Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hotel Schiller in Amsterdam

Gebouw

Rembrandtplein 28
1017CV Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1912-1915
Architect: M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholten


Beschrijving van Hotel Schiller

Inleiding In twee fasen (1912-1913, 1914-1915) tot stand gekomen HOTEL-RESTAURANT, genaamd 'Schiller'. Opdrachtgever tot de bouw was de heer Fritz Schiller, directeur van de N.V. tot Exploitatie van het restaurant 'Schiller'. De architecten waren M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholten. Gebouwd in een stijl verwant aan de zogenaamde heroriëntatie op traditionele bouwwijzen. Bij de bouw was verder de Amsterdamsche Fabriek van Cementijzer- werken (Systeem Monier) verbonden. Op de oorspronkelijke plattegrond is te zien dat de begane grond grotendeels werd ingenomen door de grote zaal. Op de eerste verdieping bevonden zich de overige zalen en kantoren. Op de tweede, derde en vierde verdieping bevonden zich de gangen met de hotelkamers. Boven de ramen van de begane grond was te lezen: Schiller Hotel Café Restaurant Schiller. In 1921-1922 vond een verbouwing plaats. Recent (XXD) zijn dak kapellen en een liftopbouw toegevoegd. Omschrijving Op een samengesteld rechthoekig grondplan ontworpen hotel-restaurant. Het geheel wordt gedekt door een combinatie van schuinopgaande dakschilden en platte daken en bevat zes bouwlagen: begane grond en vijf verdiepingen onder een kap. De symmetrische en sterk horizontaal en verticaal gelede voorgevel is opgebouwd uit een combinatie van baksteen en natuursteen. Op het dak aan de linkerzijde een vrij hoge opbouw. Deze opbouw heeft een vierkant grondplan en toont afgeschuinde hoeken. Opgebouwd uit vermetselde baksteen en natuurstenen accenten in de vorm van korte speklagen op de hoeken; verder natuurstenen kruiskozijnen en geornamenteerde gevelbeëindiging. Aan de voorzijde een serie kleine dakkapellen met segmentvormige frontons met geprofileerde kroonlijst. Op de begane grond brede getoogde doorgangen. Toging omgeven door natuurstenen blokken. Hierboven de consoles en andere steunpunten van het balcon van de eerste verdieping. De vensters aan de voorgevel hebben middenramen met een zeer lichte toging met profilering in de hoeken. Verder een kalf op licht geprofileerde kleine consoles. Aan de linker- en de rechterzijde van de voorgevel een grote driezijdig uitgebouwde erker over vier verdiepingen. Erkers opgebouwd uit natuursteen. Aan de onderzijde een geprofileerde sokkelplaat op consoles. De voorzijde van de erker loopt evenwijdig aan de voorgevel. De linker-erker toont op het niveau van de vier verdiepingen variaties op kruisvensters. Smeedijzeren vlaggemasthouder met gebogen steunpunt. De overgang naar de gevel is aan de linkerzijde afgeschuind. Hier op drie verdiepingen een venster met kalf en bovenlicht. Op de bovenste verdieping een eenvoudig venster. Aan de rechterzijde van deze erker een enkel venster en een kwartronde erker over de tweede en derde verdieping. Onderzijde steunt op rijk geornamenteerde waaiervormige concha. Gebogen vensters met kalf en drievoudig geleed bovenlicht. Kwartronde erker afgesloten met een profielband. Hierboven een klein kwartrond metalen hekwerk en balcon in portiek met gecanneleerde pijler met gebosseerd kapiteel. De grote driezijdige erker wordt recht beëindigd met consoles en kroonlijst. Hierboven een balcon van de vijfde verdieping. Metalen hekwerk tussen gemetselde brede posten met dekplaat. De rechter-erker toont aan de evenwijdig aan de voorgevel geplaatse voorzijde op het niveau van de vier verdiepingen samengestelde vensterpartijen met midden- en zijvensters en kalven en gelede bovenlichten. De vensterpartij op de eerste verdieping heeft een glas-in-lood raamvulling. Smeedijzeren vlaggemasthouder met gebogen steunpunt. Aan de linkerzijde heeft deze erker een tweede kwartronde erker. Aan de rechterzijde een afgeschuind deel over de derde en de vierde verdieping, rustend op een waaiervormige concha en afgesloten door een klein driezijdig balcon met metalen hekwerk. Het brede middendeel van de gevel heeft op de eerste verdieping een breed balcon met metalen sierhek met een drietal metalen posten met dubbele lantaarns. Serie van acht getoogde openingen met afwisselend gebruik van baksteen en natuursteen. Geornamenteerde sluitstenen. Dubbele openslaande deuren onder lichte toging. Boven het gebogen kalf een driezijdig geleed bovenlicht. Verder nog tussenschermen op het balcon. Over de tweede, derde en vierde verdieping alternerend met de overigens vlakke gevel geplaatse gebogen of segmentvormige erkers. Het vlakke geveldeel bevat vensterpartijen met in een nis geplaatste driezijdige vensters. De zijvensters hiervan lopen wijken naar achteren. Benedendorpels, gemetselde hanekammen en natuurstenen hoekstenen. Vensters hebben draairamen en boven het kalf aan de voorzijde een driezijdig geleed bovenlicht. Op het niveau van de tweede verdieping bevindt zich onder de benedendorpel een natuurstenen ornament met florale en geometrische motieven. Aan weerszijden van de vensters op de vierde verdieping bevinden zich de zware consoles ter ondersteuning van de geprofileerde plaat met uitkragende vijfde verdieping. De drie gebogen of segmentvormige erkers zijn opgebouwd met blokken natuursteen rustend op waaiervormige concha op de zwikken tussen bogen van de eerste verdieping. Concha met diverse profiel- en ornamentlijsten. In het midden van de concha geplaatste console. Op het niveau van de tweede verdieping hebben de erkers een centraal Frans raam met siersmeedijzeren hek met vlaggemasthouder. Boven het kalf een driezijdig geleed bovenlicht. Smalle vensters met bovenlicht aan weerszijden. De vensterpartijen op de bovengelegen verdiepingen zijn soortgelijk. Het Franse raam ontbreekt. Bij de vierde verdeiping worden de zijvensters van deze erkers afgesloten door een vierkant natuurstenen ornament met geprofileerd lijst, eierlijst en rozet. De uitkragende vijfde verdieping toont vier brede vensterpartijen met dubbel openslaand Frans raam met siersmeedijzeren hekwerk met leuning. Hiernaast aan weerszijden een venster met draairaam en benedendorpel. Verder drie eenvoudige vensterpartijen met dubbel openslaand Frans raam met hekwerk. Gevelvlak opgebouwd uit vermetselde baksteen en in speklagen geplaatse blokken natuursteen. Vlak fries met vierkante ornamenten en geprofileerde consoles die de uitkragende gootlijst met eierlijst ondersteunen. Deze combinatie van fries en gootlijst is ook bij de zijgevels doorgezet. Bij de linkerzijgevel verder nog op deze hoogte een enkel natuurstenen console ter begrenzing van deze gootlijst. Boven de grote erkers aan de zijkanten van de voorgevel nog een klein risalerend deel van deze vijfde verdieping. Hierin een opening met dubbele openslaande deuren die toegang verlenen tot het balcon aan de bovenzijde van erkers. De gootlijst wordt boven deze twee risalerende delen doorbroken. Geveldelen afgesloten met een halfrond fronton met geprofileerde lijsten en een geornamenteerde vulling van het timpaan. Afgesloten met palmet. Waardering Hotel-resaturant van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Belang van het object als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Sterk beeldbepalend geplaatst aan het Rembrandtsplein. Voorgevel redelijk gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 518369
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hotel Schiller aan het Rembrandtplein

Het Schiller Hotel (officiële naam NH Schiller), is een viersterrenhotel aan het Rembrandtplein in de binnenstad van Amsterdam.

Het hotel behoort tot de serie grand hotels, die in de zogenaamde "Tweede Gouden Eeuw" van Amsterdam tot stand zijn gekomen. Het huidige pand werd geopend in 1913 en in 2001 aangewezen als Rijksmonument.

De talkshow RTL Late Night wordt sinds 2014 hier dagelijks live opgenomen.

Geschiedenis

Frits Schiller (1886-1971) in 1966

In 1886 opende George Schiller, vader van Frits Schiller en eigenaar van een bierbrouwerij, een etablissement aan het Damrak. In 1892 gingen de zaken zo goed dat er een tweede vestiging aan het Rembrandtplein werd geopend. Na het overlijden van George Schiller in 1907 werd het hotel voortgezet door zijn 3 kinderen Frits, Hein en Elsa. In 1912 namen zij het initiatief om een nieuw hotel te bouwen. Hiertoe werden de panden Rembrandtplein nrs. 28-32 aangekocht. Het nieuwe hotel café-restaurant Schiller, ontworpen door de architecten M.J.E. Lippits en N.H. W. Scholte, werd op 6 augustus 1913 geopend. In 1921 of 1922 kwam in het naastgelegen pand op nummer 24A nog een hotelbar met een aparte ingang.

Frits Schiller (1886-1971) was zelf eveneens een gevierd kunstenaar. Door zijn vrienden werd hij dan ook 'de grootste schilder onder de hoteliers en de grootste hotelier onder de schilders' genoemd. In de portrettenzaal van Brasserie Schiller zijn vele van zijn vrienden, die regelmatig met elkaar om de stamtafel in het Schiller zaten, terug te vinden.

In de jaren twintig en dertig was het Schiller hotel de 'place to be' voor artiesten en kunstenaars, de beau monde van die dagen. Ze kwamen er om te kijken én om gezien te worden. Tot dit artistieke publiek dat Frits Schiller om zich heen vergaarde, behoorden onder anderen de kunstschilders Jan Sluyters en George Hendrik Breitner, de toneelschrijver Herman Heijermans, de cabaretiers Nap en Fien de la Mar en Louis Davids.

Landelijke bekendheid kreeg het hotel door de moord op 26 november 1927 op Jean-Louis Pisuisse en diens vrouw Jenny Gilliams. Na een diner in een zaal van hotel Schiller werden de bekende cabaretier, tevens de eerste oorlogverslaggever van Nederland, en zijn vrouw in het plantsoen achter het standbeeld van Rembrandt doodgeschoten. De dader was Tjakko Kuiper, een jaloerse ex-minnaar van Jenny Gilliams, die vervolgens zelfmoord pleegde.[1]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hotel gevorderd door de Duitsers, die er militair personeel onderbrachten. De Schiller Bar bleef tijdens de bezetting wel geopend, maar de doorgang tussen de bar en het hotel werd afgesloten. Frits Schiller en zijn gezin woonden toen boven de bar. Na de oorlog was het hotel volledig uitgewoond en volgde ca. 1950 een algehele renovatie, waarbij ook de doorgang naar de bar weer geopend werd.

De familie Schiller verkocht het hotel in 1970 aan de N.V. Caransa en Co. en samen met het Caransa Hotel en het Doelen Hotel werd het Schiller Hotel in maart 1996 overgenomen door de Krasnapolsky Group. Vervolgens werd het hotel in november 1996 gesloten voor een grondige renovatie, waarbij oorspronkelijke details en interieurstukken werden teruggebracht. Tegelijk werd het restaurant vervangen door een brasserie. Op 27 juni 1997 werd het hotel weer heropend in de sfeer van de beginjaren.

Na de fusie tussen Krasnapolsky en het Spaanse NH Hoteles in het jaar 2000, ging het hotel verder onder de naam NH Schiller. De hotelbar ging hierna zelfstandig verder als Café Schiller.

Interieur

NH Schiller is door zijn rijkdom aan kunstwerken praktisch als een klein museum te beschouwen. Frits Schiller heeft een omvangrijke kunstcollectie, bestaande uit ruim 350 originele kunstwerken, nagelaten. De kunstcollectie is rijk in omvang en kwaliteit, maar ook in variëteit uniek. Naast portretten schilderde Frits Schiller stillevens, landschappen en stadsgezichten van Amsterdam. Alle werken hangen permanent ten toon in het hotel.

Het interieur van het hotel ademt, ondanks alle modernisering, nog een vooroorlogse sfeer. Het is een combinatie van late jugendstil, art deco en modernistische elementen. In het trappenhuis met de oorspronkelijke smeedijzeren leuning is een tegeltableau ingemetseld. Het hotelpersoneel had dit destijds aangeboden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Schiller aan het Rembrandtplein.

Het restaurant heeft, net als vroeger, houten zittingen rondom de negen betonnen kolommen die het plafond dragen. De lampen zijn voorzien van koperen art deco armaturen. De achterruimtes worden in beslag genomen door een leeszaal en een biljartzaal die licht ontvangen via een glazen koepeldak. De muren van deze ruimtes werden in 1923 door de schilder Max Nauta van spreuken voorzien.

Externe links


Monumenten in de buurt van Hotel Schiller in Amsterdam

Pand met gevel onder rechte lijst en attiek

Rembrandtplein 24
Amsterdam
Pand met gevel (XVII B) onder rechte lijst en attiek.

Rembrandtmonument

Rembrandtplein
Amsterdam
Inleiding Aan de westzijde van het Rembrandtsplein geplaatst MONUMENT voorstellende de kunstschilder en etser Rembrandt Harmensz. van Rhijn..

Pand met gevel onder rechte lijst met triglyfen en consoles, waarop een groot gesneden opzetstuk met windvaan

Rembrandtplein 20
Amsterdam
Pand met gevel onder rechte lijst met triglyfen en consoles, waarop een groot gesneden opzetstuk met windvaan (XVIIIc); vensterhekjes XIXA.

Pand met klokgevel met brede lisenen en twee oeils-de-boeuf

Rembrandtplein 22
Amsterdam
Pand met klokgevel met brede lisenen en twee oeils-de-boeuf (XVIIc).

Pand onder gebroken dak en met gevel onder rechte lijst met consoles

Rembrandtplein 18A
Amsterdam
Pand onder gebroken dak en met gevel onder rechte lijst met consoles (grotendeels 2e helft 19e eeuw doch in de kern ouder).

Kaart & Routeplanner

Route naar Hotel Schiller in Amsterdam

Foto's (1)