zich in de middelste vensteras van de ter rechterzijde gelegen drie traveeën brede risaliet die wordt gedekt door een tentdak met zwarte pannen. De middelste vensteras risaleert wederom, is hoger opgetrokken en boven de goothoogte uitgebouwd met een top voorzien van een gekanteelde rechte afsluiting met aan weerszijden door hardsteen gekanteelde 'arkel'-torentjes. Daartussen een gevelsteen met het wapen van Amsterdam (drie onder elkaar geplaatste Andreas- kruizen onder een uitkragende kroon). De rondboogvormige verdiept gelegen hoofdingang met panelendeur is boven de cordonlijst voorzien van een segmentvormig hardstenen fronton. De begane grondverdieping heeft bandwerk van donkerkleurig geverfde baksteen, gekornist om de rondboogvormige vensteropeningen. De eerste verdieping is eveneens voorzien van donkerkleurig bandwerk om rondboogvormige vensteropeningen. Dit geldt ook voor de tweede verdieping doch hier zijn de vensters kleiner en gekoppeld. Het risaliet is op de hoeken voorzien van 'arkel'-torentjes en onder de gootlijst van een hardstenen boogfries. Het gebouw wordt bekroond door een achtkantige toren onder een spitsdak met windvaan. De risaliet aan de achterzijde is afgerond, vijf vensterassen breed en voorzien van een gekanteelde weergang. Het teruggerooide bouwdeel heeft een plat dak en is vijf traveeën breed. Alle vensters hebben schuiframen met roedenverdeling en zijn voorzien van webvormig onderverdeelde bovenlichten. Waardering Politiebureau van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde alsmede van architectuurhistorische waarde als een markant voorbeeld van functionele overheidsarchitectuur in het laatste kwart van de 19de eeuw. Bovendien van belang in het oeuvre van W. Springer. De bijzondere stedebouwkundige ligging aan het water van de Singelgracht is een belangrijke toegevoegde waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518437
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Raampoort in Amsterdam

Toneelschool

Marnixstraat 150
Amsterdam
Inleiding In 1877-1878 naar een ontwerp van A.L. van Gendt in de stijl van het Eclecticisme - met invloeden van de Neo -Renaissance - to..

Pand met puntgevel met gebogen afdekking op het halsje

Bloemgracht 191
Amsterdam
Pand met puntgevel met gebogen afdekking op het halsje (XVIIIb).

School gebouwd in eclectische stijl

Bloemstraat 191
Amsterdam
Inleiding Een in 1854 tot stand gekomen SCHOOL gebouwd in eclectische stijl, in oorsprong bestemd als 'School voor Haveloozen', ook 'Eben/H..

Pand met ingezwenkte halsgevel gedateerd onder de krullen

Bloemstraat 189
Amsterdam
Pand met ingezwenkte halsgevel (1765), gedateerd onder de krullen. Lod.XV gevelsteen waarop een man, een zwaan en een bazuinengel.

Pak- of werkhuis met imponerende hoge ingezwenkte halsgevel

Bloemstraat 188A
Amsterdam
Pak- of werkhuis met imponerende hoge ingezwenkte halsgevel (XVIIIc). Goede, op de 1e en 2e verdieping zelfs oorspronkelijke roedenverdeling..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)