Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkel in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance in Amsterdam

Gebouw

Kalverstraat 200
1012XH Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1892-1893
Architect: G. van Arkel en W. Wilkens


Beschrijving van Winkel in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance

Inleiding In 1892-'93 in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance tot stand gekomen WINKEL met bovenwoning naar een ontwerp van G. van Arkel en W. Wilkens in opdracht van Anton Huf jr. N.B. Verbouwing in 1926 door Ten Bosch & Legrand. Winkelpui later (XXB) vernieuwd. Omschrijving Op een rechthoekig grondplan gerealiseerd winkelpand bestaande uit drie bouwlagen onder een dwarsgeplaatste kap, met een forse steekkap zodat het effect van een topgevelontstaat. Het pand is opgetrokken in baksteen en voorzien van een rijke detaillering in natuursteen. Het winkelpand is drie vensterassen breed. Eerste verdieping heeft drie openslaande vensters met door houten stijlen in twee onderverdeelde bovenlichten. Zowel vensters als bovenlichten voorzien van glas-in-lood. Muurvlakken tussen de vensters voorzien van naar onderen zich verjongende samengestelde sierconsoles. Die op de middelste muurvlakken dragen een balkon met een sierijzeren borstwering tussen decoratief uit natuursteen gehakte hoekpijlers. De overgang naar de tweede verdieping geschiedt door twee boven elkaar geplaatste friezen gescheiden door een om het balkon gekorniste waterlijst. Het bovenste fries heeft rondboogvormige nisjes, aan de bovenzijde voorzien van een tracering, verder opgevuld met motieven uit de wereld van flora en fauna. De tweede verdieping toont drie vensters in rondboogvormige vensteropeningen waarbij de bogen zwaar zijn uitgezet en worden gedragen door naar onderen zich verjongende samengestelde sierconsoles. De bogen zijn aan de bovenzijde voorzien van op regelmatige afstand van elkaar geplaatste knopvormige siermotieven. De binnenzijde van de bogen zojn voorzien van cassetten en op regelmatige afstand van elkaar geplaatste sierconsoles. De rondboogvormige bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood. De linkermuurdam is voorzien van een ijzeren vlaggemasthouder. De tweede verdieping wordt afgesloten door een fries van smalle stijlen op consoles waarboven een waterlijst. De kapheeft aan de voorzijde een forse steekkap met en trapgevel. De treden zijn voorzien van overkragende dekplaten welke worden gedragen door smalle pilasters die onder de dekplaten boogvormig eindigen en in het boogveld zijn voorzien van een siermotief. De gevel is voorzien van een gepleisterde top en wordt, bij wijze van klauwstukken, aan weerszijden geflankeerd door een zittende vrouwefiguur. De verdieping is voorzien van een brede rondboogvormige vensteropening waarvan de dagkanten van de boog zijn voorzien van een wigvormige versiering. De vensteropening wordt door twee natuurstenen stijlen verdeeld in een groot middenvenster en twee zijlichten. Het middenvenster wordt door houten roeden onderverdeeld. Erboven een vierkant hijsluik met sierijzeren hijsbalk. De gevel is verder nog voorzien van natuurstenen speklagen. Waardering Winkelpand van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als uiting van de opkomst van het gespecialiseerde winkelwezen rond 1900 alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege de rijke bouwstijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518432
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Winkel in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance in Amsterdam

Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken van uitzonderlijk type en ornament in de afdekking

Kalverstraat 202
Amsterdam
Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken van uitzonderlijk type en ornament in de afdekking (plm 1725). Vormt groep met nr 204.

Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken van uitzonderlijk type en ornament in de afdekking

Kalverstraat 204
Amsterdam
Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken van uitzonderlijk type en ornament in de afdekking (plm 1725). Vormt groep met nr 202.

Pand met gevel waarvan de bekroning is gebracht in de vorm van een ingezwenkte hals onder rollagen en afdeklijst

Kalverstraat 206
Amsterdam
Pand met gevel (XVIII) waarvan de bekroning begin XIX is gebracht in de vorm van een ingezwenkte hals onder rollagen en afdeklijst.

Pand met gevel onder rechte lijst

Kalverstraat 194
Amsterdam
Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A). Empire roedenverdeling. (Op gezamenlijke moderne pui met nr 194).

Pand met ingezwenkte halsgevel

Kalverstraat 208
Amsterdam
Pand met ingezwenkte halsgevel (XVIIIc).

Kaart & Routeplanner

Route naar Winkel in een mengeling van Neo-Gotiek en Neo-Renaissance in Amsterdam

Foto's (3)