Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in een neo-Hollandse-renaissance stijl in Amsterdam

Woonhuis

Droogbak 13
1013GG Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1883
Architect: A.C. Bleys


Beschrijving van Woonhuis in een neo-Hollandse-renaissance stijl

Inleiding Op de hoek van Droogbak en Buiten Vissersstraat in 1883 gerealiseerd WOONHUIS voor twee gezinnen in opdracht van de regenten van het R.C. Oude Armenkantoor. Het pand is ontworpen door A.C. Bleys in een neo-Hollandse-renaissance stijl. N.B. In 1921 werd de zolder verbouwd tot logeerkamers door J.A. Terbeek in opdracht van C.H. Bakkers. In dat jaar deed het pand dienst als hotel. In 1924 werd het gebouw in openbare veiling verkocht en deed het dienst als hotel en deels als woning voor de eigenaar. In 1936 werd het pand gesplitst in een benedenwoning (souterrain en bel-etage) en drie afzonderlijke bovenwoningen. In 1976 werd de beganegrond veranderd tot een fysiotherapeutische praktijk in opdracht van A.G. Dagevos. Omschrijving Op een nagenoeg rechthoekige plattegrond in rode baksteen opgetrokken hoekpand. Het geheel rust op een natuurstenen geblokt basement. Het pand bestaat uit een souterrain, een beganegrond, drie verdiepingen en een kapverdieping onder een schilddak bedekt met leien en aan de noordzijde met zwarte pannen. De zijde aan het Droogbak is twee raamtraveeen breed; die aan de Buiten Vissersstraat vier. De ronde hoektravee wordt afgesloten door een ronde toren met spitsvormige en met shingles bedekte bekroning. Het souterrain is voorzien van vensters waarvan de ramen zijn voorzien van een ruitvormig ijzeren roosterwerk. De overgang naar de bel-etage wordt gevormd door een natuurstenen waterlijst. De natuurstenen en witgepleisterde ingang bevindt zich aan de Droogbakzijde en wordt gevormd door een rondboogvormige portiek. De twee smalle, naast elkaar en naar achter gelegen, deuren worden gescheiden door een van siermotieven voorziene stijl met bolvormige bekroning. Het smalle rondboogvormige venster in de rechterdeur bevindt zich achter sierijzeren traliewerk. Boven de deuren en tussen twee dwarsregels geplaatst een smal rechthoekig glas-in-lood venster met sierijzeren traliewerk. Het rondboogvormige glas-in-lood venster daarboven is eveneens voorzien van sierijzeren traliewerk. De bel-etage is verder voorzien van rondboogvormige vensters met natuurstenen onderdorpels. De aan de buitenkant gesitueerde neggen zijn door middel van inspringend metselwerk afgeschuind. De middelste vensters aan de Buiten Vissersstraat zijn gekoppeld en voorzien van een middenzuiltje met kapiteel. De overgang naar de eerste verdieping wordt aan de zijde van de Buiten Vissersstraat gevormd door een breed gepleisterd fries en aan de Droogbakzijde door een waterlijst. De rechthoekvormige en naar binnen gelegen Franse vensters met bovenlichten zijn voorzien van een balustrade met kandelaberzuiltjes. De hoektravee is op de eerste verdieping voorzien van een groot rondvormig balcon met sierijzeren borstwering, rustend op drie sierconsoles. De hoektravee is bovendien aan weerszijden voorzien van een verticaal lopend tandvormig fries. De overgang van eerste naar tweede verdieping wordt gevormd door diamantkoppen. De getoogde Franse vensters op de tweede verdieping zijn alle voorzien van een klein balcon met een hoge sierijzeren borstwering. De vensters zijn voorzien van voluutachtige sluitstenen. De overgang naar de iets teruggerooide derde verdieping wordt gevormd door een brede zandstenen en aan de binnenzijde met zink beklede geprofileerde gootlijst. Op de derde verdieping eveneens getoogde vensteropeningen. Onder de kroonlijst consoles in de vorm van dierenkoppen. De hoektoren is voorzien van smalle vensters en een gemetseld tandfries onder de waterlijst. De spits is voorzien van een windwijzer. Op het dak aan de Buiten Vissersstraatzijde een groot dakkapel waaraan een sierijzeren hijsbalk is bevestigd. Verder nog drie dakraampjes in de vorm van oeil-de-boeufs. Waardering Neo-renaissancistisch hoekpand gebouwd in opdracht van het RC Oude Armenkantoor van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuur- en sociaalhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518378
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in een neo-Hollandse-renaissance stijl in Amsterdam

Pand met gevel onder rechte lijst

Droogbak 14A
Amsterdam
Pand met gevel onder rechte lijst (XIXc).

Pand met ingezwenkte halsgevel

Droogbak 15A
Amsterdam
Pand met ingezwenkte halsgevel (1777). Houten pui uit de bouwtijd. Gevelsteen met drie palmen en het jaartal.

Pand met ingezwenkte halsgevel

Droogbak 16
Amsterdam
Pand met ingezwenkte halsgevel (XVIII a/b, XIX versoberd). Houten pui; puilijst met gesneden verhoging waarin twee zandlopers, een kompas en..

Huis met gevel onder rechte lijst

Buiten Vissersstraat 3
Amsterdam
Huis met gevel onder rechte lijst (1e helft 19e eeuw).

Pand met halsgevel van het 'type met doorboorde bloem' waarvan de afdekking is verdwenen

Haarlemmerstraat 40
Amsterdam
Pand met halsgevel van het "type met doorboorde bloem" (XVIIIa) waarvan de afdekking is verdwenen. Drie oeils-de-boeuf.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)