Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stadsvilla in Amsterdam

Woonhuis

Plantage Middenlaan 60
1018DH Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1879-1880
Architect: G.B. Salm


Beschrijving van Stadsvilla

Inleiding Een in 1878-1880 tot stand gekomen STADSVILLA. Gebouwd in opdracht van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij. Ontworpen door de architect G.B. Salm in een eclectische stijl, waarbij classicistische kenmerken zijn gecombineerd met elementen van de Italiaanse renaissance. Omschrijving Op een vrijwel vierkant grondplan tot stand gekomen stadsvilla met kelder, twee bouwlagen en een mezzanino onder afgeknot schilddak met flauw hellende, door pannen gedekte schilden en lijstwerk op de hoekkepers. Links twee schoorstenen. De drie traveeën brede symmetrische voorgevel is witgepleisterd op hardstenen plint (waarin keldervensters) en met een gekorniste kroonlijst afgesloten. Verder profilering, lijst, en consoles en vlak ornament onder de vensters van de begane grond. In oorsprong zesruits schuifvensters bij begane grond en eerste verdieping. Cassettes met halfrond ornament aan de bovenzijde; verder architraaf, guttae en triglief (uitsluitend aan de zijde van de voorgevel). Hierboven getrapte architraaf en uitkragende kroonlijst op klossen. De centrale ingangspartij heeft een portiek met houten paneeldeur en licht getoogd bovenlicht. Hardstenen posten en hoge lambrizering in portiek. Twee met onder andere leeuwekoppen rijk geornamenteerde voluutvormige consoles dragen de bodemplaat met kroonlijst van het kleine centrale balcon op de verdieping. Balcon met siersmeedijzeren hekwerk. Dubbele openslaande balcondeuren met geleed bovenlicht boven kalf. Aan weerszijden een smalle pilaster met eenvoudig kapiteel en element van een architraaf of fries. Naast de pilasters een liseen met afsluitend element van kroonlijst. Hiertussen een fronton met leeg timpaan. Deze partij aan weerszijden geflankeerd door venster met benedendorpel op geornamenteerde consoles. Tussen de consoles een gevelsteen met florale decoratie. Lijstwerk en kroonlijst als afsluiting boven de bovendorpel. Architraaf met guttae als afsluiting van dit geveldeel. Op het niveau van de mezzanino worden de vensterassen van de voorgevel voortgezet met steeds twee gekoppelde kleine vierkante vensters. Tussen en naast deze vensters verdiept geplaatste cassettes. Met inbegrip van de genoemde bij de hoekpilasters toont de mezzanino vier trigliefen. De getrapte architraaf met de uitkragende kroonlijst op klossen vormt ook hier de rechte gevelbeeindiging. Bij de trigliefen - zowel in het midden van de voorgevel als aan de hoeken - risaleert de kroonlijst. De zijgevels hebben aan de kant van de Plantage Middenlaan een monumentaler uitwerking dan de daarachter gelegen delen door middel van hoekpilasters. Op de overgang van het meer monumentale deel naar de eenvoudiger daarachter gelegen zijgeveldelen bevindt zich een liseen. Aan de bovenzijde een uitwerking overeenkomstig de mezzanino aan de voorzijde. Onbewerkt fries, verdere kroonlijst slechts bij de risalerende hoekdelen voorzien van ondersteunende klossen. Imitatie van gebruik van natuursteen door middel van horizontale groeven in het pleisterwerk. Verdere geveldelen eveneens gepleisterd en voorzien van lijstwerk. Waardering Stadsvilla in eclectische stijl naar ontwerp vam G.B. Salm van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de pleisterarchitectuur van de Plantage. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518402
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stadsvilla in Amsterdam

Stadsvillacomplex: stadsvilla met bijbehorende tuinhek

Plantage Lepellaan 6
Amsterdam
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING Inleiding Een in 1874 naar ontwerp van W. en J.L. Springer gebouwde stadsvilla met bijbehorend tuinhek. Later i..

Stadsvillacomplex: tuinhek

Plantage Lepellaan 6
Amsterdam
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING Inleiding Dit tuinhek hoort bij en is gelijktijdig gebouwd met de stadsvilla Lepellaan 6 in 1874 naar ontwerp va..

Artis: directeurswoning van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Plantage Middenlaan 51
Amsterdam
Inleiding DIRECTEURSWONING (8) van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, ontworpen door J.F. Klinkhamer in overgang..

Artis: buitenhuis Welgelegen

Plantage Middenlaan 49
Amsterdam
V.m. Buitenhuis Welgelegen. Dwarshuis enigszins in de trant van een herberg, met "voorhuis" over de hele hoogte t.w.n. waarvan onderhuizen e..

Stadsvillacomplex: koetshuis en stal annex koetsierswoning

Plantage Lepellaan 5
Amsterdam
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING Inleiding Een in 1907-'08 naar ontwerp van Staal en Haalmeijer gebouwd koetshuis en stal annex koetsierswoning. He..

Kaart & Routeplanner

Route naar Stadsvilla in Amsterdam

Foto's (2)